Vores starts side

Landsforeningen klubben


Sømandskoneforeningen af 1976

Forum for debat og indlæg

Lørdag den 3/12-2022
|< < > >|

Landsgeneralforsamling referat


Sømandskoneforening
Generalforsamling 2/10-2021

Fælles sang. Vi har en forening
Mia er sekretær og noterer.
1: Valg af dirigent:
Cecilie

2: formandens beretninger:
Formanden glæder sig over at vi alle nu endelig må mødes igen.
Mia får ros for aktiviteten på de sociale medier, hun har haft fart i gruppen ”sømandskoner og
græsenker med børn” i håb om at de ville deltage i dag. Desværre har der ikke været nogen
tilslutningen derfra trods vi har sørget for ekstra underholdning fra komiker Thomas Warberg.
Bestyrelsen har mødtes virtuelt i stedet for ansigt til ansigt. Der er derfor ikke brugt de store midler
på transport og fortæring. Virtuelt møde er gået godt så det er muligvis vejen frem.
Hanne fra Storstrømsgruppen har været til møde med velfærdsråde. Hanne er her desværre ikke i
dag så vi kan ikke fortælle så meget om hvordan mødet er gået.
Formanden håber at foreningen stadig vil stå trods Corona og svære tider.

3: Enkekontoens beretninger og aflæggelse af regnskab:
Cita har sendt regnskabet til Kirsten. Citha kunne desværre ikke selv deltage i dag.
Der er ikke været nogen indtægter men 1375 kr. i gebyr fra rise sparekasse som tager et
engangsgebyr. Der bliver udbetalt 7000kr ved dødsfald som tidligere.

4: Aflæggelse af regnskab:
Vi er 80 betalende medlemmer.
Der er to regnskaber.
Kontingent indbetaling for 1/7-20 til 30/6-21
Hanne har fået kørselspenge for turen til velfærdsrådet.
Gebyr på 1377kr til rise sparekasse
Overskud på 7932kr
223.800kr i alt i risesparekasse
Budget sat til:
Ingen kontingent
35000kr til generalforsamling (B.la Thomas Warberg)
Bestyrelsesmøde 2000kr
Hjemmesiden ingen
Gave 400kr
Gebyrer 1300kr
Underskud på ca. 40.000kr

Anne-Margrethe synes bestyrelsen skal mødes ansigt til ansigt og ikke spare på budgettet. Sød
tanke.

5: Fastansættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen:
Ingen ændringer. Vi forsætter som tidligere. kontingent 150kr for aktiv og 75kr for pensionister

6: Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen indkommende forslag.
Tina læser webmasterens beretninger op.
Hjemmesiden er delt op i 9 klubber. Her kan man uploade aktiviteter osv. Den har kørt uændret de
sidste 8 år. Den har ikke kørt optimalt siden 2018 grundet spam. Der er derfor ikke nogen
opkrævninger for hjemmesiden.
490 personer er inde og besøge vores hjemmeside hverdag.
Der er registreret 83 medlemmer på hjemmesiden.
Holstebro får stor ros. De kører med klatten på den hjemmeside og de lægger indlæg op.
Facebook trækker nye og tidligere medlemmer til kan det ses.
Vi er alle ansvarlige for at der er aktivitet på hjemmesiden.


7: Valg af bestyrelse:
Formand og webmaster er på valg denne gang.
Webmaster: Tina er på valg og ønsker ikke at stille op som webmaster.
Tina vil gerne være webmaster suppleant
Formand: Der er ingen som ønsker at stille op som formand. Anne-Mette tager derfor gerne to år
mere.

8: Valg af suppleant til bestyrelsen:
Tina er suppleant for alle

9: Valg af webmaster og dennes suppleant:
Jeanette Nielsen fra Storstrøm tager posten og Tina bliver suppleant.

10: Valg af revisor samt revisorsuppleant til foreningen:
Lis er revisor og hun ønsker at blive. Lis siger ja.
Revisor suppleant er afskaffet

11: Valg af revisor samt revisorsuppleant til enkekontoen:
Chita, Birgitte og Kirstine er genvalgt.

