Vores starts side

Landsforeningen klubben


Sømandskoneforeningen af 1976

Forum for debat og indlæg

Torsdag den 30/5-2024

Glædelig jul


Kære alle medlemmer af Sømandskoneforeningen og familier, måske kommende medlemmer.

Håber julefreden er ved at sænke sig ved alle. 🌟

Jeg og resten af bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt sende tanker ud til jer alle, om man er ude at sejle eller hjemme ved familie.

Måske der er mulighed for at samme familie og venner fra nær og fjern her i højtiden.
Højtiderne er de sværeste at være alene hjemme uden sin sømand, men kun de stærkeste klare det, og det er dem vi kalder sømandskoner ♥

Fra alle os til alle jer.🎄
I ønskes alle en rigtig glædelig jul ♥
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 23/12-2023
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændring §4 og 5


Forslag til vedtægtsændring på Landsgeneralforsamlingen den 7/10-2023.

Forslag til ændringerne af vedtægterne for Sømandskoneforeningen af 1976 i paragraferne 4 og 5

Se forslag i link til højre

Gul tekst slettes
Grøn tekst indsættes

Formålet er at minimere medlemmerne til bestyrelsen til det vi nu allerede har og give mulighed for
bestyrelsen at konstituere sig selv ved ændringer i bestyrelsen
'Forslag til vedtægtsændring §4 og 5'
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 31/8-2023
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændring §10


Forslag til vedtægtsændring på Landsgeneralforsamlingen den 7/10-2023.
Forslag til ændring af paragraf 10, Enkekontoen.

Nuværende ordlyd:
Enkekontoen skal bestå lige så længe Sømandskoneforeningen af 1976 eksisterer. Dersom
Sømandskoneforeningen af 1976 opløses, skal halvdelen af Enkekontoens midler tilfalde
Dansk Sømands- og Udlandskirker (DSUK) øremærket kirker der relaterer til Dansk Søfart
og halvdelen tilfalde Feriehjem for Sømandsenker.

Følgende ændring:
Enkekontoen skal bestå lige så længe Sømandskoneforeningen af 1976 eksisterer. Dersom
Sømandskoneforeningen af 1976 opløses, skal Enkekontoens midler tilfalde Dansk
Sømands- og Udlandskirker (DSUK) øremærket kirker der relaterer til Dansk Søfart.

Foreslaget er også vedhæftet i linket til ventre
'Forslag til vedtægtsændring §10'
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 31/8-2023
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Landsgeneralforsamling referat


Sømandskoneforening
Generalforsamling 2/10-2021

Fælles sang. Vi har en forening
Mia er sekretær og noterer.
1: Valg af dirigent:
Cecilie

2: formandens beretninger:
Formanden glæder sig over at vi alle nu endelig må mødes igen.
Mia får ros for aktiviteten på de sociale medier, hun har haft fart i gruppen ”sømandskoner og
græsenker med børn” i håb om at de ville deltage i dag. Desværre har der ikke været nogen
tilslutningen derfra trods vi har sørget for ekstra underholdning fra komiker Thomas Warberg.
Bestyrelsen har mødtes virtuelt i stedet for ansigt til ansigt. Der er derfor ikke brugt de store midler
på transport og fortæring. Virtuelt møde er gået godt så det er muligvis vejen frem.
Hanne fra Storstrømsgruppen har været til møde med velfærdsråde. Hanne er her desværre ikke i
dag så vi kan ikke fortælle så meget om hvordan mødet er gået.
Formanden håber at foreningen stadig vil stå trods Corona og svære tider.

3: Enkekontoens beretninger og aflæggelse af regnskab:
Cita har sendt regnskabet til Kirsten. Citha kunne desværre ikke selv deltage i dag.
Der er ikke været nogen indtægter men 1375 kr. i gebyr fra rise sparekasse som tager et
engangsgebyr. Der bliver udbetalt 7000kr ved dødsfald som tidligere.

4: Aflæggelse af regnskab:
Vi er 80 betalende medlemmer.
Der er to regnskaber.
Kontingent indbetaling for 1/7-20 til 30/6-21
Hanne har fået kørselspenge for turen til velfærdsrådet.
Gebyr på 1377kr til rise sparekasse
Overskud på 7932kr
223.800kr i alt i risesparekasse
Budget sat til:
Ingen kontingent
35000kr til generalforsamling (B.la Thomas Warberg)
Bestyrelsesmøde 2000kr
Hjemmesiden ingen
Gave 400kr
Gebyrer 1300kr
Underskud på ca. 40.000kr

Anne-Margrethe synes bestyrelsen skal mødes ansigt til ansigt og ikke spare på budgettet. Sød
tanke.

5: Fastansættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen:
Ingen ændringer. Vi forsætter som tidligere. kontingent 150kr for aktiv og 75kr for pensionister

6: Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen indkommende forslag.
Tina læser webmasterens beretninger op.
Hjemmesiden er delt op i 9 klubber. Her kan man uploade aktiviteter osv. Den har kørt uændret de
sidste 8 år. Den har ikke kørt optimalt siden 2018 grundet spam. Der er derfor ikke nogen
opkrævninger for hjemmesiden.
490 personer er inde og besøge vores hjemmeside hverdag.
Der er registreret 83 medlemmer på hjemmesiden.
Holstebro får stor ros. De kører med klatten på den hjemmeside og de lægger indlæg op.
Facebook trækker nye og tidligere medlemmer til kan det ses.
Vi er alle ansvarlige for at der er aktivitet på hjemmesiden.


7: Valg af bestyrelse:
Formand og webmaster er på valg denne gang.
Webmaster: Tina er på valg og ønsker ikke at stille op som webmaster.
Tina vil gerne være webmaster suppleant
Formand: Der er ingen som ønsker at stille op som formand. Anne-Mette tager derfor gerne to år
mere.

8: Valg af suppleant til bestyrelsen:
Tina er suppleant for alle

9: Valg af webmaster og dennes suppleant:
Jeanette Nielsen fra Storstrøm tager posten og Tina bliver suppleant.

10: Valg af revisor samt revisorsuppleant til foreningen:
Lis er revisor og hun ønsker at blive. Lis siger ja.
Revisor suppleant er afskaffet

11: Valg af revisor samt revisorsuppleant til enkekontoen:
Chita, Birgitte og Kirstine er genvalgt.

12: evt.:
Kirsten har et brev med fra Hanne fra storstrømsafdelingen.
Hanne har deltaget i tre bestyrelsesmøder i velfærdsrådet
Hanne har taget mødet for Formanden Annemette da Hanne bor tættere på, det er rigtig sødt af Hanne. Hanne havde regnet med at der skulle være et indslag efter generalforsamlingen med Irene fra velfærdsrådet, men der er desværre sket en misforståelse så Annemette troede at Irene ville lave indlæg under selve generalforsamling men Hanne troede at et skulle være efter generalforsamlingen. Her var der planlagt anden underholdning (Thomas Warberg) så tiden var desværre knap.
Hanne har skrevet flyvefisken to gange og fået Tina til at lægge den på hjemmesiden. Den er
uddelt flere steder og to afdelinger er blevet spurgt om de vil lave et indlæg. Desværre har der
ikke været tilslutning til dette så Hanne spørger om vi skal fortsætte på flyvefisken?
Hanne har desværre valg ikke at deltage i landsgeneralforsamlingen da hun føler at bestyrelsen hr valgt ikke har taget hendes oplæg med Irene fra velfærdsrådet med på generalforsamlingen.
Jeannette ønsker navneskilte med navn og afdeling på fremover. Dette har bestyrelsen ikke lavet i
år. Desværre.
Vi tog en hurtig navne runde.
Inger, ønsker at hører om de forskellige arrangementer i afdelingerne. Hvad laver I andre?
I deres lokalforening holder de jul- og sommerhygge og de har altid mændene med.
Mia forklarer at der ikke sker noget i skruerne desværre. Men at hun ønsker at der skal ske noget. Vivian har meldt sig helt ud og Mia overtager derfor teten i Skruernes lokalforening.
Jeanette fra Storstrøm fortæller at de har været på Holmegaard og at de vil lave en biograftur. Næste
gang de ses, er den førstkommende lørdag og der skal de mødes hos Hanne. Storstrømsgruppen og
Skruerne har snakket om evt. at slå deres to grupper sammen til én.
Cecilie fortæller om Ærø. Det har ligget lidt stille, men de holder julefrokost og sommerhygge. Dog
har det seneste år været inaktivt. De mødtes i sommer til pizza og øl. De var 12-13 stykker som
deltog. De lavede et uformelt møde som gav god pote.
Cecilie er nyt medlem på Ærø og føler sig taget godt imod.
Annette fra Esbjerg meddeler at hun tror at medlemmerne fra Esbjerg er døde.
Der er ingen der skriver, der er ingen der svare. Hun er ked af at der ikke sker mere og ønsker at
der kommer lidt gang i gruppen igen. Anne-Margrethe foreslår at man laver en Messenger grupper
og skriver der i. Det har de god tilslutning på i Svendborg.
Lis fortæller at de har mødtes til minigolf, mad og hygge inden Corona og ønsker at genoptag dette
igen.
Tina fortæller at Mias opslag på Facebook har bragt to nye medlemmer til lokalforeningen samt en
som har været her før, og nu er tilbage. De har mødtes én gang og skal mødes igen i uge 42. Der er
gang i Århus igen. Det er dejligt.
Benny fortæller at en sømandskone og hendes mand har sendt en sms at de gerne vi med til
næste års generalforsamling.
Stor tak til Cecilie for at være en god ordstyrer.
Kilde/ forfatter: Jeanette Nielsen, Dato: 9/1-2022
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Hilsen fra bestyrelsen


Kære Sømandskoner
Dette år 2020 har i mange henseender været et forunderligt år. Vi har ikke kunnet mødes på kryds og tværs som vi plejer og vi har ikke kunnet samles til hygge og nærvær som vi gerne vil og nyder. Denne pandemi har gjort noget særligt ved mange af os. Ikke mindst mig. Men når dette så er sagt, vil jeg gerne udtrykke, hvor meget jeg har savnet, og savner, at være sammen med jer.
Bestyrelsen for vores forening, har heller ikke været samlet. På det sidste bestyrelsesmøde – inden Danmark blev lukket ned – havde vi hele vores kommende Landsgeneralforsamling så meget på plads, at vi kun manglede at reservere stedet hvor vi skulle være. Men på grund af corona var der rigtig mange ting som blev sat på stand by.
Der har dog i den periode, været meget aktivitet på face book, hvor mange medlemmer og ikke medlemmer, har skrevet sammen og udtrykt deres bekymringer for hinanden. Og deriblandt specielt for de familier der har været hårdt ramt af, at manden har været længere ude og ikke haft mulighed for at komme hjem.
Jeg tænker også at mange af jer medlemmer har – lige som mig – haft rigeligt at se til, med hjemmearbejdsplads og få tingene til at fungere derhjemme, i denne coronaperiode.
I øjeblikket er der en stigning mange steder, med smittetilfælder af corona og nogen steder er skolerne igen blevet lukket ned og forældre skal arbejde hjemmefra. Og nu nærmer vi os efteråret, hvor der vanligvis er mange der bliver forkølet, får influenza og i det hele taget et tidspunkt med mange sygdomstilfælde.
Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte Landsgeneralforsamlingen til Den 13. marts 2021. Stedet til afholdelse af Landsgeneralforsamlingen er på plads, men med forbehold for at vi igen må være samlet uden at skulle være bange for smitte.
Ved at rykke datoen, er vi forhåbentlig også ovre den værste vintersnue og den coronabølge som sundhedsmyndighederne har snakket om, kunne forekomme.
Bestyrelsen håber på jeres forståelse og at I vil reservere den nye dato til hyggeligt samvær med ligesindede.
På vegne af bestyrelsen
Annemette.
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 3/9-2020
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen


Kære Sømandsfamilie

Når jeg har siddet og lavet forberedelse til fjernundervisning til mine elever, har jeg tænkt en hel del på jer sømandskoner, hvor manden ikke er hjemme.
Jeg er af den årgang der ikke har hjemmeboende børn mere, men jeg er også af den årgang, hvor manden var ude 5-7 mdr. af gangen og hjemme 2 mdr. Så jeg kan godt forstå det tager på kræfterne, når I skal undervise skolebørnene, arbejde hjemmefra, underholde de mindre børn og holde hus. Men jeg ved I kan klare det og sømanden kommer hjem igen.
Der går også sømænd hjemme som venter på at komme ud. Han bruger måske af sin optjente ferie og den næste hjemmeperiode bliver forskubbet for at kunne kompensere for afløserens forlænget udeperiode. Samtidig bliver sommerferien heller ikke på det tidspunkt som måske var tilrettelagt.
Der er rigtig mange ting der ændrer sig i denne tid, såvel for befolkningen generelt som for sømandsfamilierne.

Hold modet oppe og lad skidtet ligge, der er ingen der kommer og ser det. Hyg jer med jeres børn og måske lav alternativ undervisning ude i det fri. Der kan laves rigtig meget.

Hyg jer med hinanden og rigtig god påske.
Annemette
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 10/4-2020
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Kære sømandskoner og sømænd.


Kære sømandskoner og sømænd.
Vi har det alle svært i øjeblikket og vi ved endnu ikke hvornår det vender.
Derfor aflyser jeg arrangementet den 25. april turen til Christiansfeld. Den er ikke mere vigtig end den kan vente.

Og så en lille opmuntring til vores kære sømænd. ...
Det er nogle stærke sømandskoner I har kære sømænd, og jeg ved at I er ventet derhjemme med længsel. Både så jeres koner ved I er i sikkerhed med også til at hjælpe til med børnene - store som små.
Det er hårdt at have hjemmearbejde, sørge for hjemmet men også at skulle underholde børn der keder sig og med lidt større børn, at hjælpe dem med skoleopgaver, samtidig med at de også skal passe deres eget job hjemmefra.
Men jeg ved at sømandskonerne kan styre det med sikker hånd og passer godt på hjemmet.

Pas godt på hinanden

Annemette Pedersen
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 27/3-2020
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde i Sømandskoneforeningen af 1976.


Se vedhæftede fil for referat fra bestyrelsesmøde til højre.'Referat i PDF format'
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 2/2-2020
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Generalforsamling Referat fra Sømandskoneforeningen af 1976.


Se vedhæftede fil for referat & formandens beretning til højre

Generalforsamling afholdt
Lørdag den 5. oktober 2019 i Fredericia.
'Referat i PDF format'
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 5/10-2019
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Referat fra Landsforeningen


Den 6. oktober blev der afholdt landsgeneralforsamling. Mit første år som landsformand er gået og jeg er da lidt stolt over at se så mange fremmødte. Jeg håber I har hygget jer lige så meget som jeg har.
Det var nogle flotte rammer den blev afholdt i, men mindre kunne også have gjort det.

Måske er der en afdeling der kunne have lyst til at overtage tjansen til næste år? Selvfølgelig med hjælp fra landsforeningen.

Med disse ord følger referatet, regnskabet fra landsforeningen og fra Enkekontoen. Se de 4 linkede dokumenter til højre.
'Regnskab Enkekontoen'
'Regnskab og budget Landsforeningen'
'Referat Landsgeneralforsamplingen'
'Formandens beretning'
Kilde/ forfatter: Annemette Pedersen, Dato: 6/10-2018
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indkomne forslag til Generalforsamlingen 2018


Se vedhæftede indkomne forstag modtaget til årets general forsamling i højre side'Dagsorden'
'Indkomne forslag fra Esbjerg'
'Indkomne forslag fra Holstebro'
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 5/9-2018
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Konstiruering af bestyrelsen


Konstituering af bestyrelsen d. 13.1.18

Formand: Annemette Pedersen
Næsteformand: Vivian Roth
Sekretær: Charlotte Cramer Bøgelund
Kasserer: Kirsten Carlsen
Webmaster: Tina Rosenborg
Bestyrelses medlem: Elisabeth Larsen
Suppleant: Mia Kofoed
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 14/1-2018
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indlæg fr Facebook


Kære alle medlemmer at Sømandskoneforeningennaf 1976: Jeg forstår slet ikke Dominics udsagn, på vores sidste generalforsamling, om at nedlægge vores forening! Jeg forstår til fulde, at man kan køre træt, være frustreret og træt, og have vigende medlemstal! Jeg har prøvet det selv! Jeg valgte at gå som formand, efter 8 år på posten. Som i alle foreninger, kan der være uenigheder, frustrationer mm. Men ligefrem at nedlægge foreningen, er da ikke det, der skal være Dominics eftermæle! Du har gjort det så godt! Og jeg blev ikke helt klar over, hvad årsagen til din udmelding er! Er bestyrelsen uenige? Vigende medlemstal har der været før! Lige nu har vi fået nye medlemmer til Odense og evt. Svendborg! Ser frem til en belysning på den ekstraordinære generalforsamling ! Vi er altså nogle, der gerne vil vores forening! Måske er vi lidt dovne i hverdagen, men at mødes med alle jer skønne piger ind imellem, gør mig så glad!
Skrevet af Hanne Vestrup Odense.
Kommentar fra Charlotte Munk
Kære Medlemmer af Sømandskoneforeningen af 1976
Jeg forstår ikke hvordan det kan komme bagpå nogen som har deltaget i foreningens Landsgeneralforsamling de sidste 4 år, at der nu er kommet et forslag om at lukke Landsforeningen ned. Det har været diskuteret igen og igen, men det skulle åbenbart ned på skrift før ”skriften på vægen blev forstået”.
Jeg har lidt svært ved, at forstå hvorfor forslaget om, at nedlukke foreningen, skal vendes til at bestyrelsen er uvenner, uenige eller hvad vi ellers har hørt af gode forslag til årsagen. Jeg vil mene vi i bestyrelsen holder utrolig meget af vores forening og har vores forstand i behold, så derfor kære medlemmer STOP den snak. De som ikke har ønsket genvalg syntes faktisk ikke de giver foreningen den energi den fortjener, så i min optik er det rettidig omhu, når man vælger at sige nu skal der andre til.
Jeg har været formand for foreningen i 10 år og er den eneste formand, der er blevet siddende i bestyrelsen og nydt at være med i foreningen, efter min tid som formand. De formænd som jeg har kendt i de 17 år jeg har været medlem, har vi ikke set i flere år efter de har forladt formandsposten, men dejligt de efter nogle år finder ud af de gerne vil være med igen.
Jeg vil rigtig gerne opfordre til at retorikken forbliver saglig, for jeg syntes den begynder, at tage en drejning, der kommer til, at få alt for meget fokus på vores formand. Hun har kun gjort hendes job – og har HUSKET hvad der er blevet diskuteret på de sidste 4 års Landsgeneralforsamlinger.
Kommentar fra:
Kirsten Nybroe en lille rettelse. jeg forblev også i bestyrelsen efter min tid som formand, som hjælperedaktør. både Hannr og jeg har deltaget i adskillige generalforsamlinger??
Hannemia Jensen Kunne denne tråd blive lagt på hjemmesiden så alle kan følge med
Venlig hilsen
Hannemia Holstebro afd
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 22/10-2017
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstilling til søhest


Århus afdeling vil gerne indstille et medlem, som har været med i ca 10 år.

Man går aldrig forgæves til hendes dør.

Hun er en god lytter blandt andet når andre medlemmers privatlivs udfordres.

Viser interesse og omsorg for andre medlemmer.

Planlægger altid nøjagtig og præcis vores fælles kørsels.

Et af hendes sidste tiltag er, at hun planlægger Århus afd. voksen julefrokost.

Hun er aktiv både lokalt samt i landsforeningen.

