Vores starts side

Landsforeningen klubben


Sømandskoneforeningen af 1976

Forum for debat og indlæg

Tirsdag den 29/9-2020
> >|

Nye medlemmer af bestyrelsen


Kære medlemmer
Allerførst vil vi takke jer for den tillid I har vist os til at prøve at føre denne forening videre. Men helt uden jeres hjælp kan dette ikke lade sig gøre. Så hvis I har forslag til aktiviteter er I meget velkommen til at sende os en mail eller på Face book. I er også velkommen, som afdeling, at invitere på en udflugt, oplevelse eller udfordring. Intet er for dumt og alt kan være sjovt og hyggeligt.
Dernæst vil vi præsentere os for jer, så I ved hvem vi er.

Formand:
Annemette Pedersen
Nogle af jer kender mig men der er også nogen der ikke kender mig.
Jeg er efterhånden en moden dame – synes jeg selv - med nogle år på bagen. Men jeg har stadig lyst til at gå ind i dette arbejde med åben sind. Ikke fordi jeg tror jeg kan gøre det bedre end mine forgænger, for de har gjort et kanon stykke arbejde, men fordi jeg syns der stadig er behov for vores forening.
Jeg har været med til at starte Esbjerg afdelingen i 1978, har været næstformand for landsforeningen i 2 år, været sekretær for landsforeningen i 6 år og været i bestyrelsen i 4 år. Jeg har været formand for vores lokalafdeling ad 2 omgange og er kontaktperson for Esbjerg i øjeblikket.
Udover at være i Sømandskoneforeningen har jeg været kasserer for 2 rideklubber i Esbjerg i 6 år.
Jeg har været gift med min sømand i 39 år og vi har 3 drenge og 6 børnebørn. De af jer der kender mig ved at vi desværre kun har 2 drenge tilbage.
Og når ikke jeg er i foreningen eller er sammen med mine børnebørn, arbejder jeg som pædagog på et bo-sted for anbragte børn og unge og så er jeg lærer på en folkeskole i Esbjerg.
Esbjerg klubben.

Kasserer:
Jeg hedder Kirsten Carlsen og kommer fra afdelingen på Ærø.
Der har jeg været medlem siden starten i 1994. Jeg har været medlem af dens bestyrelse fra 1994 og har været kasserer fra 1998 til 2015, nu er jeg suppleant.
Jeg har tidligere været landskasserer i ca 12 år, så jeg er ikke ukendt med det arbejde der ligger i at være kasserer for foreningen.
Ærø Klubben.

Sekretær:
Charlotte Cramer Bøgelund. 40 år,
Gift med HH, Hans-Henrik 1 barn, Mikkel
Uddannet bygningsmaler.
Svendborg Klubben

Medlem af bestyrelsen:
Elisabeth Larsen
48 år. Gift med Martin.
Uddannet handelsassistent med speciale i salg, inden for business to business.

De sidste 3 medlemmer kender I.
Næstformand: Vivian Roth Olsen, Skruerne
Wep-master: Tina Rosenborg, Aarhus klubben
Suppleant: Mia Greve Kofoed, Skruerne


Kilde/ forfatter: Annemette Pedersen, Dato: 22/1-2018
Kategori (i): Hverdags betragtninger

Re: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i sømand


På vegne af Aarhus-afdelingen er nedenstående opslag lagt på hjemmesiden og udsendt til alle medlemmer i Landsforeningen

Lørdag d. 7. oktober til årets generalforsamling spurgte vi fra Aarhus-afdelingen vedholdende ind til om generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Det skyldes dels, at vi ikke før selve dagen havde haft adgang til dagsordenen (de lå på vores plads da vi ankom i lokalet) og fordi vi blev meget overraskede/forbavsede og umiddelbart rigtig kede af formandens forslag om at lukke Sømandskoneforeningen.

Vi spurgte derfor ind til lovligheden, da dagsordenen ikke var udsendt rettidig. Datoen i bunden af dagsordenen var helt i tråd med kravet om 30 dage før - den 9. september, men da havde medlemmerne bare ikke adgang til at se dagsordenen, da vi først fik den præsenteret på selve generalforsamlingen.

Ved forespørgsel til nogle af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så havde de heller ikke kendskab til forslaget før på selve generalforsamlingen. Da omfanget af forslaget berettiger til en ordentlig og reel behandling, så mener vi det er rettidig omhu at sikre at medlemmerne har de muligheder for indflydelse, som vedtægterne giver os. Det er et fundamentalt forhold, som vi på vegne af os selv - og alle de medlemmer (ca. 90 stk?), som ikke var til stede, ikke kunne sidde overhørigt.

Formand og forslagsstiller Dominique var enige med os heri og derfor overgik Generalforsamlingen til at være et møde, hvor der blev udvekslet meninger og ideer i flittig omfang. Reelt set fik Dominique rigtigt rusket op i os unge og gamle sømandskoner ift. vores behov fremadrettet for foreningen, så det kan vi reelt set takke hende for, kom til at ske på mødet.

Men fremadrettet vil vi gerne bidrage og gøre opmærksom på, at bestyrelsen skal sikre at formalia ifm. det fremadrettede arbejde i foreningen - om det er nedlukning eller for nedsat blus eller noget helt andet - bliver respekteret ift. vedtægterne, så vi ikke spilder unødig tid og ressourcer i tilfælde af at foreningen skal opløses.

