Vores starts side

Landsforeningen klubben


Sømandskoneforeningen af 1976

Forum for debat og indlæg

Torsdag den 30/5-2024
> >|

På tur til Koldinghus


Kære sømandskoner.

Bestyrelsen har idag snakket om at afholde en lille udflugt til Kolding hus med Kongeskibet Dannebrog i centrum, søndag den 8/10-23. Altså dagen efter vores landsgeneralforsamling.
Landsgeneralforsamlingen bliver i år afholdt den 7/10-23 med mulighed for overnatning som sædvanlig, så man kan deltage i udflugten dagen efter.
Landsforeningen vil betale for guiden på udstillingen men hver deltagende skal selv betale entré som er 130kr pr. voksen.

Da en guidet tur skal bookes i god tid og da vi ønsker at hører om der er stemning for sådan en tur eller ej, sender vi hermed en lille teaser ud og beder jer om at svare på nedenstående spørgsmål inden den 15/8-23 hvor bestyrelsen igen skal mødes.

Vi håber I alle har husket at sætte kryds i kalenderen den 7/10-23 og at I ønsker at deltage i udflugten dagen efter.

De bedste hilsner
Bestyrelsen
Kilde/ forfatter: Annemette , Dato: 19/6-2023
Kategori (i): Hverdags betragtninger

Generalforsamling referat 2022


Generalforsamling sømandskoneforeningen
1/10-22

1: valg af dirigent:
Lis Bøgelund Larsen - Svendborg

Vi synger vores fælles sang.
Mia er sekretær og noterer ned.

2: Formandens beretning:
Annemette har glædet sig meget til denne omgang. Vi er ved at nå en normal hverdag uden om Corona. Det glæder formanden at vi nu igen kan se hinanden.
Desværre må Annemette meddele at vi har mistet et kært medlem. Lis Jensen er desværre ikke iblandt os mere, vi holder et minuts stilhed.
I 2020 havde vi snakket om en tur til Christiansfeld, desværre blev det ikke til noget men Annemette ønsker fortsat at vi tager på en tur og ønsker at hører om nogen har nogen forslag til fælles ture.
I selve forenings regi er der ikke sket det helt store. Formanden vil dog her, lige fremhæve Hanne Hansens stor deltagelse i Velfærdsrådets bestyrelse. Hanne gør et enormt stort stykke arbejde for at repræsentere vores forening udadtil.
Tusind tak til Hanne som er en uvurderlig hjælp for formanden.
Formanden har været til repræsentantskabsmøde i Sømands-og udenlandskirkers årsmøde.
Det var et rigtigt godt møde, hvor hun mødte en hel del repræsentanter fra de forskellige kirker i udlandet.
De fortalte om deres arbejde, og hvor svært det var at samle penge sammen, delt til præstens løn, til huslejen og til alt det andet de involverer sig i.
Annemette fik et helt andet syn på de Danske Sømands og udlandskirker.

3: Enkekontoens beretninger og aflæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af udbetalingsbeløb efter indstilling fra enkekontobestyrelsen:
Chita: Der har ikke været nogen udbetaling i år. Der har været en frivillig donation fra Ærø. Udbetalingsbeløbet er besluttet at være det samme som de 7000kr altid har været.

4: Aflæggelse af regnskab:
Kirsten: Regnskabet for perioden 1/7-2021 til 30/6-2022. Der har ikke været kontingenter sidste år grundet Corona.
Udgifter fra sidste års landsgeneralforsamling pga. Thomas Warberg var på 36.970kr.
Der har været lidt udbetaling til kørsel, gaver, bestyrelsesmøde, samt renteudgifter.
Der er 76 betalende medlemmer i foreningen. Vi har ca. 200.000 kr. i kassen
Nærmere info samt budget for 2023, se vedhæftet bilag.

5: Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen:
Kontingentet er det samme som det plejer 150 kr. for aktive og 75 kr. for passive

6: indkomne forslag:
Tina Rosenborg er kommet et forslag til vedtægtsændring. Det ligger også på hjemmesiden.
Forslaget lyder på at ændre dels dagsorden, sammensætningen af
bestyrelsens suppleanter og ombytning af valgår for at komme nærmere det
vi har praktiseret de sidste år. Alt sammen for at gøre det nemmere og mere overskueligt for alle. Altså en oprydning i poster som ikke bruges alligevel.


Der foreslås ændringer således:
• Valg til bestyrelsen: Formand, kasserer, sekretær, webmaster og 1 medlem, som vælges for 2 år ad gangen.
• Formand og webmaster vælges i ulige år.
• Kasserer, sekretær samt 1 medlem vælges i lige år.
• Alle suppleanter koges ned til én suppleant som dækker alle suppleantposterne.

Der blev lavet en håndsoprækning for indkommet forslag og det blev hermed vedtaget at forslaget skal træde i kræft fra d.d. og vi har sammen besluttet at der skal ryddes op i de poster som ikke bruges alligevel.