Begge steder som bestyrelses medlem.

Deltager altid til vores møder, gerne med gode aktive konstruktive forslag til nye tiltag.

Hun har repræsenteret foreningen i MSSM - Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø. Da det har hendes store interesse.

Alt dette samt meget andet gør at vi fra Århus afdelingen vil gerne indstille Ann-Charlott Ravn Hjertmann til modtage åres søhest.

På Århus afd vegne


Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 18/9-2016
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Nyhedsbrev juli 2016


Med ønsket om en god sommer fra bestyrelsen'Nyhedsbrev klik her'
Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 12/7-2016
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Så kom Ærø på landkortet


Så kom vores forening på Ærø på landkortet

Velkommen til de mange nye medlemmer og den nye bestyrelse

Hvis du har adgang til Fyns Amts Avis, kan du læse på dette link:
http://www.mitfyn.dk/article/709092

Ellers er der en åben artikel her:
http://www.fyens.dk/aro/Der-er-ingen-klynk-hos-soemandskonerne/artikel/2968719


Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 30/3-2016
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Butikken genåbnes


Danske sømands og udlandskirkers Genbrugsbutik i Solrød, åbner igen efter branden og Vi i Sømandskone foreningen kommer til at hænge i deres butik
Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 22/3-2016
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Nyhedsbrev Februar


Årets første nyhedsbrev, for nu er sommeren over'Læs nyhedsbrevet her'
Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 28/2-2016
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Artikel om foreningen fra Horisont


Kære Alle

Så kom artiklen i Horisont

God læselyst
' Artiklen'

Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 18/12-2015
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Nyhedsbrev Juli 2015


Kære medlemmer

Siden vores sidste nyhedsbrev har vi afholdt møde i landsbestyrelsen, referatet bliver tilgængeligt på hjemmesiden inden for de næste dage.
Det er også ved at være tid til at planlægge vores Landsgeneralforsamling og invitation og dagsorden til denne vil, være at finde på hjemmesiden inden for nogen dage, og blive fremsendt til jer pr. mail i samme omgang.
Den sidste lørdag i maj, havde vi glæden af at holde familiedag i solskin hjemme ved Charlotte, en dejlig dag, hvor flere lokalforeninger var repræsenteret,
og vi også fik hilst på et muligt nyt medlem og hendes mand.
Det var muligt at hygge i en solstråle, med en kop kaffe i den
ene hånd og kage i den anden, men det blev også til en turnering i
rundbold, og så blev vi præsenteret for pingvin fodbold, et spil som alle deltog i, enten som tilskuer, dommer, eller udøver.
Men det blev også muligt at kører på ATV, gå en tur i skoven og få
frokost, på terrassen.
Ved dagens afslutning kom denne meget dejlige tilbagemelding fra en
sømand der var med for første gang.
”Hvor er jeg glad for at være kommet med, jeg kan mærke ægtheden, og at I ønsker at være der for hinanden”
Kan vi så ønske os mere??
Sommeren er på vej og vi i landsbestyrelsen vil gerne ønske jer og jeres familier en glædelig sommer.

Landsbestyrelsen

Ved at klikke på "Nyhedsbrew i PDF format" kan nyhedsbrevet læses som PDF fil
'Nyhedsbrew i PDF format'

Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 15/6-2015
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Nyhedsbrev 01


Ved at klikke på "Nyhedsbrew i PDF format" kan nyhedsbrevet læses' Nyhedsbrev i PDF format'
Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 22/12-2014
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tørklæder med det nye logo


Vi har stadig nogen tørklæder tilbage med det nye logo.

Det er 75x185 cm er lavet af 20% bomuld og 80% polyester og kan maskinvaskes ved 30 grader.

Pris 200,-

Skriv til Dominique hvis det har interesse.


Kilde/ forfatter: Dominique M. Th. Jacobsen, Dato: 5/10-2014
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Søhesten


HUSK - HUSK, det er I år vi uddeler "Søhesten".
Ønsker I at indstille et medlem, som har gjort et stort stykke arbejde for din lokal klub eller landsforeningen, skal dette være landsbestyrelsen i hænde senest den 25. september.
Kilde/ forfatter: Charlotte, Dato: 6/9-2014
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Referat Landsgeneralforsamlingen 2013


Det er med stor beklagelse, at jeg, på vores bestyrelsesmøde, har erfaret, at referat fra Landsgeneralforsamling 2013, ikke har været tilgængelig på hjemmesiden - det kan jeg kun dybt beklage.
Bestyrelsen består som bekendt af frivillige, der alle har en travl hverdag med job og børn for hvem, de er både mor og far, det halve af året..... skulle der svipse et eller andet for os og du mangler information, så send os en mail eller giv os et kald, så vi kan få rettet op på det vi har misset.


Sømandskoneforeningens Landsgeneralforsamling d. 5. oktober 2013 i Fåborg
Formand Charlotte Munk bød velkommen til landsgeneralforsamling. Bestyrelsen præsenterede sig og vi sang foreningens sang

1. Lis Bøgelund Larsen, Svendborg afd. blev foreslået af bestyrelsen som dirigent, Lis accepterede forslaget.
2. Charlotte Munk aflagde sin beretning
3. Webmaster Tina Rosenborg aflagde sin beretning.
4. Lise Stamer Hedin var ikke tilstede pga. rejse. Regnskabet var blevet tilsendt og der var en enkelt post et medlem gerne ville have uddybet en bøde på 50,-kr. Vi afventer svar. Ellers blev regnskabet godkendt. Et medlem efterlyser at der søges flere fonde, således at enkekontoen kan få flere midler.
5. Lisbet gennemgår regnskabet og beklager at hun har glemt at kalkulere med udgift til nyt logo. Der skal lægges 25.000kr. til. Således bliver underskuddet noget større i budgettet til 2014, derudover blev regnskabet godkendt.
6. Kontingent fortsætter uforandret
7. Der var ingen indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen: Næstformand Ann-Charlott(Århus afd.) ønsker ikke genvalg, Dominique Jacobsen (Svendborg afd.) ønsker at stille op, hun vælges med applaus. Kasser Lisbeth Kranker (Vendsyssel afd.) ønsker ikke genvalg, Birgitte Vendelbo Erhard- Frederiksen (Skruerne Sjælland) ønsker at stille op, hun vælges med applaus. Sekretær Hanne Grau (Vendsyssel afd.) ønsker ikke genvalg, Christina Jersild Carstensen (Skruerne Sjælland) ønsker at stille op, hun vælges med applaus. Bestyrelsesmedlem Lone Lysen Salminen ønsker genvalg og hun genvælges med applaus.

9. Valg af suppleant til bestyrelsen: 1. suppleant Dominique Jacobsen (Svendborg afd.) kan ikke vælges. Karina Leerhøj Larsen (Århus afd.) ønsker at stille op, hun vælges med applaus. 2. suppleant Anne Mette Bjørndal Pedersen (Esbjerg afd.) ønsker ikke genvalg, Anne Margrethe Retvig (Svendborg afd.)ønsker at stille op, hun vælges med applaus.

10. Valg til suppleant til web master Ann Charlott ønsker genvalg og får dette.

11. Valg af revisor samt revisor suppleant til Foreningen, vælges for 1 år ad gangen Revisor Lis Bøgelund Larsen (Svendborg afd.) genvælges. Suppleant Lise Stamer Hedin (Aalborg afd.) genvælges.

Valg af revisor samt revisor suppleant til Enkekontoen, vælges for 1 år ad gangen. Revisor Jonna Skovgård Sørensen (Aalborg afd.) og revisor suppleant Lis Bøgelund Larsen (Svendborg afd.) blev genvalgt.
Evt. Foreningen navn blev diskuteret igen Der er et kommende medlem der synes vores hjemmeside er uoverskuelig og foreslår at den bliver anderledes. Susanne fra Århus afd. har fået lavet et tilbud til en ny hjemmeside til 13.500 kr. denne nye hjemmeside vil linke til andre relevante hjemmesider. Det siges man har 5 sekunder til at være klare, tydelige og smarte og gribe brugeren. Dette tilbud skal bestyrelsen afgøre om man vil investere i. Nye medlemmer har stadig en fornemmelse af at foreningen er en ”gammelkoneklub”. Der foreslås at vi er mere synlige og ”på pletten” f.eks. på navigations skoler. Et medlem efterlyser hvad det er de nye/unge vil bruge foreningen til. Der bliver igen talt om foreningens navn er forældet og ikke inspirerende. Et medlem mener at den nuværende hjemmeside er hvad du selv gør den til. Der var ivrig diskussion om vores image/hjemmeside. Det er vanskeligt at finde et andet navn. Der var et forslag om at involvere off-shore branchen. Der var forslag om at lave pjecer til flådestationer, off-shore platforme. Der var gode diskussioner rundt om bordene. Et forslag om at lave: ”to go kort”, det er gratis postkort man kan tage på cafeer, vores logo/hjemmeside skulle pryde kortets forside, det er en interessant ide`. Formand Charlotte vil finde ud af dette. Der foreslås gode artikler på hjemmesidens forside, så de ses lige når man kommer på.
Der opfordres til at alle lokalforeninger finder ud af hvad de vil med foreningen hver især og melder tilbage til bestyrelsen med deres bud.
Der er blevet produceret tørklæder med foreningens logo, disse blev solgt 200,-kr stk. og der foreslås at de også sættes til salg via hjemmesiden og Face book.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak for en god generalforsamling og et velkommen til de nye bestyrelses medlemmer.
Ålbæk den 27/1002013
Referent Hanne Grau
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 6/9-2014
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstilling til Søhesten 2012


Fra Svendborg Afdeling synes vi, det er på tide at indstille vores trofaste landsformand, Charlotte i daglig tale Lotte.

Der har ikke været tradition for at indstille landsformanden til en Søhest, mens formanden stadig sidder i stolen.

Den tradition vil vi hermed bryde....

Foreningen har været og er stadig i en udviklings- og forandringsfase, og denne har Lotte været en stor del af.

Lotte er en lyttende, loyal, farverig, indlevende, aktiv og meget afholdt person. Der er livlig meningsudveksling, for Lottes vedkommende altid på en god, lyttende og anerkendende måde.

Lotte har været yderst dygtig til at få fremført, drøftet og søsat nye ideer og initiativer i vores forening.

Lotte har deltaget i mange arrangementer på foreningens vegne, og hun har altid repræsenteret foreningen på en yderst professionel og indlevende måde. Lotte har været medvirkende til at få vores forening til at blomstre og udvikle sig.

På Svendborg Afdelings vegne Anne Margrethe.Kilde/ forfatter: Anne Margrethe Retvig Jensen, Dato: 26/9-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstilling til årets søhest.


Jeg synes Birgit fra Skruerne skal have årets søhest. Dette selvom hun har fået den før, så vidt jeg er informeret. Birgits engagement i både lokal foreningen og landsforeningen fortsætter ufortrødent til trods for at hun både er blevet skilt fra sin sømand og hendes sygdom. Hun gør rigtig meget for at byde potentielle medlemmer af lokal foreningen velkommen på en god måde. Dette er medvirkende til at vi lige nu har en som forhåbentlig betaler kontingent for første gang i år. Jeg glæder mig til at høre hvordan generalforsamlingen forløber og håber at Birgit er en Søhest rigere.

smile Birgitte
Kilde/ forfatter: Birgitte Erhard-Frederiksen, Dato: 31/8-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstillig til Søhesten


Esbjerg afdeling indstiller Annette Petersen til årets Søhest. Annette er afdelingens tovholder og kasserer gennem mange år. Havde vi i Esbjerg ikke haft Annette, så havde vores afdeling ikke haft så mange medlemmer. Hun er den der "lige" sender en mail til remember - kommer og spør om "du" vil med i biffen - hurtig indskydelse på er
n frokost når man møder hende inde i byen... Kort og godt - Annette har OVERSKUDET...Derfor synes vi hun fortjener en anerkendelse for sit mangeårige arbejde i foreningen.
Hilsen Mette Esbjerg
Kilde/ forfatter: Annemette Pedersen, Dato: 31/8-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstillingen til Søhesten


Vi i Holstebro afd. vil meget gerne indstille vores medlem Bodil Carstensen til en søhest. Hun har, uden afbrydelser, været vores kasserer i 31 år, og fortsætter forhåbentlig i mange år endnu. Vi syntes, hun fortjener anerkendelse for sit arbejde i foreningen. Bodil er en gæv pige, der næsten altid er med til vores møder. Hun har været med lige fra starten, og hun er absolut medvirkende til, at vores afd. er så hyggelig og festlig. På afd. vegne Annie Brodersen (formand)
Kilde/ forfatter: Annie Brodersen, Dato: 27/8-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstillingen til Søhesten


Vi vil gerne på vores afdelings vegne indstille Hanne Grau til Søhesten.
Hanne gør og har altid gjort et kæmpe stykke arbejde for foreningen og for vores afdeling i særdeleshed.
Hun er den, der altid har overskud, selv om hun tit selv er "hængt op". Jeg tror helt ærligt ikke vores afdeling
var eksisterende, hvis ikke det havde været for hendes utrættelig indsats.
Håber I vil tage hende i betragtning. Vi har altid glemt at indstille hende, og har hver gang Søhesten er blevet uddelt
sagt til hinanden, hvorfor har vi glemt at indstille Hanne?

Glæder mig til vi ses til vores generalforsamling i Faaborg.

Fortsat god sommer.
hilsen
Lisbeth, Frederikshavn Afd.
Kilde/ forfatter: Lisbeth Kranker, Dato: 16/8-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Ønsket om at give årets søhest til Charlotte Munk


Haderslev den. 06.08.12

På vegne af Vores lille forening, Fredericia, Strib, Kolding afdeling skal jeg hermed ønske at årets søhest uddeles til vores alle sammen s Charlotte Munk.

Charlotte kendetegnes ved at hun altid går forrest i alt hvad vi foretager os.

Charlotte er den første der er klar med kalenderen, når talen falder på nye aftaler, hun møder stort set op til alle arrangementer og er altid i godt humør.

I vores afdeling er Lotte ikke formand, men menig medlem som alle andre.
Der er bare lige det ved hende, at hun skaber glæde og omsorg, og hun favner os alle.
En ildsjæl af få.
Tak for det Lotte og for at du er den du er !!!

Med venlig hilsen
Fredericia,Strib,Kolding afdeling
Kilde/ forfatter: Lone Salminen, Dato: 12/8-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Svar fra Statsministeren, vedr. pirateri


'Svar fra Statsministeren'
Kilde/ forfatter: CM, Dato: 23/4-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Referat af Bestyrelsesmøde Søndag den 11 Marts 2012...


Fremmødte var:
Citha
Ann-Charlott
Tina
Gitte

Afbud fra:
Kristine

Formål med møde:
Klarlægning af indhold af bestyrelsens opgaver. Dette delt ud på hver post - Således alle ved, hvilket ansvar man påtager sig ved et valg.

Poster i vores bestyrelse.

Formand:
* Har den første kontakt med "Prøve Medlemmer" (Mail/Telefon)
* Formandens beretning til Generalforsamling
* Kontakten til Landsforeningen
* Hjemmesiden

Næstformand:
* Aflaste/Afhjælpe andre i bestyrelsen, hvis der opstår behov
* Tovholder for at arrangere deltagelse i Landsgeneralforsamling (Kørsel, færge, mad. Hvis Næstformand ikke selv skal deltage i Landsgeneralforsamling, har denne lov til at give opgaven til en som skal deltage)

Kasser:
* Udlæg
* Indbetaling/Udbetaling
* Årsregnskab
* Indkræve kontingent

Sekretær:
* Indkaldelse til Generalforsamling
* Skriv referat af Generalforsamling
* Skriv referat af Bestyrelsesmøder
* Afsende referat af Generalforsamling/Bestyrelsesmøder (Inden 14 dage)
* Læg referat ind på hjemmeside

Vi havde yderligere snak omkring:

* Hjemmesiden - Skal "Prøvemedlemmer" være opført her? Snakken gik på fordele og ulemper. Tina melder ud til alle, når der er nye medlemmer, som har vist interesse. Ellers kan det være svært for dem der har deres eget mail system. Vi har lige nu 3 nye "Prøvemedlemmer" - Alle fra Djursland. Men ikke rigtig noget i kalenderen, hvilket gør det lidt svært, at få dem inddraget i vores forening.

* Mail Korrespondance - Det er meget vigtigt, når vi sender indbydelse ud til arrangementer, at vi får sendt til alle medlemmer. Alle skal have buddet om et arrangement, som vedrører foreningen. Husk, at få sendt til "Prøvemedlemmer"

* Kontingent - I år bliver det indkrævet 1 Juni - Vores forslag vil være nedsat til 400 Kr. (Bliver uddybet på Generalforsamling) Pr 2013, bliver dette opkrævet 1 Maj. Husk - At vi giver 25 % i rabat, når man deltager i Landsforeningens aktiviteter.

* Kalenderen 2012 - Ikke mange fastlagte aftaler i vores forening? - Vi har tænkt, at det vil være en meget god idé, at have 4 faste aftaler pr år. Vi snakkede om, at hvis man ikke har overskud til at være alene om at arrangere på vegne af foreningen - Er det helt i orden at bede om en "Hjælper"

* Opfordring - Når vi mødes til Generalforsamling, at vi får snakket om; Hvad vil vi - Hvad gør vi - Hvad skal vi - Hvad kan vi - Med vores forening? Hvad, mener den enkelte i foreningen? (Tænk over det til vi mødes)

* Aktiv el mindre aktiv - Vi er en frivilligforening, hvor det er vigtigt, at vi respektere hinandens tilvalg og fravalg. Vi kan have forskellige prioriteter i vores liv, som gør at vi indimellem er mindre aktive i foreningen. Dette skulle vi gerne kunne håndtere.

* Ideer - Vi opfordre alle til, at byde ind med forslag til vores kalender. Forslag til tiltag. Håber, at nogen har input, som kan være givende for vores samvær.

* Værten - Dvs den som holder arrangement, må prikke én i selskabet til at skrive referat. Indlæg til vores hjemmeside (Inden 14 dage) Dette gælder, når det er et helt alm arrangement.

* Landsgeneralforsamling på Sjælland i 2012 - Tina fortalte, at der stadigvæk kigges på prisen. Og der er ikke endnu nyt på denne front. Tina melder ud, når hun har hørt mere fra dem som skal arrangere i år.

* Kommende arrangementer - Generalforsamling - Sy dag - Påske Hygge - Æble dag - Landsgeneralforsamling. Kom an med mere.

Takker til Tina, for at afholde møde (Og kaffebrygning - Skal der jo til)

Takker til Citha for medbragt hjemmebagt brød - Det var lækkert.

Det var super dejligt at være i jeres selskab.

Kærligst Gitte Bartholin
Kilde/ forfatter: Gitte Bartholin Lauridsen, Dato: 11/3-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Brev til Statsminister Helle Thorning-Schmidt


Statsministeriet
Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Att.: Statsminister Fru Helle Thorning-Schmidt
Fredericia, den 25. januar 2012

Vedr.: Pirateri.

Kære Statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Vi er en forening af Danske Sømandsfamilier, som nu ikke kan holde vores vrede og frustrationer tilbage længere - at vi så netop i dag skal informeres om at en dansk nødhjælpsarbejde er befriet, skal jeg hilse og sige ikke har gjort det bedre for os !!