Derfor vil vi også gerne henlede opmærksomheden på nedenstående punkter:
Den foranstående generalforsamling d. 11. november 2017 er en ordinær generalforsamling - ikke en ekstraordinær. Dette skyldes, at når en generalforsamling ikke afholdes efter foreningen vedtægter, da skal der afholdes en ny ordinær generalforsamling. Den skal holdes i sidste kvartal af året, så det nås fint.
På den ordinære generalforsamling skal vi i fællesskab tage stilling til formandens fremsatte forslag om opløsning af foreningen. Det betyder, at vi reelt skal stemme, om vi vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ifølge vores vedtægter kan foreningens opløsning kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette for øje, med ¾ af de fremmødtes stemmer for forslaget om at ophæve foreningen. Det er faktisk en del.
Det skal bemærkes at for at holde en ekstraordinær generalforsamling, så kræves det at 1/3 af medlemmerne eller 2/3 af bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. Det er endnu en årsag til at man ikke kan kalde generalforsamlingen den 11. november for ekstraordinær (da det os bekendt ikke er sket).
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes på hjemmesiden af formanden senest 1 måned efter anmodningens fremsættelse - dvs. at hvis der på den ordinære generalforsamling d. 11. november 2017 anmodes om afholdes af en ekstraordinær generalforsamling skal dette ske senest en måned herefter. Væsentlig er det at indkaldelsen angive det emne, der ønskes behandlet.
Det er vigtigt for os I Aarhus, at vi alle bidrager til at formaliteterne bliver overholdt, så vi på ordentlig vis kan få afholdt generalforsamlingen og en eventuel ekstraordinær generalforsamling, så der kan komme fokus på indhold fremfor formalia og så der ikke bliver tilbageløb i tilfælde af at foreningen nedlukkes.

Vi håber at ovenstående dels har været med til at belyse hvorfor generalforsamlingen blev aflyst den 7. oktober, for dem som ikke deltog (vi var ca. 26 deltagere ud af ca. 120 medlemmer), og dels har synliggjort det for medlemmerne, hvordan en evt. beslutning om nedlukning formelt kan ske.

For at undgå, at der bliver usikkerhed omkring vores muligheder og krav til formalia for nedlukning/ændring i vedtægterne, så tillader vi os at anbefale bestyrelsen at gør brug af en uvildig juridisk komptence, som kan lede generalforsamlingen den 11. november, så alle kan føle sig betrygget i at handlingen følger den rette kurs, og så vi kan få den rette rådgivning til hvad vi alternativt kan gøre mens vi alle er samlet på stedet. Det tror vi er givet godt ud.

Vi håber I alle modtager dette indlæg i den ånd det er givet: vi vil os alle det bedste, men store beslutninger kræver omtanke og respekt for de vedtægter, som vi selv har besluttet skal gælde for foreningen. 41 år er altså svært at kaste bort - også for os, som ikke har så mange år på bagen i foreningen, men vi lytter jo til jer mere erfarne og glædes over historierne I kan fortælle om før og nu.

På vegne af Aarhus-afdelingen

Kristine Løgsted Rasmussen

Den 9. oktober 2017 kl. 19.32 skrev Dominique Jacobsen
Kære Medlem

Hermed indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Vi håber at se dig

Med venlig hilsen
Formand
Dominique Jacobsen
...

NB denne e-mail skulle være sendt til alle medlemmer.

Kilde/ forfatter: Kristine Løgsted Rasmussen, Dato: 13/10-2017
Kategori (i): Hverdags betragtninger

Indstiling til Søhest


Vi i Svendborg afdeling ønsker hermed at indstille Dominique Jacobsen til at modtage Søhesten.

Dominique var straks klar til at blive formand hos os, da hun havde været medlem i kort tid, og det har vi alle været glade for.

Dominique er positiv, hjælpsom og altid i godt humør.

Hun finder en løsning straks, hvis vi får et problem. F.eks, så stod vi omkring 20 pers. ved Færgegården, som vi havde lejet til generalforsamling, men her var optaget af andre, som mente at de plejede at være der den dag, og så sagde hun: "Hvis I gider, så kan vi bare køre hjem til mig", og sådan blev det.

Hun lægger altid gerne hus til hvad som helst, og hvis Renè er hjemme, virker han også helt afklaret med det og hjælper gerne.

Hvis hun foreslår et arrangement, stort eller lille, så skal hun nok følge det til dørs - bestille mad, bage kager, ordne transport osv. Og hun deltager, så vidt muligt i alle vores arrangementer. Hun er også god til at huske os på datoer, hvor vi har aftalt noget (hun har opdaget at nogen ikke husker så godt :-))

Kun når der er MEGET travlt på hendes arbejde melder hun fra.

Hvis nogen har brug for en snak, så er Dominique straks klar.

Hun træder også til og hjælper, hvis lynet er slået ned i en computer, eller hvis en sømands telefon (igen) er gået i sort.

Vi mener så bestemt at Dominique har fortjent at få Søhesten.


På vegne af Svendborg afd.
Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 18/9-2016
Kategori (i): Hverdags betragtninger

Almindelig/ simpel søgning
Udvidet søgning

Kategorier i forummet


Sidste nyt


Kampen om Aroniabærrene

Lørdag den 12/9-2020

Hilsen fra bestyrelsen

Torsdag den 3/9-2020

Nye sjove og spændende udfordringer

Søndag den 9/8-2020

Højsommer eller .............

Lørdag den 25/7-2020

© Sømandskoneforeningen af 1976