7: Valg af bestyrelse, på valg er kasser, sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem:
Kirsten er valgt til kasserer. Mia er valgt til Sekretær, Jeanette er valgt til bestyrelsesmedlem. Stort tillykke og tak til alle tre.

8: Valg af suppleant:
Tina ønsker at blive. Stort tillykke og tusind tak til Tina.

9: Valg af suppleant til webmaster:
Udgår ifølge punkt 6 (Tina er suppleant for alle poster)

10: Valg til enkekontoen:
Enkekontoen er valgt for 4 år ad gangen, sidste valg var 2018. Citha Dechlis, Kirsten Carlsen og Birgitte Andersen ønsker at blive. Stort tillykke og tusind tak alle 3.

11: Valg af revisor samt revisorsuppleant til foreningen: Revisor vælges for 1 år ad gangen.
Lis er valgt som revisor, Tina er suppleant. Stort tillykke og tusind tak begge to.

12: Valg af revisor samt revisorsuppleant til enkekontoen: Revisor vælges for 1 år ad gangen.
Kristine er revisor. Tina er suppleant. Stort tillykke og tusind tak begge to.

13: evt.:
Inger: Har en hilsen fra Hanne Hansen som desværre er blevet Demens og er kommet på plejehjem i april måde i Odense. Hun bliver overflyttet til Greve i oktober måned så hun kommer tættere på hendes børn og børnebørn. Hanne kan godt huske hun er sømandskone og har sin søhest at ligge fremme, men desværre er der rigtig mange ting hun ikke kan huske. Hanne er kun 69år.
Vi vil gerne sige stort tak til Inger for at holde forbindelsen og underrette os om Hannes helbred <3
Inger fortæller Hanne er blevet æresmedlem i Odense.
Tina oplyser Hannes navn stadig står på hjemmesiden, men ikke med tlf. nr. og mail. Dette er af respekt for Hanne.


Der er uddeling af søhest i år. Der er én præsenteret på hjemmesiden. Mia fra Skruerne er peget ud til at modtage Søhesten. Mia får søhesten udleveret af formanden Annemette sammen med en flot udtalelse.
I indstillingen står der bla.:
Mia er en rigtig ildsjæl og gør et stort arbejde i foreningen. Hun deltager aktivt på de sociale medier, Instagram og Facebook hvilket gør foreningen mere synlig ud af til.
Mia er ihærdigt med at prøve at lave aktivitet i klubben ”Skruerne” så medlemmerne bliver selvom der ikke er meget fælles aktivitet i klubben. Mia sørger altid for at holde Skruerne orienteret om hvad der sker i Landsforeningen og opfordrer altid flere gange til deltagelse når der er arrangementer. Mia er aktiv i landsforeningens bestyrelse, hvor hun bl.a. var primus motor for sidste års underholdning (hyring og formaliteter for at få komikeren Thomas Warberg).
Man går aldrig forgæves til Mia.

Deltagerliste:

Ærø: Edel, Hedvig, Kirsten
Århus: Tina, Malene, Citha
Odense: Inger (+ Keld)
Esbjerg: Juliane (+Karl), Annemette (+Henrik), Annette, Jeanette, Birgitta
Svendborg: Anne Margrethe, Lis, Anne Birthe, Hanne Merete, Ruth
Storstrøm: Margit, Kirsten
'Referat i PDF format'
Kilde/ forfatter: Mia Greve Kofoed, Dato: 16/10-2022
Kategori (i): Hverdags betragtninger

Indstilling af Mia Greve Kofoed til Søhesten 2022


Vi synes, at årets søhest skal gives til Mia Greve Kofoed, fordi hun er en rigtig ildsjæl og gør et stort arbejde i foreningen.

Hun deltager aktivt på de sociale medier bl.a. Instgram profilen”Sømandskoneforeningen af 1976” og Facebook gruppen ”sømandskoner og græsenker med børn”, dette gør foreningen mere synlig ud af til.

Mia er ihærdigt med at prøve at lave aktivitet i klubben ”Skruerne” så medlemmerne bliver selvom der ikke er meget fælles aktivitet i klubben. Mia sørger altid for at holde Skruerne orienteret om hvad der sker i Landsforeningen og opfordrer altid flere gange til deltagelse når der er arrangementer.

Mia er aktiv i landsforeningens bestyrelse, hvor hun bl.a. var proimus motor for sidste års underholding (hyring og formaliteter for at at få komineren Thomas Warberg).

Man går aldrig forgæves til Mia.

Kilde/ forfatter: Christina Jersild Carstensen, Dato: 16/9-2022
Kategori (i): Hverdags betragtninger

Almindelig/ simpel søgning
Udvidet søgning

Kategorier i forummet


Sidste nyt


Glædelig jul

Lørdag den 23/12-2023

Forslag til vedtægtsændring §4 og 5

Torsdag den 31/8-2023

Forslag til vedtægtsændring §10

Torsdag den 31/8-2023

På tur til Koldinghus

Mandag den 19/6-2023

© Sømandskoneforeningen af 1976