På os virker det, som om, det kommer bag på regeringen, at Danmark deltager med Esbern Snare i farvandene omkring Somalia. Hvorfor er der ikke lavet aftale om hvad Esbern Snare, der jo gør et formidabelt arbejde dernede, skal gøre af dybt kriminelle pirater ?
Det er ikke første gang vi skal lægge øre til, at der ikke findes et land, som vil retsforfølge disse dybt kriminelle mennesker. Hvorfor er der ikke fundet en løsning på dette fra sidste gang besætningen på Esben Snare måtte sejle til Somalias kyst for at sætte pirater i land, så piraterne igen dagen efter kan sejle ud og tage et nyt Dansk skib ?
Det ligger jo helt klart, at de Danske Handelsskibe er i høj kurs hos Piraterne, der sker jo ikke noget med dem hvis de må overgive sig - ikke andet end de skal bo på en meget lille plads ombord på et moderne krigsskib - det er simpelt hen ikke i orden !!

Hvordan tror du, Kære Statsminister, det er for vore Danske Søfolk, der møder skibet Leopard ude i verden ?? Hvordan kan I lade det ske ?? Hvordan kan det rederi, der har en hel besætning siddende i Somalia på 13. måned, få lov at drive virksomhed på bekostning af andres liv ??

Ville Regeringen lade 2 kaprede fly stå på en landingsbane i 13 måneder, nej vel !!

Vi som Sømandsfamilier føler os i den grad tilsidesat af den Danske Regering og måden I tackler pirateri på, altså pirateri mod Danske Søfolk. Er man en dansk familie, der efter adskillige advarsler alligevel sejler ind i piratfarvand, så kommer man hjem - tror ikke der, er mange i vores verden, der ikke tænker tanken, at det har den danske stat betalt - alt andet ville være utopi at tro !! Men hvem betaler for danske søfolk, når rederiet ikke gør det???

Hvad er dagsorden fremadrettet, kære Statsminister - I kan ikke behandle de folk, der bidrager mest til handelsbalancen på denne måde - det er bare ikke i orden.

Med venlig hilsen
SØMANDSKONEFORENINGEN AF 1976

Charlotte Munk
Landsformand
Tlf. 76201090/22563705

www.soemandskoner.dk
Kilde/ forfatter: CM, Dato: 25/1-2012
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Godt nytår


Hermed de bedste ønsker om et godt og lykkebringende nytår. Jeg håber rigtig mange af jer, kan være samlet som familie her på årets sidste dag.

Tak til alle jer, der har været med til at gøre 2011 til et godt og positiv år i Sømandskoneforeningen. Vi har haft mange sjove, hyggelige og eftertænksomme timer samme på kryds og tværs.
Vores Landsgeneralforsamling på Ærø, var helt fantastisk. Alle hyggede sig - det var en god og generalforsamling, hvor medlemmerne gave bestyrelsen noget at arbejde med. Vejret, hotel, mad osv. var helt i top, tror alle vi melde tilbage til deres klub, at de der ikke var med gik glip af en skøn weekend.

Foreningens gruppe på Facebook, har i det forgangene år, været et godt samlingspunkt og givet anledning til mange "samtaler" hvor både medlemmer og ikke medlemmer, mødes og får vendt de mange fordele/ulemper ved at være en sømandsfamilie, det er så dejligt at være en del af.

Pirateri, har fyldt alt for meget i os i 2011. Her på årets sidste dag, går mine tanker til de søfolk, der sidder fanget i Somalia. Jeg håber af hele mit hjerte, at 2012 må bringe dem tilbage i Danmark. Sender mange tanker til deres familier og håber de er informeret om hvordan deres kære har det.

På gensyn i 2012
Godt nytår
Charlotte

Kilde/ forfatter: charlotte, Dato: 31/12-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Billeder fra vores generalforsamling Ærø 2011Charlotte giver formandens beretning

General forsamlingen

Foredrag: De stærke Køn

Foredrag af Kenn Øhlenschlager

Fest middagen med Skruerne i forgrunden

Charlotte m. flere

Herre bordet

Herre bordet

Kirsten bliver hædret for 12 år som landskasser

Kirsten m. flere

Lille generalforsamlingen om fredagen

Solen skinnede

Tegnebogen var for tung

Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 16/10-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Mail adresser


Jeg har nu mailet dagsorden og indbydelse fra Ærø Klubben vedr. Landsgeneralforsamlingen rundt til alle vore medlemmer, med mail adresser.
Desværre får jeg en del fejlmeldinger retur - er I søde og tjekke om jeres mailadresse, her på hjemmesiden, er up to date.

Find Invitation og Dagsorden Her

Mange hilsner
Charlotte
Kilde/ forfatter: CM, Dato: 16/8-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Invitation til landsgeneralforsamling 2011


Landsgeneralforsamling/ lands møde

Lørdag den 1/10-2011 kl. 11:30(i)
Sted: Hotel Marstal(i)
Sømandskoneforeningen af 1976´s
Landsgeneralforsamling på Hotel Marstal, den 1. og 2. oktober 2011

11.30-12.00 Ankomst, udlevering af nøgler og indkvartering

12.00 – 13.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand. kr. 150,00

13.00 – 15.00 Generalforsamling

Derefter kaffe og Ærøpandekager kr. 55,00

15.30- 17.00 Generalforsamlingen afsluttes

19.00-
Velkomstdrinks
2 retters menu med kaffe og småkager. Kr. 270,00

Pris på overnatning fra lørdag til søndag med morgenmad pr. person i dobbeltværelse i værelserne med bad på gangen. kr. 325,00

I værelserne i den nye afdeling. Kr. 450,00

Pris for ekstra overnatning med morgenmad fredag til lørdag. Kr.325,00/450,00 -20%

Bestilles og betales direkte ved Hotel Marstal. Tlf. 62 53 13 52

Tilmelding senest 05.09.2011 til
Karin Weber Jensen (helst på email, med også på tlf. 30 27 51 81)

karin.weber.jensen@mail.tele.dk

Følgende bedes oplyst:
Afdeling:
Navn(e) på tilmeldte:
Type hotelværelse inkl. Forplejning:
Kun forplejning:

Samtidig med tilmeldingen bedes betalingen indsættes på konto 0847 0000152005
'Invitationen som PDF fil'
'Dagsorden som PDF fil'

Kilde/ forfatter: Karin Weber Jensen, Dato: 10/8-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Landsgeneralforsamlingen/forslag


HUSK - Forslag, der ønskes behandlet på Landsgeneralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september 2011.

Kan fremsendes via mail til følgende adresse
soemandskoner@gmail.com
Kilde/ forfatter: CM, Dato: 7/8-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Referat fra Bestyrelsesmøde, 27. februar 2011


Hermed referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Vi havde egentlige bestemt, at referat først vil blive lagt her på hjemmesiden, efter godkendelse og underskrift. Jeg syntes imidliertid, der kommer til at gå for lang tid, inden bestyrelsen samles igen. Derfor har referat været rundsendt til bestyrelsen pr. mail og er godkendt.

Efter sidste bestyrelsesmøde, har Gitte meddelt mig, at hun ikke ønsker at stille op til næstformand ved næste Landsgeneralforsamling.
Jeg beder jer derfor overveje hvem af jer, der kunne tænke sig at stille op - KOM NU, det er ikke SVÆRT - det KRÆVER ikke at du sidder til møde både tidligt og sent. Vi afholder 2-3 bestyrelsesmøder om året !!!


Bestyrelsesmøde 27/2 2011 kl. 11:30, hos Tina Rosenborg, Møllegårdsparken 47, 8355 Solbjerg.
Tilstede: Lotte Munk Fredericia, Anne Mette Bjørndal, Esbjerg, Anne Margrethe Retvig, Svendborg, Birgit Larsen Jensen Sjælland, Gitte Bartholin Lauridsen, Tina Rosenborg Århus, Hanne Grau Vendsyssel.
Ikke til stede: Kirsten Carlsen Ærø, Lone Salminen Fredericia
Referat
Før dagens møde bød Lotte velkommen og der blev lidt small talk inden vi gik til mødet.
Ad 1. dirigent (vi holdt møde uden dirigent)
Ad 2. Referatet fra landsgeneralforsamlingen blev godkendt og skrevet under.
Ad 3. Formanden orienterede om forskellige mails der var kommet. Bl.a.
Søfartsmuseet i Åbenrå har henvendt sig ang. et projekt de er ved omkring søfartsfamilier. De vil gerne interviewe en sømandskone omkring det at være en moderne søfartsfamilie. De vil også gerne modtage/tage nogle billeder/logoer ect. Det skal helst være en sømandskone fra Sønderjylland. Lone Salminen blev forslået, og Inger Kryger fra Esbjerg (selvom det jo er Vestjylland)
Handelsflådens Velfærdsråd har holdt møde og denne gang deltog Lotte ikke pga. vejret. 22. marts skal Lotte til møde med Velfærdsrådet.
Bl.a. omkring emnet: rederne skal overtage alle udgifter på/omkring TV-ordning. På nuværende tidspunkt får ”søens folk” 4 timers TV på en CD pr. måned fra Velfærdsrådet. ICSW (international council on social welfare) med Søren Philip Sørensen som formand for det danske Velfærdsråd, har mange ting i gang.
Bl.a. idrætsdag mange forskellige steder, hvilket der er tilslutning til. Samtidig er der en del skibe der indberetter forskellige distancer fra løbebånd, romaskiner osv. til velfærds rådet og modtager gevinster for deres anstrengelser, så der sker noget på dette område.
Der er nedgang i filmordningen.
Velfærdsrådet har givet tilskud flere steder: Hull Algeciras- Singapore.
Velfærds rådets drift overskud skal være: 563.000 kr.
Hvad vælger de danske søfolk i stedet for dansk TV-ordning, finder de noget selv??
Velfærdsrådet bidrager med hjælp til strandede skibe ex: Polsk skib i Vejle. Lotte får en tanke om at vores forening evt. kunne bidrage til samme slags sager.
Lotte er blevet kontaktet af Pia Elers journalist/tidligere sømandskone ang. misbrug af Facebook?? Sagen er opstået da der sker en ulykke ombord på et skib og en kollega til tilskadekommende skriver om ulykken får familien i land er orienteret fra rederiet. Dette diskuteres og der er mange forskellige holdninger til dette.

Bilag deles om: spørgsmål fra Svendborg (Lis)+ regnskabet for 1/7-6/2-11
Der bliver læst spørgsmål op fra Svendborg afd. som har en del spørgsmål. Bl.a. om lidt mere struktur. Men den ”nye” struktur er netop at den skal være mere enkel på den måde at vi ”bare” indbetaler til landsklubben.
Der er talt om en vedtægts ændring som vil blive taget med som et forslag på landsgenralforsamling på Ærø.
Angående Landsgeneralforsamlingen i 2012 vil denne blive afholdt og tilrettelagt af bestyrelsen.
Der var enighed om at den klub der afholder landsmøde/generalforsamling skal modtage 3.000,- kr. til afholdelse.
Ærø vil således modtage kr. 3.000,- i år.
Ad 4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Ad 5. Hjemmesiden virker for dem som bruger den og det siges at det er den vej man får medlemmer!
Der skal være en web-ansvarlig for hver afd.
Næste møde 4/9-11 Hos Lotte i Fredericia kl. 11:30
Kilde/ forfatter: CM, Dato: 24/6-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Landsgeneralforsamling på Ærø


Det ligger nu helt fast, at landsgeneralforsamlingen 2011 bliver på Hotel Marstal, så hvis nogen har lyst til og kigge, kan man logge sig ind og se stedet, håber vi bliver rigtig mange.
Husk nu og hold fri d. 1 og 2 oktober ( som minimum I er velkomne før )
Link til Hotel Marstal her

Kilde/ forfatter: Hedvig Holmegaard, Dato: 7/3-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Landsgeneralforsamling 2012


Det er på bestyrelsesmøde d.d blevet besluttet, at bestyrelsen arrangerer Landsgeneralforsamlingen i 2012.
Kilde/ forfatter: Charlotte, Dato: 27/2-2011
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Godt nytår


Alle ønskes hermed et godt og lykkebringende nytår. Tak for mange hyggelige stunder i Sømandskoneforeningen af 1976, både i klub- og landsforenings regi.

2010 blev året hvor vi fik sagt farvel til ”Søhesten” – og goddag til et nyt kapitel i foreningen. Personligt syntes jeg, det har været et godt og positivt kapitel med god energi.
Landsgeneralforsamlingen i Århus syntes jeg gav et godt indblik i, at vi har valgt den rigtige vej for vores forening.

Tak til foreninger og organisationer i ”Det blå Danmark”, for jeres altid store støtte, når vi henvender os til jer.
En stor tak til Witt Fonden for kr. 10.000,00.

Endnu engang rigtig godt nytår til alle.

Mange hilsner
Charlotte
Kilde/ forfatter: Charlotte, Dato: 31/12-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Billeder fra vores generalforsamling Aarhus 2010Ann-Charlott byder velkommen

Og snakken går...Anne Margrethe, Per, Hanne Mia, Michael m. flere

Anne Margrethe & Per m.m. på vej til møde lokalerne

Per Fredriksen og Gitte B sætter banner op

Prøve medlem Birgitte med Lærke & Annemette

Frokosten

Ann-Charlott deler programmet ud

Næsten ro på før general forsamlingen

Formandens beretning

Kaffe til

Pernille Sædam Marstal holder debat oplæg

Jens Nordentoft fra PFA

Lille generalforsamlings middag

Lille generalforsamlings middag

Vejen gennem skoven til SOK for dem på herre turen

Pit stop på Kurts Mor

Fra venstre Per, Kirsten & Charlotte

Thorups kælder

Susanne er præmiepigen

Ann-Charlott trækker vinder nummerne

Gaverne til lotteriet

Præmierne deles ud

Flere præmier deles ud

Endnu flere præmier deles ud

Susanne er præmiepigen

Årets Søhest: Citha fra Århus Klubben

Lidt nat mad, for de få der fik plads til det

Gitte B og trommeslageren Sten

Flødeskum til næserne

Og dem der aldrig går hjem
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 16/10-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tak


Tusind tak til pigerne i Århus for et fantastisk arrangement i forbindelse med Landsgeneralforsamlingen, der var styr på det.

Tak til alle jer der deltog i generalforsamlingen, det var dejligt, at se så mange, både nye og gamle ansigter.
Tak for jeres tillid til, at jeg kan styre tropperne endnu en periode.

Tak til Per Frederiksen, Søfartens Ledere for igen i år at ville styre slagets gang under generalforsamlingen.
Tak til Pernille Marstal, Søfartens Ledere for en grundig gennemgang af testamente og arvelovgivning
Tak til Jens Nordentoft, PFA for en god gennemgang af hvordan vi forvalter vores pensionspenge.

Tak til rederier og organisationer i ”Det Blå Danmark” for gevinster til et helt fantastisk lotteri.

Vi glæder os til næste år hvor vi skal til Ærø.

Mange hilsner
Charlotte
Kilde/ forfatter: Charlotte, Dato: 4/10-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstilling af kandidat til Søhesten


Som formand for Århus Klubben indstiller jeg hermed Citha Johansen Dechlis til æres beviset Søhesten.

Hun indstilles grundet hendes meget store indsats.

Vi har haft stor glæde af Cithas færdigheder.

Da der i Århus blev besluttet, at vi skulle lave vores egen folder, var Citha den helt store prima motor i dette. Folderen blev faktisk så god, at den nu er lavet lidt om, men så er den tilpasset til landsforeningens folder.

Da invitationer skulle laves til landsgeneralforsamlingen og ansøgningerne til diverse erhvervsdrivende der havde relation til det blå Danmark, (hvor vi søgte gevinster til det Amerikanske lotteriet) var Citha den bærende kraft.

Citha er altid velforberedt, når hun er med i en arbejdsgruppe, hun har altid lige lavet en ide, skitse eller startet på et udkast. Det sætter vi andre meget stor pris på.

Citha er vores kasser, hvilket hun har et godt overblik over.

I en periode har hun været vores pressepige.

Hjulpen med indlæg til bladet Søhesten i lige sidste øjeblik.

Som formand kan jeg kun skrive, at Citha fortjener anerkendelse, hun har gjort meget for vores klub, og jeg syndes at hun ofte har hjulpet os. Citha har været en stor aflastning for mig som formand, når hun har fået/taget en opgave til sig, så kan man roligt regne med, at det er der styr på tingene.

Citha følger altid en opgave helt til døren, gør ikke noget halvt eller det mindste sløseri, der orden i sagerne fra hendes side.

Indsendt af formand i Århus Tina Rosenborg
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 28/8-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Invitation til landsgeneralforsamling 2010


Landsgeneralforsamling
Århus 2010

Program
2. og 3. oktober 2010
Sted: Havnehotellet, Marselisborg Havnevej 20, 8000 Århus C
www.havnehotellet.dk

Lørdag d. 2. oktober

11:30 – 12:00 Ankomst, udlevering af nøgler og indkvartering
12:00 – 13.00 Frokost inkl. 1 øl/vand
13.00 – 15:00 Generalforsamling
15.00 - 15.30 Kaffe/the med kage
15.30 - 17.00 Generalforsamling fortsat
(13.00 - 16.00) Herretur til Søværnets Operative Kommando (SOK)
19:00 - 19.30 Velkomstdrinks
19.30 Middag på Restaurant East Coast
24.00 Natmad

Søndag d. 3. oktober

08:30 – 10:30 Morgenmad
12:00 Værelser forlades senest kl. 12.00

Bonus info

I år har vi været så heldige at få en god aftale i stand med ”Havnehotellet” der er skønt beliggende på Marselisborg Havn. Det ligger i gåafstand (2,5 km) til centrum, banegården og Aros.

Hotellet har dobbeltværelser, derfor er det vigtigt at tilmelde sig to og to, hvis man gerne vil bo sammen med én bestemt. Deltager man med et ulige antal medlemmer fra en afdeling, hjælper vi gerne med at finde en værelseskammerat.
Nogle af værelserne har havudsigt, disse bliver fordelt efter ”først til mølle-princippet” når betaling er overført til bankkontoen.

For de der eventuelt skulle have lyst, er det muligt at indkvartere på hotellet fra fredag efter klokken 14.00.

Århusafdelingen deltager gerne i fællesspisning fredag aften. Lad os gerne vide det et par dage i forvejen, så vi kan nå at reservere bord. I Århus er bordreservation nødvendig fredag aften, hvis man er et lidt større selskab.

Har du problemer med børnepasning kan vi måske hjælpe, kontakt Århusafdelingen for nærmere info.

Husk at invitere Jeres mænd, de er også velkomne. Hvis vi kan skrabe 50 deltagere eller flere sammen til middagen, vil hotellet sørge for live musik om aftenen.

Frokost, generalforsamling samt middag om aftenen foregår på Restaurant East Coast, der ligger side om side med hotellet.


Priser:

Forplejning om lørdagen pr. person 600 kr.

Overnatning pr. person i dobbeltværelse 400 kr.
(inkl. morgenmad, linned, håndklæde og internet)

Ekstra overnatning pr. person fra fredag 400 kr.


Tilmelding skal ske til Tina Rosenborg og så vidt muligt via mail:

smkf-tilmelding@bopr.dk

eller på tlf. 86929022

Der skal oplyses følgende:

• Navn(e) på tilmeldte
• dato for ankomst
• ønskes hotelværelse inkl. forplejning
• ønskes kun forplejning
• deltagende mænds cpr. nr. - påkrævet af SOK af sikkerhedsmæssige hensyn

Betaling skal overføres senest 1. september til følgende konto nr.

Reg. 9501 konto 1024635

Det er VIGTIGT AT OPLYSE NAVN OG AFDELING i forbindelse med bankoverførslen.

Se Dagsorden vedr. landsgeneralforsamling
'Invitation som PDF'
'Dagsorden som PDF'

Kilde/ forfatter: Citha Johansen Dechlis, Dato: 1/7-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde


Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde den 6. juni 2010.

Bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde søndag, den 6. juni 2010 kl. 11.00
Andkærvej 207, 7080 Fredericia

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referat

3. Orientering fra formanden

4. Orientering fra landskassereren

5. Orientering fra web-redaktør

6. Landsgeneralforsamlingen

7. Diverse

8. Næste mødeTilmelding til Charlotte
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 18/5-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

God påske


Jeg vil opfordre jer til at læse referat af sidste bestyrelsesmøde, som findes her på hjemmesiden.
Som I kan læse, prøver vi at sætte en lidt mere ensrettet linje i vores folder ved at tage udgangspunkt i den Århus afdelingen har fået fremstillet.
Kopi af denne kan rekvireres pr. mail og I kan så rette tekst og biller til efter eget ønske – men selv opsætning bliver ens for alle afdelinger.

I håb om vi alle nu efterhånden er blevet gravet fri af snemasserne, ønskes alle en rigtig god påske.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 28/3-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Hjemmesiden


Jeg har haft møde med Bo omkring vores hjemmeside. Det skrider frem ad og ser rigtig lovende ud, med mange fine detaljer.

Tina har sendt mail runde til hver afdeling. Den er sendt til de tidligere repræsentanter/pressepiger. I mailen beder Tina hver afdeling skrive lidt om "sig selv", til det er der kommer til at være hver afdelings hjemmeside.

Bo kan ikke lave siden færdig før vi alle har skrevet lidt/meget om hver vores afdeling.

Så kære piger nu er det op til os !
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 14/2-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Godt nytår


Hermed de bedste ønsker til alle om et godt og lykkebringende nytår. Jeg har desværre ikke kunnet komme i forbindelse med vores hjemmeside i ca. 3 uger, så derfor har jeg først haft mulighed for at ønske jer et godt nytår nu.

Jeg må blankt erkende at sidste nr. af ”Søhesten” rørte mig meget, at læse en nekrolog over bladet syntes jeg var underligt, men jeg er stadig sikker på det var den rigtige beslutning.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 2/1-2010
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Formandens side, december


Efter en hyggelig eftermiddag i Sømandskone regi, bliver det tid for at skrive for sidste gang til ”Søhesten”.

Tusind tak til alle annoncører, der har ydet os støtte, gennem de mange år foreningen har udgivet ”Søhesten”, uden jer ville det ikke være muligt at udsende bladet.
Tak til Peter, det har reddet os utallige gange på målstregen og bladet er kommet ud til den fastsatte tid.
Tak til vores redaktør, det også har kæmpet en brag kamp for at få stof til bladet, tak til alle I som trofast har sat jer til tasterne, når det kneb med en enkelt side eller to.
Tak til Niwi Tryk som har tryk bladet gennem mange år.

Nu går vi så en ny epoke i møde. I kan læse status for foreningens nye hjemmeside andet sted i bladet.
Mit ønske er nu at vi får masser af liv og indslag på www.soemandskoner.dk

Jeg glæder mig meget og ser frem til foreningens nye bestyrelse skal mødes i januar. Det bliver spændende at få gang i alle de gode idéer vi har arbejdet med på kryds og tværs gennem det sidste halve år.

Julen står for døren!
Så flyt den da for søren.
Den står der igen hvert eneste år
Og minder mig om, at tiden den går.

Jeg bliver stresset og håret det stritter.
Gaver skal købes. Hvad er det der hitter?
Julekort skrives i lange baner.
- Brug nu ikke de gamle vaner!

Skriv noget nyt! - Noget sjovt! - Noget sødt!
Pas endelig på ,at ingen bli´r stødt.
Jeg sender et digt. Måske en historie.
- Pudser grundigt, min egen glorie.

Jeg giver et bidrag til dem der trænger.
Nødder og frø i træerne hænger.
De blinde, de døve, de gamle især.
Dem uden tøj, de får mine klæ´r.

Marcipanmænd og alskens dejlige kager
med krudt og kanel, om natten jeg bager.
- Lys og gran i krukker jeg sætter.
Stress giver mig mange søvnløse nætter.

Jeg sætter nissehuen på skrå.
Køber det skæveste træ, jeg kan få.
Pynter det fint, med "hvad jeg nu har".
Og før end du aner, så er jeg klar.

Endelig er min samvittighed god.
Alt er i orden. Intet i rod.
Alt er husket. Intet er glemt.
Men jeg påstår ikke, at det var nemt.

Hermed de bedste ønsker om en rigtig glædelige jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/12-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Fra Søhesten, november 2009


Formandens side

TILLYKKE til Sømandskoneforeningen af 1976 med den nye struktur og nye vedtægter!
Vi, der har arbejdet på denne ”modernisering” vil hermed gerne takke alle jer, der mødte om og bakkede op om den energi og entusiasme, der har været i repræsentantskabet og forretningsudvalget for, at få grundlagt stenen til en mere moderne og tidssvarende forening.
Det har ikke været lige let det hele, der har været et par bjerge der skulle ”sluges” - MEN nu er vi i mål, og det bliver helt sikkert godt.

Repræsentantskabet og forretningsudvalg er nedlagt, erstattet af en bestyrelse der i dag består af:
Formand: Charlotte Munk, Fredericia afd.
Næstformand: Gitte Bartholin, Aarhus afd.
Sekretær: Hanne Grau, Frederikshavn afd.
Kasser: Kirsten Carlsen, Ærø afd.
Web master: Tina Rosenborg
Mening medlem: Lone Salminen, Fredericia afd.
Mening medlem: Anne Margrethe Retvig Jensen, Svendborg afd.
Enkekontoen: Lise Hedin, Aalborg afd.
Suppl. til menig medlem: Anne Mette Pedersen, Esbjerg afd.
Suppl. til menig medlem: Birgit Larsen Jensen, Vestsjælland afd.

Foreningens nye vedtægter kan læses på vores hjemmeside: www.soemandskoner.dk

Dette nr. af ”Søhesten” bliver så det næstsidste nr. herefter ville alle informationer omkring vores forening være at finde på www.soemandskoner.dk kombineret med et enkelt eller to nyhedsbreve pr. år.
Jeg håber I vil være vores redaktør behjælpelig med at afslutte ”Søhesten” med pomp og pragt, således sidste nr. af bladet i december afsluttes med maner.

Kirsten Hansen, Fanø afd. arbejder på lokalt historisk arkiv på Fanø og har tilbudt at samle alle foreningens scrapbøger, gamle referater, blade osv. på arkivet på Fanø, dette har vi med tak tage imod. Hvis der i lokalafdelingerne findes tilsvarende effekter, tager Kirsten også gerne imod dem.

Det er nu Ann Charlotte Ravn, Århus afd. og Birgit Larsen Jensen, Vestsjælland afd., der mødes med repræsentanter fra Forskningsenheden Maritim Medicin, Esbjerg. Jeg deltog på sidste møde og var meget stolt da jeg gik derfra, vores repræsentanter er meget kompetente til, at varetage denne opgave!

Tusind tak til pigerne fra Holstebro afd. for et rigtig godt og hyggelig arrangement i forbindelse med Landsgeneralforsamlingen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste år, første weekend i oktober mødes i Århus afd. og i 2011 bliver det på Ærø vi skal mødes.

Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 8/11-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Vedtægter


Så ligger foreningens nye vedtægter her på hjemmesiden.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 24/10-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tak til Holstebro Afdelingen


Tusind tak til pigerne i Holstebro Afdelingen for en super weekend, i forbindelse med Landsgeneralforsamlingen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste år. Første weekend i oktober skal vi mødes i Århus.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 5/10-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sen sommer 2009


Det hele startede så godt, men endte så skidt…………. Sådan kan det Danske sommervejr vel bedst beskrives, håber at sensommeren kan give os lidt energi, at komme gennem efteråret/vinteren på !
Håber I alle på trods af regn og blæst, har haft en rigtig god sommer.

Som nogle af jer måske har bemærket har Sømandskoneforeningen skifte mail adresse (soemandskoner@gmail.com). Denne mail adresse virker åbenbart mere officiel end når det har været formandens private mail adresser, der har været anvendt. Dette har jeg bemærket ved, at vi nu modtager sjove forespørgsler, bl.a. har en mor, der har købt ”Sømands hundene” til sin søn spurgt om vi ikke kunne hjælpe med den rigtige historie om hvorfor hundene vender forskellige veje når sømanden er hjemme og ude. En har spurgt om vi kunne hjælpe omkring et væddemål på hvem der synger en bestemt sømandssang o.s.v. Det giver lidt arbejde at besvare disse mail, men på den anden side, så finder folk vore hjemmeside og jeg tror de læser lidt omkring vores forening og fortæller om den. Det er da positivt 

Nu nærmer sig tiden for Landsgeneralforsamlingen i Holstebro. Andet sted i dette nr. af ”Søhesten”, kan du læse indkommet forslag om ændringer af foreningens vedtægter. Jeg håber I vil give jer tid til at læse dette indkommende forslag godt igennem og forholde jer til det. Håber samtidig, at rigtig mange af jer møder på til Generalforsamlingen og tilkendegiver jeres mening!

HUSK, du er den del af foreningen og medbestemmende om hvordan den fremtidige foreningsstruktur kommer til at se ud.
HUSK, du kan ikke brokke dig hvis du ikke har givet din mening til kende !
HUSK, at tilmelde dig i dag, der er ingen grund til at vente.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 22/8-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Efterlysning


Hej alle sammen, jeg er ved at samle vore blade, fra vi startede. Der er nogle få blade jeg mangler, det ville være dejligt, om I kunne hjælpe os med at finde dem. Årgang 1: Nr. 1, nr. 2 og nr. 3. Det er jo de allerførste numre af bladet. Årgang 31: Nr. 3 Mange hilsner kirsten
Kilde/ forfatter: Kirsten nybroe, Dato: 15/6-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

For sommer 2009


Først skal der lyde en stor tak til Kirsten Nybroe og vores altid hjælpende hånd Peter,for at vi fik sidste nr.af ”Søhesten” ud til tiden, på trods af at vi pludselig mistede vores redaktør. Vi er i skrivende stund ved at sende fakturaudtilvoresaltidvenligeannoncører og håber, at I vil have os undskyldt, hvis der skulle fremkomme 2 faktura eller gøre os opmærksom på,hvis en faktura helt udebliver. Ligeledes skal jeg undskylde over for de rederier,der plejer at få ”Søhesten” tilsendt med postpakke,men vi har haft lidt problemer med at få overblik over hvilke rederier, det omhandler. Ja, det er en erkendelse, at vores redaktør har haft det fulde overblik over vores blad, og hvordan ”postgangen” i dette har været.
Det er med stor glæde at Sømandskoneforeningen af 1976 igen i år bliver inviteret som oplægsholder på MSSM 2009, Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø.Det er Birgit Larsen Jensen,der er inviteretafSøfartensArbejdsmiljørådtil, atfortælleomhendesturtilFilippinerne.
Birgit Larsen Jensen er ligeledes blevet godkendt som vores repræsentant i Handelsflådens Velfærdsråd.
Vi har afholdt repræsentantskabsmøde med det ene punkt på dagsordenen, at gennemgå vores vedtægter og omformulere dem således at de bliver mere tidssvarende.Disseændringervilkomme i næste nr. af ”Søhesten” som indkommende forslag, der skal behandles på generalforsamlingen i Holstebro i oktober md. Læs om og tilmeld dig allerede nu til Generalforsamlingen!
I forbindelse med vort sidste repræsentantskabsmøde var der flere repræsentanter, vi ikke hørte fra. Jeg skal endnu engang bede om, at I sender en mail, om I kommer eller er forhindret.Mange rejser langt for at deltage i møderne og kan komme frem til et møde, hvor, der intetkanvedtagespga.atforfåmøderop.
Med ønske om masser af sol og sommer, ønskes alle en rigtig god sommer.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 31/5-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

"Skudarna" på Bornholm stopper


Den 13.02.09 afholdt vi generalforsam­ling, hvor et af punkterne var forslag om nedlæggelse af lokalafdelingen ”Skudar­na” på Bornholm. Punktet blev enstemmigt vedtaget.
Flere årsager ligger til grund for beslut­ningen:
Ingen tilgang af nye medlemmer.
Udmeldelse af nuværende medlem­mer.
Ansvaret for lokalforeningen var lagt

på for få hænder.
• De øvrige lokalafdelinger er ”langt”
væk, så samarbejde på tværs af lan­det har været vanskeligt.
• Ligeledes har det været økonomisk
og tidsmæssigt umuligt at deltage i
de forskellige landsdækkende arran­gementer.
• Ikke behov for lokalforeningen læn­gere af flere årsager. De unge er på arbejdsmarkedet og får deres sociale behov dækket ad den vej. Kontakten til sømanden er blevet meget nem­mere (e-mail, skype, sms).
Vi ønsker alle medlemmer i Sømandsko­neforeningen held og lykke fremover.
”Skudarna” Bornholm
Kilde/ forfatter: ?, Dato: 24/5-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sommer 2009


Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at skulle skrive formandens side til denne første udgave af ”Søhesten”, der skal udkomme første gange efter vi har mistet vores trofaste redaktør, Ilse Schmidt. Jeg mangler den mail,hvor Ilse så pænt pakket ind skrev at nu var jeg igen bagefter med stof til ”Søhesten”.
Personlig var Ilse mit første møde med Sømandskoneforeningen af 1976 og det er blevet til mange gode snakke gennem 9 år, vi var ikke altid enige om tingene,
menkunnefindeenløsningpådetmeste.
Jeg har i min sidste hilsen til Ilse lovet at passe godt på foreningen,som betød så meget for hende.
Ovenpå lidt uro rundt omkring, har vi afholdt forretningsudvalgsmøde og repræsentantskabsmøde.Jeg føler at vi igen er på banen,med de nye tiltag om­kring foreningen.Vi arbejder bl.a. på at
gøre foreningen mere flad i strukturen
gennemen”oprydning”ivorevedtægter. Jeg hører allerede efter generalforsam­linger rundt om i afdelingerne, at I ser frem til disse ændringer.
Det er med stor beklagelse at vi har modtaget meddelelse fra Pigerne på Bornholm om, at de har valgt at ned­lægge deres afdeling pr. 1. juni. I skal altid være velkommen tilbage.
En stor tak til Søfartens Ledere for tilskud til Birgit Larsen Jensens tur til Philipinerne . Søfartens Ledere har i
sidste nr.af ”Navigatøren” bragt en flot
artikel fra Birgits tur.Vi kan selvfølgelige også følge Birgits meget spændende tur i de næste nr. af Søhesten. Det har været en meget givende tur både for Sømandskoneforening og for SWAPI.Se evt. på vores hjemmeside hvor SWAPI nu også informerer fra deres forening.
”Tag det første trin fuld af tillid.Du behøver ikke at se hele trappen.Tag blot det første trin”
Dr. Martin Luther King jr. (1929-1968)
Charlotte Munk
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 24/5-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Dødsfald


Det er med stor vemod, at jeg i dag har modtaget meddelelse om, at vores redaktør Ilse Schmidt er afgået ved døden.
Ilse sov stille ind i morges. Ilse havde ikke været syg og så sent som i går aftes, modtog vi i Fredericia/Strib/Kolding afd. mail fra Ilse om, at hun ikke havde mulighed for at deltage i vores generalforsamling på søndag.
Ilse har gjort et stort arbejde for Sømandskoneforeningen gennem mange år. Ilse har været foregangsmand for opstart af flere afdelinger rundt om i landet. Jeg tror ikke, der findes et medlem, der ikke vidste hvem Ilse var.
Ilse vil efterlade sig et tomrum i Sømandskoneforeningen af 1976.
Ære være Ilses minde.
Charlotte
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 25/3-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Forår 2009


Håber alle er kommet godt i gang med 2009, trods den tunge energi, der har lagt sig over Danmark og hele verdenen. NU gik det lige så godt – men efter en lang opkørsel, kommer der som bekendt en nedkørsel, sådan har det vist været så længe, der har været liv på jorden. Personligharjegfundetbogen ”theSecret” frem, den kan jeg varmt anbefale som et værktøj til, at finde positive tanker og ny energi.
Desværre, har der også været uro i vores forening. Vores Landssekretær, har efter beskyldninger om bevist ikke, at sende referater og informationer om vores nye struktur til dele af repræsentantskabet / redaktørerne, valgt, at melde sig ud af foreningen. Personligt kan jeg kun beklage det og mest af alt, var det meget ubelejligt, nu hvor alle var helt ”tændte på” at nu skal der ske noget. Personligt må jeg erkende, at jeg mistede fodfæste og har haft svært ved at finde det igen. Jeg har taget den kritik, jeg har høstet ud af ovennævnte til efterretning. Forretningsudvalget holder møde den 28. februar, hvor jeg håber, vi kommer frem til en løsning på problemerne.
Birgit Larsen Jensen rejser den 14. februar til Filippinerne, hvor hun skal besøge den Filippinske Sømandskoneforening, en tur der har været forsøgt gennemført gennem de sidste 3 år, men først nu har vi fundet midlertilatkunnegennemføreturen(trods krisen!). Vi har i skrivende stund fået tilsagn fra Maskinmestrenes Forening om kr. 5.000,00 til turen. Tusind tak for det. Birgit har brugt megen energi på forberedelserne til møder med foreningen derude – tak til Birgit, du er den perfekte repræsentant at sende derud. Vi håber, du får en rigtig god tur og glæder os til at høre, hvordan det står til derude.
Vi har indstillet ny repræsentant til Søfartens Velfærdsråd. Valget faldt på Birgit Larsen Jensen.
Jeg vælger at afslutte denne side af med et citat fra ”the Secret” i håb om at vi kan få den positive ånd frem igen.
”Oplev de ting, du ønsker, som om de allerede er dine. Vid, at de vil komme til dig, når det behøves. Lad dem så komme. Lad være med at bekymre dig om dem. Tænk ikke på, at du mangler dem. Tænk på dem som dine, som tilhørende dig, som allerede i din besiddelse”
Robert Collier (1885-1950)
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/3-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tak


Tak til Maskinmesternes Forening og Søfartens Ledere for tilskud til Birgit´s studietur.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 25/2-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde


Husk vi afholder repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts kl. 12.00
Afholdes Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
Tilmelding senest den 3. marts til Charlotte
mail: ckmunk@vip.cybercity.dk eller 76201090
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 25/2-2009
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

VI HAR NEDLAGT FORENINGEN……………


Nej, så galt er det heldigvis ikke gået !

Den 1. november var vi 17 Sømandspiger samlet til en meget idé rig dag i Fredericia. Meningen med mødet var, at vi skulle ”samle tråden” op fra vores Landsgeneralforsamling. Den forventning må siges, at være indfriet.

Personligt, har jeg stor forståelse for medlemmer, som kan syntes dette er en stor mundfuld, men eftersom flere af de ting, vi arbejder med, kræver en del vedtægtsændringer, må vi allerede på nuværende tidspunkt begynde, at tage stilling til hvad der skal ske/kommer til at ske.

En af grupperne har arbejdet med foreningens struktur. Idé oplæget til dette kan læses her:

Foreningens struktur.

I gruppen er: Lise, Aalborg - Sonja, Bornholm - Beatrice, Frederikshavn - Ingefred, Århus - Herdis, Fanø - Lotte, Fredericia.

Vores forslag til ændring af foreningens struktur er følgende:

Strukturen, gøres mere “flad” og gennemskuelig. Vi har set vores vedtægter igennem, med det i mente, at de er skrevet for 30 år siden da foreningen opstod. På daværende tidspunkt have foreningen flere medlemmer, havde samarbejde internationalt. Nu er tiden en anden og ikke mange af os har tid til, det helt store paragraf “rytteri” !!!

