Vores starts side

Landsforeningen klubben


Sømandskoneforeningen af 1976

Aktivitets kalenderen

Lørdag den 18/8-2018
< >

Referat af Generalfosamlingen


Søndag den 3/12-2017 kl. 13:00(i)
Sted: Hotel Trinity Hotel og Konferrence, Gl. færgevej 50, 7000 Fr(i)
Referat af generalforsamlingen i sømandskoneforeningen af 1976.
Søndag den 3/12-21017 på Hotel Trinity og Konference, Gl. Færgevej 50, 7000 Fredericia.

1. Valg af dirigent
AC agerer selv dirigent under mødet.
2. Formandens beretning
Der henvises til tidligere udsendte beretning fra den afgåede formand.
3. Webmaster beretning
Der henvises til den tidligere beretning, dog med den tilføjelse fra webmaster at der har været stigende aktivitet siden mødet i oktober.
4. Enkekontoens beretning aflæggelse af regnskab herunder fastsættelse af udbetalingsbeløb efter indstilling fra Enkekontobestyrelsen
Den er godkendt, ingen anmærkninger.
5. Aflæggelse af regnskab
Det er godkendt, der henvises til regnskabet der blev udsendt tidligere.
6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
Uændret.
7. Indkomne forslag (der ingen rettidige indkomne forslag)
Ingen.
8. Valg til bestyrelsen
Formand (er normalt på valg lige år, men har trukket sig og er der skal derfor vælges en ny for det kommende år)
Næstformand Ann – Charlott Ravn (ulige år) modtager ikke genvalg
Kasser Charlotte Munk (ulige år) modtager ikke genvalg
Sekretær Christina J. Carstensen (ulige år) modtager ikke genvalg
Bestyrelsen består fortsat af Tina, Vivian og Mia.
Nyvalgte indtræder i bestyrelsen: Charlotte Kramer Bøgelund fra Svendborg-afdelingen, Elisabeth Larsen fra Fredericia-Middelfart-afdelingen, Anne Mette Pedersen fra Esbjerg-afdelingen. Kirsten Carlsen fra Ærø-afdelingen. Det er vedtaget at bestyrelsen konstitueres ved først komne møde og den bestyrelsen selv fordeler poster
9. Valg af suppleant
• Mia Greve Kofoed, Suppleant nr. 1 (hvert år) modtager genvalg?
• Tina Deleuran, Suppleant nr. 2 (hvert år) modtager ikke genvalg
• Ann-Charlott Ravn, Webmaster suppleant (hvert år) modtager ikke genvalg
Der genvælges ikke nye suppleanter
10. Valg af suppleant til kasser
• Ninne Hoppe (hvert år) modtager ikke genvalg
Der vælges ikke en ny.

11. Valg af revisor samt revisorsuppleant til Foreningen, disse vælges for 1 år ad gangen.
• Revisor Lis Larsen (hvert år) modtager genvalg
• suppleant Lise Hedin (hvert år) modtager genvalg
Lis og Lise forsætter.

Valg af revisor samt revisor suppleant til enkekontoen. Disse vælges for 1 år ad gangen.
• Revisor Jonna Sørensen
• Suppliant Lis Larsen
Lis og Jonna forsætter.

12. Eventuelt
Input til den nye bestyrelse:

Opgaver kan med fordel uddelegeres til menige medlemmer i lokalklubberne, for eksempel deltagelse i møder i Danske sømandskirker, CSSM (Center for sikkerhed og sundhed) og Handelsflådens velfærdsråd – både i forhold til hvem der har interesse for emnet, men også mulighed for at deltage. Vil være praktisk at kigge lidt på logistik også, så møder på Sjælland varetages af de lokale klubber på Sjælland.

Den nye bestyrelse skal snarest muligt træffe beslutning om hvorvidt landsgeneralforsamling i 2018 skal afholdes som pt. planlagt og foreløbigt booket i Dronningmølle eller om det skal holdes et andet sted – evt. af en af lokalklubberne (Ærø)

Esbjerg afdelingen har drøftet deres forventninger til bestyrelsen, disse overvejelser sendes til bestyrelsen til inspiration. Er der andre lokalklubber, der gerne vil gøre tilsvarende er det meget velkomment.

M.v.h. Afgået næstformand Ann-Charlott Ravn
Højbjerg den 4.12.2017


Klub/ afdeling: Landsforeningen
Forfatter: Ann-Charlott Ravn Hjertmann
Tilmelding og information ved: Ann-Charlott Ravn Hjertmann

Almindelig/ simpel søgning
Udvidet søgning

Tids søgning


Periode fra:

Periode til:

Klub søgning


Klub:(i)

Kommende Aktiviteter


Generalforsamling 2018


Lørdag den 6/10-2018 kl. 12:00

© Sømandskoneforeningen af 1976