12: evt.:
Kirsten har et brev med fra Hanne fra storstrømsafdelingen.
Hanne har deltaget i tre bestyrelsesmøder i velfærdsrådet
Hanne har taget mødet for Formanden Annemette da Hanne bor tættere på, det er rigtig sødt af Hanne. Hanne havde regnet med at der skulle være et indslag efter generalforsamlingen med Irene fra velfærdsrådet, men der er desværre sket en misforståelse så Annemette troede at Irene ville lave indlæg under selve generalforsamling men Hanne troede at et skulle være efter generalforsamlingen. Her var der planlagt anden underholdning (Thomas Warberg) så tiden var desværre knap.
Hanne har skrevet flyvefisken to gange og fået Tina til at lægge den på hjemmesiden. Den er
uddelt flere steder og to afdelinger er blevet spurgt om de vil lave et indlæg. Desværre har der
ikke været tilslutning til dette så Hanne spørger om vi skal fortsætte på flyvefisken?
Hanne har desværre valg ikke at deltage i landsgeneralforsamlingen da hun føler at bestyrelsen hr valgt ikke har taget hendes oplæg med Irene fra velfærdsrådet med på generalforsamlingen.
Jeannette ønsker navneskilte med navn og afdeling på fremover. Dette har bestyrelsen ikke lavet i
år. Desværre.
Vi tog en hurtig navne runde.
Inger, ønsker at hører om de forskellige arrangementer i afdelingerne. Hvad laver I andre?
I deres lokalforening holder de jul- og sommerhygge og de har altid mændene med.
Mia forklarer at der ikke sker noget i skruerne desværre. Men at hun ønsker at der skal ske noget. Vivian har meldt sig helt ud og Mia overtager derfor teten i Skruernes lokalforening.
Jeanette fra Storstrøm fortæller at de har været på Holmegaard og at de vil lave en biograftur. Næste
gang de ses, er den førstkommende lørdag og der skal de mødes hos Hanne. Storstrømsgruppen og
Skruerne har snakket om evt. at slå deres to grupper sammen til én.
Cecilie fortæller om Ærø. Det har ligget lidt stille, men de holder julefrokost og sommerhygge. Dog
har det seneste år været inaktivt. De mødtes i sommer til pizza og øl. De var 12-13 stykker som
deltog. De lavede et uformelt møde som gav god pote.
Cecilie er nyt medlem på Ærø og føler sig taget godt imod.
Annette fra Esbjerg meddeler at hun tror at medlemmerne fra Esbjerg er døde.
Der er ingen der skriver, der er ingen der svare. Hun er ked af at der ikke sker mere og ønsker at
der kommer lidt gang i gruppen igen. Anne-Margrethe foreslår at man laver en Messenger grupper
og skriver der i. Det har de god tilslutning på i Svendborg.
Lis fortæller at de har mødtes til minigolf, mad og hygge inden Corona og ønsker at genoptag dette
igen.
Tina fortæller at Mias opslag på Facebook har bragt to nye medlemmer til lokalforeningen samt en
som har været her før, og nu er tilbage. De har mødtes én gang og skal mødes igen i uge 42. Der er
gang i Århus igen. Det er dejligt.
Benny fortæller at en sømandskone og hendes mand har sendt en sms at de gerne vi med til
næste års generalforsamling.
Stor tak til Cecilie for at være en god ordstyrer.
Kilde/ forfatter: Jeanette Nielsen, Dato: 9/1-2022
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Almindelig/ simpel søgning
Udvidet søgning

Kategorier i forummet


Sidste nyt


Generalforsamling referat 2022

Søndag den 16/10-2022

Landsgeneralforsamling 2022

Lørdag den 1/10-2022

Indstilling af Mia Greve Kofoed til Søhesten 2022

Fredag den 16/9-2022

Indkommen forslag til Generalforsamling 2022 - Vedtægter §4

Onsdag den 31/8-2022

© Sømandskoneforeningen af 1976