Vores forslag er:

Forretningsudvalget ændres til bestyrelse, der består af:

 Formand
 Næstformand
 Kasser
 Web-redaktør/redaktør
 Sekretær

Bestyrelsesmøde afholdes hver den første lørdag i følgende md. November (grundet generalforsamlingen), marts (midtvejs møde), september (inden generalforsamlingen).

Repræsentantskabet nedlægges, men hver afdeling har en kontaktperson, der altid har lov/mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder.

Den kontingent som lokal afdelingernes kasserer i dag administrere overførslen til Landsforeningen af, opkræves direkte af Landsforeningen via PBS.
Herefter kan lokal afd. Selv indkræve den kontingent der går i afdelingens kasse. Flere af vore afdelinger, har desværre efterhånden så få medlemmer, at det er samme person, der er formand, repræsentant, lokal kasserer o.s.v

Vi forslår, at i 2010 og fremadrettet ligger arrangering af Landsgeneralforsamlingen i bestyrelses regi.

Gruppen holder møde igen den 10. december Hvor vi vil forsøge, at omskrive dele af vore vedtægter, der skal danne grundlag til ændringsforslag.

Læs andet sted i bladet hvad, der er kommet ud af de 2 øvrige gruppers arbejde.Så er atter et år ved at gå på held. Endnu et år med krig og ufred i verdenen, noget som vi nok må erkende, er kommet for at blive.

Som sømandsfamilie, kan vi kun håbe på, at de som føre krig mod os (læs pirater) får så meget modstand, at de opgiver deres ”kamp”. Tror, vi alle holder vejret når de i radio/tv fortæller om nok en kapring – er det en af vores. Egoistisk, for det er jo præcis lige så forfærdeligt for alle de udenlandske familie der bliver ramt af det, men ens egoisme slår vis helt automatisk til.

Sluttelig vil jeg ønske alle Sømandsfamilie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. På gensyn til et nyt og spændende år for ”Sømandskoneforeningen af 1976”
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 2/12-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Billede på hjemmesiden


Kære Medlemmer af Sømandskoneforeningen.

Som noget nyt er det nu muligt at lægge et billede af sig selv på vores medlemsliste (mere liv på vores interne sider og mulighed for senere at bruge billederne til at vise kontakt personer m.v. senere).

Sådan gør du!
"Log ind" på hjemmesiden soemandskoner.dk
Vælg "Ret i egne brugerdata"
Under upload af billeder vælg "Gennemse" find på din computer et billede af dig selv (af typen jpg, gif eller png).
Tryk "Upload"

Under "Medlemslisten" skulle der nu være det billede du har valgt, ud for dit eget navn.

Ellers har du mulighed for at webmasteren lægger dit billede ind, hvis det er emailet til mig inden fredag den 21-11-2008.
Vedhæft et billed til en email til webmaster@soemandskoner.dk , husk at skrive dit navn og afdeling.

Er der stadig nogen i din afdeling der ikke har log ind til hjemmesiden. Vil de få det ved samme lejlighed, hvis de sende en af ovennævnte email.

Rigtig god fornøgelse.

Mvh
Webmaster

Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 10/11-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Foreningens struktur.


Fra Repræsentanskabsmødet den 01. november 2008

I gruppen er: Lise, Aalborg - Sonja, Bornholm - Beatrice, Frederikshavn - Ingefred, Århus - Herdis, Fanø - Lotte, Fredericia.

Vores forslag til ændring af foreningens struktur er følgende:

Strukturen, gøres mere “flad” og gennemskuelig. Vi har set vores vedtægter igennem, med det i mente, at de er skrevet for 30 år siden da foreningen opstod. På daværende tidspunkt have foreningen flere medlemmer, havde samarbejde internationalt. Nu er tiden en anden og ikke mange af os har tid til det helt store paragraf “rytteri” !!!

Vores forslag er:

Forretningsudvalget ændres til bestyrelse, der består af:

 Formand
 Næstformand
 Kasser
 Web-redaktør/redaktør
 Sekretær

Bestyrelsesmøde afholdes hver den første lørdag i følgende md. November (grundet generalforsamlingen), marts (midtvejs møde), september (inden generalforsamlingen).

Repræsentantskabet nedlægges, men hver afdeling har en kontaktperson, der altid har lov/mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder.

Den kontingent som lokal afd. Kasserer i dag administrere overførslen til Landsforeningen af, opkræves direkte af Landsforeningen via PBS.
Herefter kan lokal afd. Selv indkræve den kontingent der går i afd. Kasse. Flere af vore afdelinger, har desværre efterhånden så få medlemmer, at det er samme person, der er formand, repræsentant, lokal kasserer o.s.v

Vi forslår at i 2010 og fremadrettet ligger arrangering af Landsgeneralforsamlingen i bestyrelses regi.

Gruppen holder møde igen den 10. December kl. 17-21 hos Ingefred i Århus.
Hvor gruppen vil prøve at omskrive dele af vore vedtægter.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 6/11-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Forslag fra Web udvalget


Vi vil gerne foreslå : Tina Rosenborg som redaktør.
Udvalgsmedlemmer: Charlotte Munk, Aase Dyrhauge, Anne Mette Pedersen, Kirsten Nybroe og Annette Petersen.

Forslag : egen afdeling udpeger en, der har ansvar for alle de mail fra landsforeningen, der kommer.
På hjemmesiden: formanden fra hver afdeling har et billede på + mailadresse.

f.eks Benny (fra Esbjerg Afd. )
så den mailadresse er Esbjerg@SOEMANDSKONER.DK

Medlemmernes mail kommer længere inde hvor der så skal et password til.

Sådan at dem der vil i Esbjerg afdeling kontaktes direkte
Der skal være bedre tjek på afdelingernes hjemmesider.
Der skal ikke gå måneder inden der sker noget på siden.

Vi forestiller os at der skal laves en skabelon over hvordan det skal stilles op.

Der er ikke færdig drøftet hvad vi gør med det der skal ud i skibene… Måske er nyhedsbreve løsningen. Flere ting er i spil.

Vi havde også en snak om Facebook. Det vil være Gitte fra Århus afd. og Formanden, der vil hovedsagelig være arbejdskraften der…
Mere på næste møde

På gruppens vegne
Kilde/ forfatter: Annette Petersen , Dato: 4/11-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Foreningens udviklings proces SWOT


På Landsgeneralforsamlingen i Vejle lavede vi en SWOT analyse (strenght, weakness, opportunity, threats) på vores forening.
I forlængelse heraf holdt foreningen et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Fredericia den 1.11.08 for at arbejde videre med denne proces.
Her delte vi os op i 3 grupper.
Gruppe 3 beskæftiger sig med foreningens vision.
Gruppen består af: Aase Dyrhauge, Svendborg, Ulla Andersen, Odense, Hanne Grau, Frederikshavn, Hanne Mia Jensen, Holstebro, Anne Margrethe Retvig Jensen, Svendborg, Birgit Larsen Jensen, Vestsjælland.
Dette skrevet med kursiv er vores forklaringer til teksten, og altså ikke tekst, der skal med. Vi forestiller os hjemmesidens forside springer nye kommende medlemmer i øjnene med en klar vision for foreningen. Over visionen, vil naturligvis stå foreningens navn.

VISION:
At samle søfartsfamilier i et støttende og forstående samvær
At være et ansigt udadtil i søfartserhvervet

Vi ser foreningen med to ”formål”:
På individ niveau – altså for den enkelte sømandskone, hvor vi håber nogle udsagn om det at være sømandskone, vil få et potentielt nyt medlem til at tænke, her er noget jeg har behov for.
På samfunds niveau – for søfartserhvervet, hvor der lyttes til os.

Individuelt:
Her har vi valgt nogle udsagn relateret til, i nævnte rækkefølge, parforholdet, børn, socialt, kolleger, arbejdsplads:

Kender du det?
Frustrationer omkring afmønstring og påmønstring
Børnenes reaktion på afsavn
Ofte at møde manglende forståelse
Kollegernes undren
Fremadrettet planlægning kan være vanskelig

Vi kan:
Forstå det du har svært ved at sætte ord på
Udveksle erfaringer
Blive dit nye netværk

Samfundsmæssigt:
Vores ansigt udadtil:
Vi er en ressource i søfartserhvervet i kraft af erfaring og viden omkring søfartsfamiliens trivsel
Vi er den søfarendes bagland
Vi er med i forskellige søfartsrelaterede sammenhænge
Vi har internationale kontakter til andre søfartsfamilier

Under vores fremlæggelse af dette oplæg blev nævnt: Selvstændighed. Som sømandskone bliver man selvstændig. Vi mener ikke det vil få et potentielt medlem til at tænke, yes, den forening har jeg brug for, eller?... Men det kunne komme med i en mere uddybende tekst andet sted på hjemmesiden, for der er jo meget mere man kan sige om denne specielle livsform, på godt og ondt.

På gruppens vegne
Kilde/ forfatter: Birgit Larsen Jensen, Dato: 4/11-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Foreningens udviklings proces SWOT


På Landsgeneralforsamlingen i Vejle lavede vi en SWOT analyse (strenght, weakness, opportunity, threats) på vores forening.
I forlængelse heraf holdt foreningen et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Fredericia den 1.11.08 for at arbejde videre med denne proces.
Her delte vi os op i 3 grupper.
Gruppe 3 beskæftiger sig med foreningens vision.
Gruppen består af: Aase Dyrhauge, Svendborg, Ulla Andersen, Odense, Hanne Grau, Frederikshavn, Hanne Mia Jensen, Holstebro, Anne Margrethe Retvig Jensen, Svendborg, Birgit Larsen Jensen, Vestsjælland.
Dette skrevet med kursiv er vores forklaringer til teksten, og altså ikke tekst, der skal med. Vi forestiller os hjemmesidens forside springer nye kommende medlemmer i øjnene med en klar vision for foreningen. Over visionen, vil naturligvis stå foreningens navn.

VISION:
At samle søfartsfamilier i et støttende og forstående samvær
At være et ansigt udadtil i søfartserhvervet

Vi ser foreningen med to ”formål”:
På individ niveau – altså for den enkelte sømandskone, hvor vi håber nogle udsagn om det at være sømandskone, vil få et potentielt nyt medlem til at tænke, her er noget jeg har behov for.
På samfunds niveau – for søfartserhvervet, hvor der lyttes til os.

Individuelt:
Her har vi valgt nogle udsagn relateret til, i nævnte rækkefølge, parforholdet, børn, socialt, kolleger, arbejdsplads:

Kender du det?
Frustrationer omkring afmønstring og påmønstring
Børnenes reaktion på afsavn
Ofte at møde manglende forståelse
Kollegernes undren
Fremadrettet planlægning kan være vanskelig

Vi kan:
Forstå det du har svært ved at sætte ord på
Udveksle erfaringer
Blive dit nye netværk

Samfundsmæssigt:
Vores ansigt udadtil:
Vi er en ressource i søfartserhvervet i kraft af erfaring og viden omkring søfartsfamiliens trivsel
Vi er den søfarendes bagland
Vi er med i forskellige søfartsrelaterede sammenhænge
Vi har internationale kontakter til andre søfartsfamilier

Under vores fremlæggelse af dette oplæg blev nævnt: Selvstændighed. Som sømandskone bliver man selvstændig. Vi mener ikke det vil få et potentielt medlem til at tænke, yes, den forening har jeg brug for, eller?... Men det kunne komme med i en mere uddybende tekst andet sted på hjemmesiden, for der er jo meget mere man kan sige om denne specielle livsform, på godt og ondt.

På gruppens vegne
Kilde/ forfatter: Birgit Larsen Jensen, Dato: 2/11-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Super møde


Nu er det lige før jeg tror på at I vil noget med Sømandskoneforeningen - tak for et super møde i dag !

Vi har været 17 sømands"piger" samlet til møde om foreningens fremtid - alle gav hvad de havde i sig (og det var ikke lidt).

Vi opdelte os i 3 grupper, der arbejde med:
Foreningens visioner
Foreningens struktur
Foreningens blad/hjemmeside

Referat/opsumering vil blive lagt her på hjemmesiden i løbet af nogle dag.
Vær sød og give os lidt respons på det, vi er nået frem til.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/11-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Efterår 2008


Tak for sidst, til alle jer, der deltog på foreningensLandsgeneralforsamlingiVejle i oktober.
Jeg takker for valget og opbakningen. Jeg var længe om, at lade mig overtale til at tage 2 år mere, men en ekstra ordinær generalforsamling ville nok ikke have ført til en anden sammensætning af forretningsudvalg.
Tak til journalist Per Frederiksen fraSøfartensLedere,dereftergeneralforsamlingen gave os alle et spark, der vist til tider var af en sådan karakter, at vi hoppede lidt på stolen. Alle, der deltog, syntes det var godt at få sat ord på vores formåen eller mangel på samme !!
Vi arbejdede bl.a med en SWOT analyse. I en sådan analyse beskrives Styrke, Svaghed, Trusler og Muligheder. Ud fra dette har vi besluttet, at arbejde videre med foreningenoggøredenmeretidssvarende. Jeg håber at vi får noget rigtig godt ud af dette. Personligt syntes jeg der var rigtig mange gode ideér til en fornyelse, som vi alle var meget enige om ikke kan vente ret meget længere !
Tillykke til Kristen Carlsen, Ærø afd. der i år blev valgt som ”Årets Søhest”. Det var velfortjent, at valget faldt på Kirsten. Kirsten er vores Landskasserer og har i år 10 års jubilæum som kasserer i hendes lokal. afd.
Sømandskoneforeningen er nu også at finde på FACEBOOK - dejligt at ”møde” nye sømandskoner, der aldrig har hørt om foreningen. Her kan vi hurtigt kommunikerer ud hvad der sker i foreningen og på vores hjemmeside, som mange måske ikke kender.
Vi er blevet kontaktet af seniorofficersstuderende fra SIMAC, Niels Erik Rasmussen, der er i gang med sit sidste semester på skibsførerlinien og dermed også i gang meddetafsluttendeprojekt,skibschefsprojektet. Projektet omhandler trivsel og her vil Niels Erik Rasmussen gerne have hjælp fra Sømandskoneforeningen. Niels Eriker i gang med at lave en undersøgelse og hertil har han udarbejdet et spørgeskema som han gerne vil have vores hjælp til at udfylde. Skemaet ligger på vores hjemmeside www. soemandskoner.dk håber I vil kigge forbi og udfylde det. Jeg syntes det ser rigtig spændende ud.

Lykkelige mennesker ved ikke, at de er lykkelige. Vi ser kun lykken, når den kommer eller går.
Carl Erik Soya
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/11-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Hjemmesiden


Hold da op der er gang i den, siden vi har været af sted på landsgeneralforsamling. Det hjalp da noget at der blev talt med store bogstaver og Per Frederiksen hjælp os, vi blev alle gjort opmærksom på alvoren i vores forening, det er en fælles opgave og et fælles ansvar, vi fik hvis alle noget at tænke over, og faktisk ikke kun noget at tænke over, men også noget vi SKAL gøre noget. Jeg kan tydeligt se på hjemmesidens aktivitet at nogle gør noget og det er da dejligt.

En STOR særlig tak til Charlotte Munk fordi hun lod sig genvælge og til Per Frederiksen fordi han fik rusket op i os og vores forening.
Tina Rosenborg
Webmaster

Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 8/10-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tillykke til årets "Søhest"


Tillykke til Kristen Carlsen, Ærø afd., der i år blev årets "Søhest".
Kirsten er kasserer i både Landsforening og i Ærø afd. Kristen yder et stor stykke arbejde samtidlig med hun i sin lokal afdeling altid møder- og støtter op til divers arrangementer.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 5/10-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Medlemsundersøgelse Sømandskoneforeningen af 1976


Kære medlem,

Som du sikkert/måske har fulgt med i, har der i de sidste nummerer af “Søhesten” været debat omkring hvorvidt “Søhesten” stadig skal udkomme som blad eller om vi er så langt fremme i cyber tiden, at vi i foreningen skal arbejde frem til udgivelse vores lille medlemsblad på vores hjemmeside.

På vores repræsentantskabsmøde, den 30. August blev dette emne naturligvis også debatteret på en god og meget saglig måde. Udfaldet af debatten blev at vi vælger at lave denne medlemsundersøgelse, som vi håber du har tid og lyst til at bruge den tid det tager at svare din repræsentant på medsendte spørgsmål.

Vi har diskuteret omkring hvad vores altid venlige annoncører vil sige til, at deres annonce nu kunne findes på vores hjemmeside og ikke i et blad. Vi er af den mening at, der vil komme mange flere lokale annoncører. Som eks. Kunne den lokale tømrere eller mure have stor glæde af en annonce på en hjemmeside for Sømandskoner !
Vi er selvfølgelig bevidste om, at vi har en del ældre medlemmer, for hvem dette spørgsmål ikke er aktuelt - og til dem vil bladet kunne printes og sendes med post.
Hvad med blade til skibene ? Ja vi er opmærksomme på, at ikke alle rederier er så langt fremme, at de kan modtaget bladet via mail, men de rederier, der modtager flest blade, er i stand til, at modtage via mail. De skibe der endnu ikke kan modtage mail, ville være overkommelig at printe et blad og sende via post.

Et andet spørgsmål vi igennem længere tid har diskuteret på vores Repræsentantskabsmøder, er vores navn “Sømandskoneforeningen af 1976” - Sømandskoner, ja det er det vi er - men den nye generationer af sømandskoner har ikke lyst til den betegnelse og skal vores dejlige forening bestå, må vi nok også til at tage stilling til en fornyelse på dette område. Forslag til ændring af havn finder du på næste side. Flere forslag modtages med tak


Vi håber meget, at du tilkendegiver din mening om ovenstående. Disse emner vil også blive debatteret på Landsgeneralforsamlingen i Vejle, den 4. og 5. Oktober.

Se/ download spørgeskema så tryk her

Besvarelser kan sendes til følgende e-mail: Charlotte Munk

Med venlig hilsen
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/10-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sømandskoneforeningen på Facebook


Så er Sømandskoneforening af 1976 på Facebook. Håber vi ad den vej kan komme i kontakt med rigtig mange sømandsfamilier.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 30/8-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sen sommer 2008


Håber alle har haft en rigtig god ferie og nydt den dejlige sommer, der bare er gået alt for hurtig !

Vores lille forening har nydt sommervarmen og har vist været gået helt i dvale. Kan dog læse på hjemmesiden, at flere afdelinger har haft lidt aktivitet trods ferie.

I august deltager jeg på Søfartens Fremme, MSSM konference i Nyborg. Vi er blevet opfordret til, at deltage i en af sessionerne og talt omkring kommunikation mellem sømanden og hans familie. Danske Sømands- og Udlandskirke afholder også årsmøde i august, men der er jeg desværre forhindret i at deltage.

Jeg kan se, at indlægget i forrige nr. af ”Søhesten” giver anledning til debat, dejligt når vi får nogle synspunkter omkring forenings fremtid ”på bordet”. Jeg vil derfor også gerne opfordre flere til, at deltage i vores repræsentantskabsmøder. På disse møder får vi diskuteret mange ting og det ville være rigtig dejligt at høre meninger fra endnu flere. Repræsentantskabsmøder er åbne for alle, men kun repræsentanter og
forretningsudvalget har stemmeret. Næste repræsentantskabsmøde er ændret fra den 23. August til den 30. August. Mødet afholdes på Fredericia Sømandshjem kl. 11.30.


