Vores starts side

Landsforeningen klubben


Sømandskoneforeningen af 1976

Aktivitets kalenderen

Søndag den 22/10-2017
< >

Ekstraordinær generalforsamling


Lørdag den 11/11-2017 kl. 13:00(i)
Sted: Oddevejen 8,5500 Middelfart(i)
Kære Medlemmer

Der blev d. 7. oktober 2017 afholdt generalforsamling i sømandskoneforeningen af 1976.
Generalforsamlingen var ikke indkaldt korrekt og derfor indkaldes der til ekstra ordinær generalforsamling lørdag d. 11/11 kl. 13:00-15:00 på Fænøsund konferencecenter Oddevejen 8, 5500 Middelfart.
Under mødet vil der blive serveret kaffe og kage, skulle man ønske andet er dette for egen regning.

Af praktiske hensyn fremsendes denne invitation på mail og lægges ikke kun på hjemmesiden. Se uddrag fra foreningens vedtægter.

Bestyrelsen vil henstille til at de lokale foreninger mødes inden den ekstraordinære generalforsamling og diskuterer det vedlagte stillede forslag med henblik på at komme med lokalforeningens ønsker og input ved den ekstraordinære generalforsamling.

På den ekstra ordinære generalforsamling gentages alle punkter fra dagsorden af 10/9-2019 samt det indkomne forslag fra formanden, se vedlagte. Såfremt lokalforeningen ikke kan deltage ved den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen henstille til, at lokalforeningens ønsker og input fremsendes til bestyrelsen forud for den ekstraordinære generalforsamling med henblik på at kunne indgå i drøftelsen.

På punkterne vedrørende valg til bestyrelsen vedlægges definitioner på de forskellige opgaver for diverse poster i bestyrelsen.

Tilmelding sker til formanden senest d. 5/11 på mail Domjac86@gmail.dk

Se dagsorden her nedenfor:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Webmaster beretning
4. Enkekontoens beretning aflæggelse af regnskab herunder fastsættelse af udbetalingsbeløb efter indstilling fra Enkekontobestyrelsen
5. Aflæggelse af regnskab
6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
Næstformand Ann – Charlott Ravn (ulige år) modtager ikke genvalg
Kasser Charlotte Munk (ulige år) modtager betinget genvalg
Sekretær Christina J. Carstensen (ulige år) modtager ikke genvalg

9. Valg af suppleant
• Mia Greve Kofoed, Suppleant nr. 1 (hvert år) modtager genvalg
• Tina Deleuran, Suppleant nr. 2 (hvert år) modtager genvalg
• Ann-Charlott Ravn Hjertmann, Webmaster suppleant (hvert år) modtager ikke genvalg

10. Valg af suppleant til kasser
• Ninne Hoppe (hvert år) modtager ikke genvalg

11. Valg af revisor samt revisorsuppleant til Foreningen, disse vælges for 1 år ad gangen.
• Revisor Lis Larsen (hvert år) modtager genvalg
• supplant Lise Hedin (hvert år) modtager genvalg

Valg af revisor samt revisor suppleant til enkekontoen. Disse vælges for 1 år ad gangen.
• Revisor Jonna Sørensen
• supplant Lis Larsen

12. Eventuelt

Svendborg, d. 10. september 2017
Dominique Jacobsen
Landsformand


Med venlig hilsen

Dominique Jacobsen
Formand

9. oktober 2017
' Invitaton og bilag'
Klub/ afdeling: Landsforeningen
Forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen
Tilmelding og information ved: Dominique M. Th. Jacobsen

Landsgeneralforsamling


Lørdag den 7/10-2017 kl. 12:00(i)
Sted: Fænø-SUND, Oddevejen 8, , 5500 Middelfart(i)
Generalforsamlingen blev underkendt da denne ikke var indkaldt lovligt, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling.


Klub/ afdeling: Landsforeningen
Forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen
Tilmelding og information ved: Dominique M. Th. Jacobsen

Almindelig/ simpel søgning
Udvidet søgning

Tids søgning


Periode fra:

Periode til:

Klub søgning


Klub:(i)

Kommende Aktiviteter


Ekstraordinær generalforsamling


Lørdag den 11/11-2017 kl. 13:00

© Sømandskoneforeningen af 1976