Der er indsneget sig en lille fejl i konto nr. vedr. indbetaling til Landsgeneralforsamlingen. Konto nr. er: reg. nr. 1551 konto nr. 0005305519. Vi beklager fejlen og de gener det evt. har medført.
Hanne Grau, næstformand deltager i turen til Athen som Danmarks Rederiforening var så venlige at påtænke Sømandskoneforeningen af 1976 med. Vi glæder os til at læse om hvad Hanne har oplevet på turen.

Er du lidt tolerant, er der mange mennesker der ikke tror, du forstår problemet. Merle L. Meachem
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 4/8-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sommer 2008


Som tiden går, om ikke mange dage er vi igen ved Sankt Hans, og heksene står i kø for at flyve til Bloksbjerg – måske skulle man tage sig en tur i år 
Jeg ser med spænding frem til dette nr. af ”Søhesten” skal havne i min postkasse. Har Aase´s indlæg i sidste nr. fået nogle op af stolene og frem til computeren for, at give deres mening til kende. Jeg håber, men har også min tvivl om, der kommer noget respons!
På sidste repræsentantskabsmøde gav jeg udtryk for, at jeg af personlige grunde ikke ønsker genvalg, men ikke ville lade foreningen i ”stikken”, og hvis der ikke kom andre kandidater ville jeg fortsætte til, en af jer fik mod på at overtage. Denne beslutning har jeg igen måtte tage op til revision, jeg har i den mellem liggende periode købt min partner ud af mit firma. Arbejdsbyrden er derfor ikke blevet mindre, og jeg må erkende, at jeg ikke kan få det hele til at gå op i en højere enhed. Mit hjerte har banket for ”Sømandskoneforeningen”, men jeg må erkende, at jeg ikke kan det hele. Jeg har det ikke godt med, at jeg måtte melde afbud til sidste møde i Handelsflådens Velfærdsråd p.g.a min arbejdsbyrde, og det vil jeg komme til at opleve gang på gang.
Vi har modtaget et sponsorat fra Danmarks Rederiforening, til deltagelse på IMO´s World Maritime Day, Grækenland den 19. – 21. September 2008. Baggrunden for denne henvendelse er at Danmarks Rederiforening i 2006 gave E. Mitropoulos Rederiforeningens Søfartspris. En del af dette beløb donerede han videre til opførelsen af et mindesmærke (International Memorial to the Wife of Seafarers). Qua forskellige yderligere bidrag er dette mindesmærke nu gjort færdigt og vil blive afsløretiGalaxidilørdagden20.September (se yderligere andet sted i bladet). Tak til Danmarks Rederiforening for at de har åtænkt ”Sømandskoneforeningen” med denne oplevelse.

Hermed de bedste ønsker for en god og solrig sommer til jer alle.
Husk repræsentantskabsmøde, den
23. august 2008

En ven er en der ved alt om dig Og alligevel holder af dig.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 24/6-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Forår


Første fredag aften uden X-Factor, den må da kunne bruges til at skrive formandens side.
Jeg har modtaget mail fra afdelingen på Bornholm, der efterlyser lidt mere åbenhed i foreningen. Det kan jeg måske godt forstå I efterlyser, men kære piger på Bornholm, det er ikke fordi vi ikke informerer jer - men, der sker bare ikke så meget i foreningen p.t. Jeres idé om, at få lagt referat af repræsentantskabsmøder samt vedtægter på vore hjemmeside vil jeg videre give til vores web redaktør.
Vi har fået invitation til konferencen Maritim Sikkerhed Sundhed og Miljø i august 2008. På en af sessionerne er temaet kommunikation til søs, noget man må sige vi beskæftiger os en del med.
Vores repræsentantskabsmøde den 8. marts måtte desværre aflyses p.g.a. mange afbud. Nu håber jeg, vi kan gennemføre mødet den 12. april.
Den 16. april, er der møde i Handelsflådens Velfærdsråd.
Den 24. August, er der valg til repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker. Sømandskoneforeningen er tildelt en plads, så skulle der være en blandt vore medlemmer, der har lyst og interesse for dette, høre jeg gerne fra jer.
Så har Strib/Kolding/Frederica endelig fundet lokaler til afholdelse af Landsgeneralforsamling, den 4. og 5. Oktober 2008. Vi skal denne gang bo på Danhostel i Vejle. Håber de kan leve op til den standard, vi havde i Ribe, der jo var helt i top. Afdelingen arbejder p.t. på et spændende oplæg/foredrag med en coach, der kan give lidt in-put til foreningen og til det enkelte medlem.
Jeg håber I rundt om i afdelingerne hygger jer med hinanden. Jeg følger jeres gøren og laden via hjemmesiden. Dejligt at se den bliver flittigt brugt.
Den første hvisken af forår lyder sagte ud over min have overalt pibler det op af jorden
Jeg roder i gemmer og skuffer jeg leder efter frø skønt jeg godt ved det er for tidligt så er lysten til at se spirende liv stor hvirvlende rundt i hele huset hiver skuffer og skabe op men jeg finder ingenting
Jeg sætter mig opgivende men energien forplanter sig og sår en stille spire i forventning og jeg falder til ro det bliver sommer alligevel nu venter jeg bare med tålmod
Naturen har sine egne frø
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/5-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde


Tak for et super repræsentantskabsmøde den 12. april.
Jeg tror og håber det blev startskudet til nye tiltag. Det var rigtig dejligt at mærke og høre, at der blev talt åbent og ærligt om tingene !
Charlotte
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 13/4-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Vinter 2008


Jeg skal starte med, at beklage forsinkelsen på sidste nr. af ”Søhesten”. Der var flere forskellige elementer, der til sammen gjorde bladet forsinket.
Håber I alle er kommet godt ind i 2008. Hvad med alle nytårs fortsætterne, er de stadig intakt?
Præcis som ved indgangen til 2007 håber jeg på, at det er i år, vi skal få en masse nye ideer og medlemmer til vores forening. På Landsgeneralforsamlingen talte vi bl.a. om ”vores” navn, skal det ændres, og hvis til hvad ? Nu går vi jo afdelingernes generalforsamlinger i møde. Jeg vil derfor gerne bede jer om, at diskutere dette emne. Hvordan forholder vores medlemmer, der ikke var med på Landsgeneralforsamlingen sig til et navneskift.
Et andet punkt, I meget gerne må vende ude i afdelingerne, er spørgsmålet om redaktør og suppleant. Vores redaktør, stiller gerne op igen til næste Landsgeneralforsamling, men behøver hjælp, så sidder der en blandt vore medlemmer, der har lyst til at være med til at udgive vores blad, så kom endelig frit frem !
Jeg havde den fornøjelse at være med til dimensions fest på Marstal Navigationsskole den 20. December. Det var i en festlig anledning, jeg var der, men kunne dog mærke den positive ånd, der hviler over skolen, det var dejligt at mærke og se.

Tillykke til I nye sømænd, der nu skal ud og prøve kræfter på de syv verdenshave. Husk, at fortælle din familie om Sømandskoneforeningen. Hvis din familie trives godt mens du er ude, bliver din udmønstring meget lettere.
Jeg har talt med Fredericia Sømandshjem omkring den Filipinske sømand vi samlede ind til. Sømandshjemmet oplyser, at sømanden er overført til sit hjemland. Han er og forbliver uarbejdsdygtig, efter de kvæstelser han pådrog sig i hovedet. Sømandshjemmet har gjort et stor stykke arbejde for familien, og de kr. 90.000,00 der blev samlet ind, er med til at hjælpe familien, således at konen kan være hjemme og passe familien. Jeg forstår, der stadig er en del løse ender i denne sag, men de er vist mere politiske end vores forening skal koncentrere sig om. Vi håber det bedste for familien.
Husk repræsentantskabsmøde den 8. Marts 2008.
Hvis der overhovedet er nogen mening med livet, må det vel være, at man har fået det for at leve det. Troels Kløvedal
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/3-2008
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Julen


Så blev det december og første søndag i advent. Julelys og julemænd med slæde og rensdyr lyse op i snart hver en have, nogle med mere held en andre – eller måske er det smag og behag, der er forskellig. Den 1. December var jeg til et rigtigt hyggeligt arrangement i Kolding. I Kolding har man nemlig den tradition, at julemanden kommer ad søvejen, hvad mere kan man ønske sig som sømandsfamilie. Til trods for at vejret satte i med noget, der lignede en efterårs storm, kom julestemningen snigende, i en skøn forening af julemusik, juletræet og julemand. Det skal ikke være sidste gang min december starter der. For mange af os, bryder Danmarks Radio i år en god gammel tradition, Julehilsner til søens folk, er blevet sparet væk. For at lægge lidt pres på Danmarks Radio, har flere af organisationerne, deri blandt Sømandskoneforeningen skrevet lidt om, hvor meget, det program betyder for os og for vore sømænd, selv i disse moderne tider med god kommunikation. Danmarks Radio har besvaret vores henvendelse. Dette brev kan du læse andet sted i bladet. Så skal jeg beklage, jeg ikke har besvaret din mail, hvis du har mailet til mig inden for det sidste 1 ½ måned. Vi har skiftet udbyder af vores internet – og det går desværre ikke altid efter planerne, men nu skulle det virke. Min nye mail adresse er ckmunk@vip.cypercity.dk Årets sidste blad er jo der hvor vi skal gøre status over året, der nu snart går på hæld. Jeg har de sidste dage tænkt meget over, hvad vi har bedrevet af store ting i 2007. Vi, der var i Århus havde nogle helt fantastiske dag – Landsgeneralforsamlingen i Ribe var hyggelig og sjov, men ………… ellers så kommer der ikke mange tanker frem, vi fik ikke 20 nye medlemmer – men det bliver måske i 2008. At leve i håbet er jo heller ikke så dårligt ! Jeg skal indrømme, at jeg personligt har været lidt ”slidt” i 2007, men håber at vende tilbage med fuld styrke i det nye år. Jeg håber at kunne deltage i et par af lokal afdelingernes generalforsamlinger. Jeg syntes det er meget hyggeligt at komme lidt rundt i afdelingerne. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle annoncører en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for jeres støtte til vores blad, uden jeres hjælp var det ikke muligt at udgive ”Søhesten”. Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Julen er over os rundt om os og i os Modstand er nytteløst, intet kan befri os. Dog er der et, det hjælper en smule, Simpelthen selv at begynde at jule. Peit Hein
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 15/12-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tak til sponsorne


Esbjerg afdeling vil gerne takke nedenstående for at have sponsoreret gaver til vores lotteri på landsgeneralforsamlingen i Ribe.
DS Torm -Nordana Shipping -AP Møller Mærsk Danbor -Stena Line -Marstal søfartsmuseum Søfartens ledere -Maskinmesterforeningen og de 12 afd: der var med på Landsgeneralforeningen
Hej alle søde venner
Vi vil gerne takke jer alle, fordi I var med til at gøre vores generalforsamling i Ribe til en god weekend, som vi vil mindes længe.
Jeg var meget nervøs for, om vi kunne klare det uden problemer, håber I tilgir, hvis der har været nogen fejl. Vi vil også gerne lige takke alle, der gav sponsorgaver til vores amerikanske lotteri på Esbjergs afd. vegne

Tak fra Enkekontoen
-Enkekontoen takker mange gange for de to fine gaver, vi fik under generalforsamlingen i Ribe. Fra en anonym giver var der kr. 500,- og fra de flittige indsamlere på Ærø var der kr. 1000,-.
Kilde/ forfatter: Benny Steiness-Jensen, Dato: 15/10-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Efterår


Tak for sidst til alle jer, der var med til en hyggelig Landsgeneralforsamling i Ribe. Det var dejligt at se jer igen. Tak til Esbjerg afdelingen for et rigtig god arrangement.
Generalforsamlingen foregik i en god stemning, vi fik vedtaget en § omkring uddeling af ”Årets Søhest” (se vedtægter andet sted i bladet) Jeg håber, at vi med denne § kan få mange indstillinger, det gør altid det hele lidt mere spændende. En idé kunne måske være, at et punkt på lokal afdelingernes generalforsamling, der hedder indstilling af ”årets søhest”. Det er selvfølgelig i god tid, men her er ofte godt fremmøde til generalforsamlingerne og ”årets gang” bliver vendt, på den måde tror jeg, der vil komme mange indstillinger.
Vi fik vendt flere ting i punktet ”foreningens virke”. Hvordan får vi nye medlemmer/hvordan fastholder vi dem vi har. Hvordan opfattes ”Sømandskoneforeningen” hvordan opfattes vores navn, skal vi have et nyt - skal vi udskrive en konkurrence om et nyt navn ?
Vi kan ikke og skal ikke ”elske hinanden”, men vi skal acceptere hinanden. Hvilke forventninger er det, vi har, når vi tager kontakt til foreningen, der var mange spørgsmål og mange meninger !
Der var stor opbakning omkring indsamlingen, som Fredericia Sømandshjem har igangsat for at hjælpe familien til den hårdt tilskadekommende Philipinske sømand, der på 3. uge ligge i koma på Odense Universitetshospital, efter fald på vej ombord på hans skib. Sømanden faldt ned og ramte kajkanten og er hårdt kvæstet i hovedet. Det var med stolthed jeg kunne aflevere kr.
4.115,00 til Sømandshjemmet. Fredericia Sømandshjem har lavet en flot indsamling der p.t er blevet til ca. kr. 85.000,00. Pengene anvendes til flybillet og ophold i Danmark for sømandens kone og 2 børn.
Hele referatet kan læses andet sted i bladet.
Næste års Landsgeneralforsamling afholdes første weekend i oktober i Fredericia.
Den varslede lukning af en Sømandskirke, er heldigvis blevet ved en varsling . DSUK har fra kirkeministeriet fået tilsagn om en ekstrabevilling, der dog indebærer nedskæring af personale ude i kirkerne.
Den ene varsling om lukning afløser den anden! Danmarks Radio har besluttet at lukke julehilsner til søens folk, som de sidste år har været transmitteret på P1 den 24. December kl. 16. Det er en god gammel tradition, der trods hurtig og god kommunikation mellem familien og sømanden stadig har mange lyttere, og mange skibe der sender hilsner. Sømandskoneforeningen og andre institutioner i ”Det blå Danmark” er blevet opfordret til at skrive til Danmarks Radio i håb om, at vi kan bibeholde programmet i en eller anden form.
Næste nr. af ”Søhesten” bliver det sidste i år, eller skal vi kalde det jule nummeret. Send derfor gerne en god julehistorie eller specielle oplevelser du har haft i forbindelse med julen.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 15/10-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sen sommer 2007


Håber I har haft en god sommer. Hvis ferien har været holdt i Danmark er det ikke penge til Sol Lotion der har sprængt feriebudgettet !
Vores deltagelse ved Tall Ships Race blev hvad jeg vil betegne som en succes. Vi havde 4 dejlige dage, med masser af hygge for os der havde meldt os til at passe vores stand (telt).
Vejret var som gennemsnit af sommeren, sol, regn, regn, sol - men alle tog det med godt humør.
Vi har fået navnet ”Sømandskoneforeningen”
cementeret. Jeg tror at 8 ud af 10 personer der gik forbi, sagde navnet for sig selv, når de så vores banner.
Vi fik mange kommentarer om hvad vi mon var for nogle: er I et datingbureau, er I Marta piger, kan man leje jer for en aften, var nogle af de bemærkninger der gav anledning til et grin og en snak med folk der egentligt ikke ved så meget om søfart !
Vi havde besøg af mange, der havde været sømandskoner og da ville ønske de havde vidst der fandtes en forening for os. En ting der varmede mig meget var når der kom en mand og sagde, jeg vil gerne have en brochure og et blad, til min svigerdatter, hun er sømandskone - det er da omsorg ! Personligt talte jeg med ikke mindre end 4 svigerfædre.
Nu bliver det spændende at se om vi får flere medlemmer - 2 meldte sig ind mens vi stod og talte. Jeg har efterfølgende også fået et par henvendelser pr. mail, som ønsker lidt yderligere information. Min fornemmelse er at det var en god måde at komme ud og synliggøre os på.
Andet sted i bladet kan du læse en artikel som Jyllands Posten har været så venlige at lade os bringe her i ”Søhesten”.
I dag har jeg haft besøg af en journalist fra ”Maskinmesteren” som bringer en artikel om ”Sømandskoneforeningen” i løbet af efteråret.
Så alt i alt syntes jeg vi har fået megen omtale og masser af positiv respons.
Det skib vores Trainee, Tue Dyrhauge havde fået tildelt, var ikke lige det vi havde forventet af et skib der skulle sejle kapsejlads. Det var et skib med aktivister og ikke ligefrem den type skib vi havde fået oplyst ville være en mulighed for denne oplevelse. Efter lidt benarbejde og stor forståelse fra arrangørerne blev Tue flyttet til ”Sjørlandet”, det Norske Skoleskib. Tak til Jacob fra Tall Ships Race og Steen Sabinsky fra Søfartens Fremme for hjælpen. Jeg er sikker på Tue beretter om sin tur i næste nr. af ”Søhesten”.
Jeg måtte desværre melde afbud til årsmøde i DSUK - men har i referatet kunne læse at det er dystre tider for det, der tidligere var Sømandskirken. Der er spået store besparelser og måske kan en lukning af en sømandskirke komme på tale.
Så vidt jeg er orienteret er det ikke pårørende til nogle af foreningens medlemmer, der er taget som gidsler på ”Danica White” - men mine tanker går ofte til både dem der sidder derude og deres familie her i Danmark. Jeg håber de ramte familier, får hjælp og informationer fra udenrigsministeriet - Kære piger, det kunne være en af vore og i en sådan situation er jeg personligt ret sikker på at mit medlemskab i Sømandskoneforening ville være guld værd!
Der findes tid for arbejde. Og tid for kærligheden.
Det er al den tid, der findes.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 29/8-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Flot indsats TAK for det


Jeg er meget stolt over at skrive dette indlæg.
Vi har afholdt Tall ships i Århus og det gik rigtig godt, takket være Susanne (Århus afd.) fik vi en rigtig flot stand, som virkelig trak flok til. Jeg skulle enligt være med til at sætte standen op, men vores søn Lucas, skulle samme dag opereres, og min mand Bo var ude at sejle, så jeg var alene hjemme. Jeg sendte mail rundt og Gitte Bartholin (Århus afd.) tilbød straks at tage min vagt, så jeg kunne være ved Lucas, det er da dejligt, at der er en meget kær sømandskone, der ved hvad det vil sige at være alene hjemme med sygt barn. Jeg skal ikke skjule at jeg var noget nervøs da vagtskemaet havde lagt på hjemmesiden i en uge, og det kun var vores kære landsformand ( 10 vagter) og Birgitte fra (Fredericia afd. 6 vagter) der havde skrevet sig på, selv om de da havde taget utroligt mange vagter, var der da flere vagter der skulle dækkes ind, mail til medlemmer fra Århus afd. hjalp godt på det, derefter ringede jeg rundt og det gav pote fra kære medlemmer fra Frederikshavn. Tak for det. Nu så det straks lidt mere lyst ud.
Birgit fra Vestsjælland meldte sig også, da hendes søn alligevel skulle sejle med et af skibene. Det var en god overraskelse et medlem fra Sjælland, senere kom der mail at hun manglede en ekstra overnatning, og der var Anne Mette (Århus afd.) så sød at tilbyde en sove plads, som Birgit glad tog imod, derefter tog Birgit også flere vagter, det var dejligt.Det hele kørte rigtig godt, folk mødte op til deres vagter og nogle tog nogle ekstra vagter ved at blive i boden, da der var sådan en hyggelig stemning.
Der var mange der henvendte sig for at få en snak, og vi må da sige at pt. fra Århus afd. ser det da ud til at det har givet pote, der er flere der har henvendt sig og er interesseret i foreningen. Jeg ved også at jeg bla. talte med et måske kommende medlem der kom fra Hillerød, så det var langt fra kun Århus afd. folk var interesseret i, der var også flere der ville henvende sig til Fredericia. så det bliver spændende. yllandsposten var også på besøg, der var en stor ertikkel og et billet af Britt og Rasmus 4 mdr. (Århus afd.)

Jeg kan også følge vores hjemmeside, og der er også meget stor søgning dertil. Så nu vil jeg da opfordre alle afdelinger til at være op til date med hjemmesiden, for der er rigtig mange besøgende, og det ser ikke godt ud at den ikke er opdateret.
Men hovedindholdet af dette indlæg skulle være at takke dem der hjalp os i gemmen dette. Jeg er jer alle dybt taknemlig for at dette kunne lade sig gøre.
Enddu engang mange tak.
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 20/8-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sommer 2007


Så er vi allerede halvvejs gennem 2007 planlægning af sommerferien er nok på sit højeste og jeg håber mange af jer kan holde den som ”samlet familie”. Personlig har jeg altid syntes at sommeren var den værste tid at være uden sømanden. Sommeren byder altid på mange arrangementer og ferien er også noget man gerne oplever sammen men vi har jo valgt et liv hvor det ikke altid kan lade sig gøre !

Fra en af vore medlemmer har jeg modtaget artiklen ”Søværnet anklages for vild opførsel” fra Jyllands Posten. Artiklen omhandler den ”kollisionskurs” Jyllands Posten og Søværnet er kommet på efter hjemkomst fra Galathea 3. Det gør mig både vred og ked af det at vi skal læse, jeg citerer: Det kommer nok ikke bag på folk at sømænd drikker når de er i havn, men når der er børn og unge til sted, bør de kunne styre sig” - et andet sted berører journalisten hvordan søfolkene er gået på bordel ved havneanløb. Jeg kan ikke lige på stående fod komme i tanke om et erhverv, der skal svines til på denne måde ! Det er så nedladende både for sømanden og hans familie. Heldigvis har en anden journalist skrevet et tillæg hvor han beskriver hvor dygtigt de 100 sømænd der var med på turen ”fragtede” de 500 mænd, kvinder og børn sikkert rundt om kloden. Citat: "dagligt og døgnet rundt - sørgede for de allerbedste arbejdsbetingelser både for forskere og mediefolk".

I den kommende tid er der møde i Velfærdsrådet, Dansk Sømands- og Udlandskirke og jeg ser meget frem til MSSM (Maritim sikkerhed, sundhed og miljø) konferencen i Nyborg i august.

Jeg vil gerne komplimentere TV-kampagnen i Danmarks Rederiforenings rekrutteringskampagne. Jeg må sige reklamen kommer meget godt omkring erhvervet på den korte tid en sådan reklamespot vare.

Vi nærmer os tiden hvor vi skal til Tall Ships Race i Århus. Der er endnu et par ledige vagter på vores bemandingsliste, så hvis du har et par timer til overs hører vi meget gerne fra dig. Hvem der vandt vores sponsorat kan du læse andet sted i bladet.

Repræsentantskabsmøde den 25. August afholdes hos undertegnede. Ideen med at flytte mødet til København er faldet lidt til jorden i denne omgang, men vi forsøger igen en anden gang.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer, med forhåbentligt masser af sol og gode oplevelser.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/6-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Kære alle søpiger


Når I gerne vil have noget med i Søhesten, er det en fortræffelig ide at sende det både til Ilse og mig. Det vil sige, billeder indtil videre kun til mig, da Ilse endnu ikke har plads nok på sin computer til dette, bredbånd er under overvejelse, og det kan vi kun tilslutte os.
Mange hilsner
Ilse og Kirsten
Kilde/ forfatter: Kirsten Nybroe, Dato: 29/5-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Forår 2007


Velkommen forår, hvor må det være dejligt for de sømænd, der mønstrede ud i januar fra det kolde Danmark for nu at vende tilbage til et forårs klædt hjemland, med skovbunden dækket at anemoner og begyndende grønne blade på træerne men lægger de egentligt mærke til det eller er det kun vi "landkrabber", der kan mærke det hele bobler af gælde og ny energi ?
Jeg skal undskylde, at vi blev lidt forsinket med sidste nr. af "Søhesten" men endnu engang var det mangel på stof til bladet, der skulle have redaktør og redaktør suppleanten på overarbejde. Kære piger, jeg syntes, vi gav hinanden håndslag på ved sidste Landsgeneralforsamling, at vi skulle være flittige ved tasterne og sende masser af stof til bladet - men jeg kan selvfølgelig have husket forkert ?
Vi har afholdt repræsentantskabsmøde, desværre med afbud fra en del afdelinger. Det blev dog et godt og positiv møde, hvor et af de store emner er vores deltagelse ved Tall Ships Race i Århus. Delte var meningerne om, hvorvidt det er Landsforeningen eller Århus lokal afdeling, der skal stå for bemanding, økonomi o.s.v, men som det kan læses et andet sted i bladet skal der 48 personer til at dække en vagtplan fra kl. 9 til kl. 21 i 4 dage, så med 7 medlemmer i Århus fik de sådan set nok at se til. Håber at I har opbakning i jeres lokal afdeling til at deltage med et par "vagter".
Personligt er jeg glad for at, der har været opbakning til, at vi skal sponsorere en Trainee, der skal sejle med fra Århus til Finland. Se pressemeddelelse fra Visit Århus andet sted i bladet.
Esbjerg afdelingen har løftet sløret for at Landsgeneralforsamlingen i år skal afholdes i Ribe. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 6. og 7. oktober.
Fornemmelser for forår
Solens stråler danser om kap, finder en skulder og gi´r den et klap! Viser at vinterens kræfter er tomme, fortæller lystigt om sommerens komme.
Små bitte blomster dukker frem af mulden, strækker sig, vender sig rundt; trodser kulden. Sender et glimt af livsmod og gejst, venter blot på at vint´ren er rejst.

Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 23/4-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Vagt plan Tall Ship Race 2007


På vores sidste rep. møde talte vi om Tall Ship.
Århus afdelingen har for starten lang ud at det var et alt for stort til, at vi selv med vores nu 7 medlemmer, selv kunne stå for dette, men hvis det var noget for hele landsforeningen ville vi meget gerne gøre en stor indsats,
bla. med mulighed for evt. at låne en madras/overnatning , at låne vores græs plæne ud så nogle måske ville sove telt osv..
Men der var da til min store glæde bla. rep. fra Fredericia og Frederikshavn der meldte sig.
Vi aftalte også at der skulle laves en vagtplan som skulle lægges ud på hjemmesiden. Jeg må indrømme, at jeg ikke viste hvor stort arbejde det medførte. Men har nu fundet ud af at det tager noget tid, særligt når ham der skal lave det er uden og sejle, og skal lige i land med sid bærebare computer for at starte det op. Så det tager tid, når man ikke har prøvet det før og sammen tidlig skal passe sit job.
Men jeg vil nu lave en manuel vagt plan, hvor det sender kan sættes på hjemmesiden.
Boden regner vi med skal bemandes fra kl. 9-21 Tors-Søndag. Der skal være minimum 3 på vagt af gangen i 3 timer, 48 vagter. Man er også meget velkommen til at tage flere vagter, som der var nogle der sagde nu er de jo alligevel kommet den lange vej. Morgen holdet starter med fælles morgenmad kl. 9, for egen regning. Skibende sejler fra Århus Søndag eftermiddag, så sidste hold vil stå for oprydning, så det er op til dem selv hvornår de/vi
er færdig. Vi vil prøve at se om vi kan planlægge fælles spisning alle dagene, igen for egen regning, det er jo ikke alle der kan være er til stede eks. Lørdag aften. Der skal jo være nogle tilbage og der passer boden og høre koncerter.
Vagtskemaet vil blive lagt efter først til mølle princippet. Så hvis der er nogle i gerne vil passe bod med, så ring eller mail til mig.
Glæder mig til
at høre fra jer.

Tina Rosenborg Århus

6 gratis koncerter på Pier 2

Hver eneste dag under The Tall Ships´ Race i Århus vil der på Pier 2 være
gratis koncerter med kendte, danske navne. Programmet er som følger:

Torsdag 5. juli

17:30 Big Fat Snake

22:30 D-A-D

Fredag 6. juli

17:30 Danser Med Drenge

22:30 Nik & Jay

Lørdag 7. juli

15:00 Sko/Torp

17:30 Poul Krebs

Søndag 8. juli

14:00 Bamses Venner

Programmet for de øvrige scener følger her snarest.
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 4/4-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tak for bidrag


Tak til Withfonden

Sømandskoneforeningen af 1976 vil gerne takke With Fonden for de kr. 10.000,00, som vi har modtaget til jul. Det var en dejlig ting at modtage.
Med venlig hilsen
Sømandskoneforeningen af 1976
---

Tak fra Enkekontoen

"Enkekontoen siger hjertelig tak til Svendborg afdelingen for de 2.000 kroner.
Pengene er overskuddet fra landsgeneralforsamlingen, og vi er glade for
at de er kommet vor konto til gode."
---

Tak til Mayview Maersk

M/S Mayview Maersk
Da skibet er blevet solgt til det græske rederi DANAOS, har den
ombordværende besætning besluttet at donere et beløb på: Kr. 10.000 til
Sømandskoneforeningen af 1976

Vi håber at dette vil komme mange medlemmer til gode.

Med venlig hilsen
Besætningen, M/S Mayview Maersk

Kære besætning på M/S Mayview Maersk

Tusind tak for I påtænkte Sømandskoneforening med overskuddet fra jeres skibs-
klub. Det har varmet os meget. Vi ønsker jer held og lykke med nye job på de 7
verdenshave.

Med venlig hilsen
Sømandskoneforeningen af 1976
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 7/3-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Vinter 2007


GODT NYTÅR (bedre sent end aldrig) vi er jo efterhånden så langt inde i 2007 at nytårsforsætter, så som rygestop og slankekur er gået i vasken !
Velkommen hjem til Willy Larsen, Nakskov. Willy har været så venlig at donere de penge hans hjembragte fangedragt kan indbringe. Dragten har været sat til salg på Internettet. Tak til Willy Larsen, fordi han påtænkte "Sømandskoneforeningen af 1976".
En stor tak skal også lyde til besætningen på "Mayview Maersk" der påtænkte "Sømandskoneforeningen af 1976" med overskuddet fra deres skibskasse da skibet blev solgt. Vi har modtaget kr. 10.000,00. Jeg blev meget glad og overrasket da jeg modtog denne information fra skibets kaptajn Erik Christiansen. Selvom arbejdet med foreningen til tider kan være op ad bakke, så varmer det utroligt at få bevis på at vi virkelig er "kendt" ude i den store verden.
Tina Rosenborg, Århus afdelingen og jeg har været til møde med "Visit Århus". Århus skal i uge 27 (torsdag til søndag) være vært for Tall Ships Race 2007. Foreningen har lagt "billet" ind på en stand i det område "Visit Århus" har kaldt uddannelsesområde hvor diverse organisationer inden for "Det Blå Danmark" vil være at finde. "Visit Århus" regner med omkring en million besøgende på de fire dage. Jeg håber vi kan få hjælpe fra medlemmerne til at bemande standen.


Jeg har desværre et hængeparti omkring kontakt til Familienetværket, som er foreningen for pårørende til udstationerede soldater !! Jeg håber at finde tid til at kontakte foreningen inden vi skal have repræsentantskabsmøde den 17. marts.
Jeg har igen i år haft den glæde at deltage i et par generalforsamlinger i de lokale afdelinger. Jeg syntes det er hyggeligt at komme ud og møde medlemmerne. Høre om hvad der rører sig hos de enkelte afdelinger. Vi har bl.a også haft vores børnebogs projekt oppe at vende. Der er delte meninger omkring dette, men de flest er positive tilkendegivelser
Andet sted i bladet kan I se billede af en del af medlemmerne i Fredericia afdelingen. Jeg vil opfordre andre afdelinger til, når I samles at tage et billede og indsende det til bladet. Skriv lidt om hvad I samles om i netop jeres afdeling. Jeg har et håb om at dette kunne gøre det lidt lettere for nye medlemmer at kontakte os.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 28/2-2007
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

31. december 2006


Kære sømandsfamilier, hermed de bedste ønsker om et godt og lykkebringende nytår. På gensyn i 2007.
Mange hilsner
Charlotte
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 31/12-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

December


Så blev det tid for sidste nr. af ”Søhesten” i 2006. I sidste nr. efterlyste jeg et rigtigt jule nummer - jeg kunne derfor mærke panikken bredte sig, da jeg satte mig for at skrive formandens side. Julestemningen var ligesom ikke rigtig til at finde frem her ovenpå efterårets første storm.
Jeg tænkte, at lidt inspiration og stemning måtte kunne hentes, hvis jeg kørte en tur til byen - men stor var min overraskelse da der heller ikke her var antydning af jul ! plejer forretninger og bybilledet ikke at være overpyntet på denne tid ? Jeg syntes da, vi plejer at brokke os i lange baner over, det er alt for tidligt med alt det juleri - men når man har mest brug for det ……….. Ja, så var det altså ikke at finde nogle steder.
Uden hjælp fra den kommercielle verden, måtte jeg så finde den helt ”rigtige” grund til vi fejrer julen og meget forenklet sat sammen blev det nedennævnte lille rim!
Julen er en dejlig tid man møder mennesker hid og did
Til jul Maria – Vor Herre fødte og mange mennesker Jesus mødte
Det var lidt synd for Kongen her at han skulle fødes et sted som der Jesus blev født i en stald i Betlehem mellem dyr og skarn –og en lugt så slem Hyrder og vismænd blev gæster hos ham og det var heller ingen skam Vismændene kikkede på stjernen op og gik så vejen til Jesus – uden stop
Til ham gav de gaver og sære ting inden længe sprang Jesus rundt omkring Julen er Jesus’ fødselsdag på denne dag – skal alle slappe af
Glædelig jul til dig og dine siger jeg fra mig og mine
I forenings regi er der ikke sket meget siden sidste nr. af “Søhesten”. Den 23. November skal jeg til møde i Handelsflådens Velfærdsråd.
Jeg har forsøgt at rette kontakt til Familienetværket. Familienetværket er foreningen for pårørende til udstationerede soldater. Jeg så et indslag på TV omkring denne forening, og da vi tidligere har talt om de sammenfald, vi kunne have, syntes jeg det kunne være interessant at tale lidt med nogle af deres medlemmer. I skrivende stund, har jeg desværre ikke haft held til at træffe deres kontakt person pr. telefon. Jeg vender tilbage omkring dette i næste nr. af “Søhesten”.
Jeg håber, at den positivitet, der var på vores Landsgeneralforsamling må blive det, der kommer til at kendetegne foreningen i 2007. Personligt glæder jeg mig meget til at komme i gang.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore annoncører og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for godt samarbejde til ”Det blå Danmark”.
De bedste ønsker om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår til alle vore medlemmer og deres familie.
Fra 1. til 24. December vil der hverdag findes lidt nyt på hjemmesiden

Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 30/11-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Dansk kaptajn fængslet i USA


Kære medlem af Sømandskoneforeningen af 1976.
Hvis du er enig i nedenstående,sendt til Nakskov Netavis, fra en sympatisør, vil jeg hermed gerne opfordrer dig til at gå ind på www.dana.dk og tilføje dit navn.

En sympatisør har skrevet følgende:
Det er for dårligt at kaptajn Villy Larsen er blevet fængslet på et så latterligt grundlag som at I amerikanere ikke forstår dansk humor.
Vi underskrivere anmoder Den Amerikanske Ambassade i København til at sørge for at Villy Larsen snarest bliver løsladt og hjemsendt til sin familie.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 18/11-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

November 2006


I dette efterår er det 30 år siden Sømandskoneforeningen af 1976 så dagens lys. Foreningen tæller i dag 186 medlemmer, heraf er 6 passive, 8 pensionister samt 1 æresmedlem. Ikke en stor forening når man tænker på at der i Danmark er omkring
4.000 aktive sømænd.
Tak for en dejlig Landsgeneralforsamling i Svendborg. Tak til alle jer der mødte op med den positive indstilling til foreningen. Det var en fornøjelse. Tak til Svendborg afdelingen for en rigtig god weekend.

Repræsentantskabet forslog kontingentforhøjelse, der ubeskåret skulle gå til "Søhesten" blev det enstemmig vedtaget med forhøjelsen på kr. 50,00.Vi håber alle vil modtage forhøjelsen som et nødvendigt onde for at holde vores blad i live.
Det indkommende forslag omkring 6 udgivelser af "Søhesten" frem for 8 som nu, blev også enstimmigt vedtaget.
Under punktet Foreningens fremtid, havde vi en god dialog omkring vigtigheden af, at vi komme ud af vores "dødvande" og får flere medlemmer.Vi skal næste år arbejde på tværs af afdelingerne, således vi ikke bare sidder hjemme i hver vores afdeling og bekræfter hinanden i, at det går jo godt ! Vi håber at kunne få hjælp fra en "in-pisker", fra det "blå danmark". Det projekt glæder jeg mig personligt meget til at arbejde med. Flere mener igen at vores navn er en barriere for os, når det gælder nye og unge/yngere medlemmer. Jeg ved det er et ømtålig emne, men er efterfølgende blevet gjort opmærksom på at vi jo ikke bare er en forening for sømandskoner, men en forening for sømandsfamilier, måske er det i virkligheden det der er sket siden 1976. Sømanden vil også være en del af livet sammen med familie når han er på land - så måske kunne "Foreningen for Sømandsfamilier" være et alternativ ??
Læs iøvrigt referat fra generalforsamlingen, andet sted i bladet.
Vi er blevet kontaktet af Psykolog Jesper Jørgensen, der gerne vil skrive en børnebog omkring det at have en far der er til søs. Andet sted i bladet kan du læse hvad Jesper har af ideér til projektet. Jeg syntes det er meget spændende og håber disse ideér må blive til virkelighed.
Næste nr. af "Søhesten" er julenummeret. Det ville være rigtig hyggeligt hvis I ville sende et lille indlæg om juletraditioner, ideér til julegaver o.s.v.
Os efterårsstormen nu river og rusker
og træer og buske rigtig forpjusker,
og det der før var en grøn farvelade
forvandles til komposterende blade.

Før stormen er træerne mangespraglende
røde og gule, men så bli´r de haglende,
Fra træernes kroner til jordens huld,
hvor de forvandles til gødende muld

Så kommer vinden og bladene spreder.
De ældre til sorg vore børn de nu glæder.
Den friske luft og de gyldne blade
for sidste gang prøver at gøre os glade.

For snart kommer vinteren, og den er barsk.
Det er koldt og fugtigt og temmelig harsk.
På trods af jul og nytår og fester,
vi higer efter at som´ren os gæster.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 9/11-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tak for sidst


Kære alle, der deltog på Landsgeneralforsamlingen i Svendborg. Tak for en fantastisk weekend. Det var dejligt at opleve så megen positiv energi. Jeg ser frem til næste års arbejde.
Tak til Svendborg afdelingen for et godt arrangement.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 8/10-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Vedtægter for Sømandskoneforeningen af 1976


§ I Foreningens formål:
Foreningens formål er at samle alle sømandskoner i Danmark i en forening, støtte hinanden loyalt, samt i øvrigt varetage sømandsfamiliens almene interesser på tværs af faggrænser.
Foreningen er politisk uafhængig.

§ 2 Foreningens medlemmer.
Som aktive medlemmer kan optages sømandskoner, hvis ægtefæller/samlevere har eller har haft deres daglige arbejde indenfor søfart.
Som passive medlemmer kan optages enhver, som seriøst ønsker at fremme foreningens interesser. Disse har ikke stemmeret.
Som støttemedlemmer til Medlemsbladet kan optages enhver.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra en lokalforening.

§ 3 Foreningens styrende organer.
1 Landsgeneralforsamlingen 2 Repræsentantskabet 3 Forretningsudvalget

§ 4 Landsgeneralforsamlingen: Landsgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets sidste kvartal.
Indkaldelse til generalforsamling sker gennem medlemsbladet senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid, sted, dagsorden ifølge vedtægterne, samt alle forslag som ønskes behandlet under punkterne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Foreningens fremtid
4 Redaktørens beretning
5 Enkekontoens beretning og aflæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af udbetalingsbeløb efter indstilling fra Enkekontobestyrelsen
6 Aflæggelse af regnskab for landsforeningen og medlemsbladet
7 Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra
repræsentantskabet
8 Indkomne forslag
9 Valg til forretningsudvalget: Formand,suppleanter til næstformand, kasserer og sekretær.
10 Valg af redaktør samt af suppleant til redaktør.
11 Valg til Enkekontobestyrelsen
12 Valg af revisor samt suppleant til revisor til
landsforeningen
13 Valg af revisor samt suppleant til Enkekontoen. Disse vælges for 1 år ad gangen.
14 Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
må være forretningsudvalget i hænde senest den 1/9
det pågældende år.

Valg af formand, næstformand, kasserer,
sekretær og redaktør.
Landsformand, næstformand, kasserer, sekretær og
redaktør og suppleanter til næstformand, kasserer,
sekretær og redaktør vælges for 2 år ad gangen,
således at landsformand og redaktør vælges
i lige år og næstformand, kasserer og sekretær i ulige
år.

Valg til Enkekontobestyrelsen:
Valg af medlemmer til Enkekontobestyrelsen skal ske hvert fjerde år. Medlemmerne er valgt første gang i 1992.
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved brevstemme.

Vedtagelse på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, som underskrives af formand og dirigent. Dette referat offentliggøres i medlemsbladet.

Ekstraordinær generalforsamling.

Afholdes, når 1/3 af medlemmerne eller 2/3 af forretningsudvalget eller 2/3 af repræsentantskabets medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til forretningsudvalget.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af formanden senest 1 måned efter anmodningens fremsættelse. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel.
I indkaldelsen skal angives de emner, der ønskes behandlet.

Opløsning af foreningen:
Kan finde sted på en ekstraordinær generalforsamling såfremt 3/4 af de fremmødte ønsker det.
Beslutning om opløsning skal bekræftes på en generalforsamling senest 2 måneder efter.
Vedtages et forslag om landsforeningens opløsning, skal foreningens midler indgå i Enkekontoensformue.

§ 5 Repræsentantskabet:
Repræsentantskabet består af forretningsudvalgets medlemmer samt en repræsentant fra hver lokalafdeling.
Lokalafdelingernes repræsentanter vælges for 2 år ad gangen på lokalafdelingernes ordinære generalforsamlinger.
Repræsentantskabet vælger ud af egen midte 4 medlemmer til forretningsudvalget, samt 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Repræsentantskabet fastsætter selv efter konstituering retningslinierne for sit arbejde i en særlig forretningsorden.

Repræsentantskabet kan af generalforsamlingen pålægges eller af eget initiativ påtage sig arbejdsopgaver og kan til udførelse heraf nedsætte arbejdsgrupper.
Repræsentantskabsmøder afholdes efter behov, dog altid i august måned.
Repræsentantskabsmøder indkaldes af forretningsudvalget og afholdes på skift i lokalafdelingernes områder.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 1/3 af medlemmerne eller forretningsudvalget forlanger det. Mødet afholdes senest 1 1/2 måned efter begæringens fremsættelse.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, og vedtagelse sker med almindelig stemmeflertal, dog kun med 1 stemme pr. person.
Landsformanden er tillige formand for repræsentantskabet.
Formanden indkalder repræsentantskabet med mindst 1 måneds varsel med angivelse af tid og sted for mødets afholdelse.
Senest 14 dage før mødets afholdelse fremsender formanden dagsorden.

§ 6 Forretningsudvalget:
Forretningsudvalget varetager foreningens daglige drift og repræsenterer foreningen udadtil.
Forretningsudvalget består af 10 medlemmer, hvoraf de 5 er: landsforeningens formand, næstformand, kasserer, sekretær samt redaktør, mens de øvrige er: 4 valgt af repræsentantskabets midte på det konstituerende møde efter landsgeneralforsamlingen, desuden kassereren fra Enkekontobestyrelsen.
Forretningsudvalget afholder møde hvert kvartal eller efter behov.
Landsformanden indkalder forretningsudvalget med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden og indkomne forslag.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt.
Forretningsudvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Landsformanden er tillige formand for forretningsudvalget.
Større dispositioner, herunder indgåelse af lejemål, kræver repræsentantskabets godkendelse.
Køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf kræver generalforsamlingens godkendelse.

§ 7 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er 1/7 – 30/6.

§ 8 Eksklusion:
Såfremt et medlem overtræder eller modarbejder vedtægterne, kan den pågældende ekskluderes af foreningen.
Eksklusionen foretages af repræsentantskabet efter indstilling fra lokalafdelingen og kan af den pågældende indbringes for landsgeneralforsamlingen.

§ 9 Tab af medlemskab:
Kontingentrestance udover 2 måneder medfører automatisk tab af medlemsskab.

§ 10 Foreningens formue:
For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og intet medlem har andel i denne.

§ 11 Medlemsbladet:
Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt.
Redaktøren af Medlemsbladet varetager bladets daglige drift og orienterer løbende landskassereren. Denne varetager bladets økonomi og aflægger endeligt regnskab på landsgeneralforsamlingen.
Landsformanden er ansvarshavende redaktør, men kan ikke arbejde som egentlig redaktør af medlemsbladet.
Redaktøren finder i samråd med repræsentantskabet egnede kandidater til posterne som redaktionsmedlemmer. Disse udpeges for 2 år ad gangen. Redaktørens suppleant kan deltage i redaktionens arbejde.

§ 12 Enkekontoen:
Enkekontoens formål er at yde en håndsrækning til medlemmer med aktivt medlemsskab af Sømandskoneforeningen af 1976, umiddelbart efter deres erhvervsaktive ægtefælles/samlevers død eller bortkomst.
Midlerne til Enkekontoen forudsættes ydet af Sømandskoneforeningens medlemmer, samt ved fondsmidler og gaver.
Midlerne til udbetaling tilvejebringes fra kapitalens renteafkast. Kapitalen skal i princippet ikke røres. Udbetalingsbeløbet fastsattes efter indstilling fra Enkekontoens bestyrelse hvert år på Sømandskoneforeningen af 1976‘s generalforsamling.
Enkekontoen administreres af en bestyrelse, som består af tre af Sømandskoneforeningens medlemmer, hvoraf to ikke er medlemmer af forretningsudvalget og en medlem af forretningsudvalget. Disse tre personer, hvoraf den ene udpeges til kasserer for Enkekontoen, vælges hvert fjerde år på landsgeneralforsamlingen. Bestyrelsen aflægger hvert år på landsgeneralforsamlingen fuldstændigt regnskab over Enkekontoen. Der vælges blandt Sømandskoneforeningens medlemmer en revisor ligeledes på landsgeneralforsamlingen og for et år ad gangen. Enkekontoen tegnes ved samtlige bestyrelsesmedlemmer, og der kan kun hæves der herpå. Det er op til bestyrelsen af Enkekontoen at anbringe midlerne risikofrit, så de giver bedst muligt afkast.
Det påhviler lokalafdelingerne at give Enkekontoens bestyrelse meddelelse, dersom et medlem af lokalafdelingen bliver enke. Medlemmer som udelukkende er tilknyttet landsforeningen har ret til at få udbetalt fra Enkekontoen, dog må disse medlemmer selv give bestyrelsen meddelelse om, at de er blevet enker. Tvivlstilfælde afgøres af Enkekontoens bestyrelse ved afstemning med almindelig flertal.
Enkekontoen skal bestå lige så længe Sømandskoneforeningen af 1976 eksisterer.
Dersom Sømandskoneforeningen af 1976 opløses, skal halvdelen af Enkekontoens midler tilfalde Dansk Sømandskirke i fremmede havne og halvdelen tilfalde Feriehjem for Sømandsenker.
Enkekontoens vedtægter kan kun ændres af Sømandskoneforeningen af 1976‘s generalforsamling. Der kræves hertil 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 13 lokalafdelingen
I alle forhold som ikke er nævnt herunder,
gælder samme vedtægter for lokalafdelingen som for landsforeningen.
Generalforsamlingen er den lokale afdelings højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, Færøerne og Grønland dog i andet kvartal.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling enten gennem medlemsbladet eller skriftligt med brev til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen til generalforsamling sker senest en måned før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid, sted, dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Aflæggelse af regnskab
4 Fastsættelse af medlemskontingent til lokalafdelingen efter indstilling fra bestyrelsen.
5 Indkomne forslag
6 Valg til bestyrelse
7 Valg af repræsentant samt suppleant
8 Valg af revisor samt suppleant til revisor
9 Eventuelt

Forslag, punkt 6,7,8 dog undtaget, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen varetager den daglige drift. Bestyrelsen udarbejder efter konstituering retningslinierne for sit arbejde i en særlig forretningsorden.
Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret.
For lokalafdelingens økonomiske forpligtelser hæfter alene lokalafdelingens formue og intet medlem har andel i denne.
En lokalafdeling kan stilles i bero i max. 5 år. I denne periode skal afdelingens midler henstå i landsforeningen og udbetales igen - uden forrentning
-ved lokalafdelingens genopståen. Efter 5 års bero betragtes lokalafdelingen som opløst og midlerne tilfalder uigenkaldeligt landsforeningen.
Ved opløsning skal lokalafdelingens midler deponeres i landskassen og tilbagebetales indenfor 5 år - uden forrentning - såfremt en ny lokalafdeling begynder i samme område som den ved afstemning opløste.

§ 1- 5 vedtaget på Landsgeneralforsamlingen den 29.10.1994 i Svendborg.
§6-13 vedtaget på den ekstraordinære Landsgeneralforsamling den 2.4. 1995 i Fredericia.
§5 vedtaget på den ekstraordinære Landsgeneralforsamling d. 20/4-97 i Svendborg.
§ 4 vedtaget på Landsgeneralforsamlingen den 24.10.1998 i Kalundborg.
§ 11 vedtaget på Landsgeneralforsamlingen den 6.11.1999 i Odense.
§ 11 vedtaget på Landsgeneralforsamlingen den 1. maj 2004 i Fredericia
Kilde/ forfatter: ?, Dato: 1/10-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Efterår 2006


Vi har afholdt repræsentantskabsmøde. Der var som vanligt godt fremmøde, kun afbud fra 3 afdelinger. Endnu engang blev det „Søhesten“ der kom til at volde os lidt problemer. Vi kan ikke rigtig få økonomien til at hænge sammen efter den store portostigning. Vi havde flere idéer oppe at vende omkring udgivelsen af bladet - som det kan læses andet sted i bladet, endte diskussionen med et forslag om at ændre udsendelsen af bladet fra 8 til 6 gange pr. år. Vi håber med dette, at kunne få en bedre økonomi samt et blad med lidt mere „kød“ på. Til dette nr. af „Søhesten“ er der ikke kommet et eneste indlæg - „piger og drenge“, så er det altså svært at lave et blad !
Grundet personlige omstændigheder har vores suppleant til Landskassereren meldt sig ud af foreningen. Det er desværre ikke lykkedes for os at finde en ny suppleant. Vi håber, der blandt vore medlemmer findes en, som har lyst til at stille op til denne post. Det er ikke et stort forkromet regnskab foreningen har, men lidt kendskab til tal vil være en fordel, da suppleanten gerne skulle være klar til at overtage Landskassererposten, når vores nuværende Landskasserer ikke mere ønsker genvalg.
Den 24. og 25. august deltog jeg på konference om Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø. En konference arrangeret af Søfartens Arbejdsmiljøråd og Søfartsstyrelsen. Det var en meget interessant og givende konference. Indledningsvis fortalte Professor Tage Søndergaard Kristensen, Arbejdsmiljøinstituttet, omkring arbejde, stress og sundhed, ikke kun fra Søfart, men om emnet i almindelighed. Herefter var det Director Steffen Jacobsen, Rederiet A.P.Møller – Mærsk, der talte om Maritim sikkerhed og miljø. Sidst men ikke mindst var det chefkonsulent Michael Elwert, Danmarks Rederiforening, der meget levende talte om rekruttering og fastholdelse - en udfordring for Det blå Danmark. Michael Elwert efterlyste en serie på dansk tv i den bedste sendetid omkring „Det blå Danmark“, noget vi kan identificere os med eks. som Anna Phil, ansøgningerne til Politiskolen stiger, når den type serie kommer på tv. I dag vil vi kendes på vores job. Når man møder nye mennesker i dag, er en indledning til samtalen, hvad arbejder du med
-for år tilbage var det, hvem er dine forældre !. I uge 38 „søsættes“ en kampagne for at rekruttere unge mennesker til „Det blå Danmark“ - jeg er meget spændt på at se, hvad denne kampagne indeholder og ikke mindst dens virkning.
Efterfølgende var der sessioner, som man så kunne vælge alt efter ens interesse. Der var bl.a emner som, forebyggelse og registrering af ulykker, kontrol af lastskibe og myndighedernes og klasseselskabernes rolle, søfartslægerne og den helbredsmæssige kontrol, sikkerhedskultur og – uddannelse, miljø. Handlingsplan for Danmark som Europas førende søfartsnation. Sundhedsfremme og livsstil. Alle meget spændende emner, som næsten kunne give een stress - hvad skulle man lige vælge. Som sømandskone måtte det blive de lidt bløde emner, som helbredsmæssig kontrol, sundhedsfremme og livsstil
– emner, der ikke er blevet mindre interessant i den forgangne uge, hvor nye tal viser at over 50% af danske mænd og 1/3 af danske kvinder vejer for meget. Vi „landarbejdere“ skal jo ikke stille hos lægen og få et stempel i en helbredsbog - nu findes den i søfart, men tages dette lægetjek seriøst, jeg er blevet lidt i tvivl ved at følge en af ovennævnte sessioner.
Søfartens minister Bent Bendtsen afsluttede de to meget velbesøgte (250 deltagere) og vellykkede dage. Det var dejligt at høre en optimistisk minister, der kun havde rosende ord til overs for vore mænd og deres arbejde ude i den store verden. Ministeren påtalte også de mindre heldige økonomiske vismænd, der i sommer kom lidt galt af sted omkring tonnagebeskatningsordningen og især DIS-ordningen. Ikke engang oppositionen har givet de økonomiske vismænd medhold i deres antagelser. Dette fik Bent Bendtsen til at fastslå at regeringen har bred enighed fra folketinget til at bringe Danmark frem til Europas førende søfartsnation !
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 19/9-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Informationer fra Landsforeningen


Det er nu muligt at se informationer og tidspunkt for diverse møder i Landsforeningen under aktivitets kalender. Landsforeningens aktiviteter ses sidst på siden.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 20/8-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

August 2006


Det er jo helt fantastisk, sikke en sommer. Det har været dejligt at få fyldt batterierne op med masser af sol og sommer. De varme, til tider næsten tropiske sommernætter ja, hvad mere kan vi så forlange. Jeg håber I alle har haft tid til at nyde denne herlige sommer.
Siden sidste nummer af „Søhesten“ har jeg være til dimissionsfest på Svendborg Søfartsskole. Et hyggeligt arrangement med diverse taler, uddeling af eksamensbeviser og legater (og en lille opsang til de som ikke havde passet deres ting helt som de skulle). Som „garvet sømandskone“ sad jeg og så lidt rundt på de forældre, der nu skal sende deres håbefulde drenge (og en enkelt pige) ud i den store verden. Flere så ud som om de hellere havde set et eksamensbevis til et „landjob“ og kunne få deres håbefulde søn hjem til aften hver dag. For de fleste bliver det jo heldigvis hverdag at have en sømand i familien. Et stort tillykke med eksamen til de håbefulde unge mennesker.
Jeg må indrømme at det var med blandede følelser, jeg kørte hjem fra Dansk Sømands-og Udlandskirkers årsmøde. Det er altid festligt at deltage i disse årsmøder med sang og taler. I år gæstede kirkeminister Bertel Haarder årsmødet. Kirkeministeren var positivt stemt for at hjælpe DSUK i denne globaliseret verden. Talte om vigtigheden af at den danske kirke findes der hvor danskerne flytter ud for at arbejde og bo. Efter aflæggelse af årsrapport og regnskab var det som om den gode stemning fik et lille knæk. Økonomien i DSUK er ikke lige i den bedste „kondition“ og flere savnede mere infor­mation omkring økonomien - der var en sand folkevandring til talerstolen for at stille spørgsmål til bestyrelsen. Det var under alle disse spørgsmål jeg tænkte at DSUK stadig har et stykke vej til en samlet enhed.
I vores egen forening har vi en redaktør, der er ved at fortvivle over mangel på stof til „Søhesten“. Håber jeg ikke kommer alt for galt afsted når jeg skriver, at de sidste par blade har været lidt kedlige. Hvad er det, der gør at ingen skriver til vores blad ? Har vi ikke tid - har vi ikke noget på hjertet eller tænker vi bare, det er der nok nogle andre der tager sig af ? „Søhesten“ er vores livline og vi skal passe godt på den. Ingen stof og en lidt dårlig økonomi er ikke lige den bedste cocktail. Kan det passe at der ud af 200 medlemmer ikke er ene enste der har noget på hjertet ? Vi vil selvfølgelig også altid gerne høre fra jer ude i den store verden.
Har du husket at tilmelde dig Lands­generalforsamlingen i Svendborg, den 7. og
8. oktober.
Husk forslag der ønskes behandlet på Landsgeneralforsamlingen skal være forretningsudvalget i hænde senest den 1. september 2006.
Har du tænkt på hvem der skal være årets „Søhest“ ?
Charlotte Munk
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 17/8-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Juni 2006


Det var så første halv år af 2006, hvor den ene fridag næsten afløser den anden, og sommerferien står for døren. Håber mange af jer skal holde den som „samlet“ familie.
Det er også allerede tid for indbydelse til Landsgeneralforsamlingen. I den forbindelse har jeg lige genopfrisket referatet fra Landsgeneralforsamlingen 2005. Vi talte der bl.a om foreningens fremtid og et par af de ting kan måske godt opfriskes her:
Hvordan får vi nye medlemmer? Hvordan gør vi foreningen mere synlig? Hvordan fastholder vi eksisterende medlemmer?
Lægge Søhesten på biblioteker og andre offentlige steder.
Plakat der fortæller om foreningen.
Lade manden formidle kontakten på skibene.
Åbent hus.
Kontaktpersoner der kan kontaktes via nettet.
Uddele ekstra blade, som kan rekvireres hos Ilse.
Måske er det nemmere at mødes på ”neutral” grund end ude i de private hjem.
Skal man kontakte ikke så aktive medlemmer.

Århus afd. er efterfølgende kommet med en god idé omkring den lille folder, vi deler ud. Århus afd. har foreslået, at man på bagsiden kan skrive om aktiviteter o.l for sin lokal afd. Hvis andre afdelinger ønsker lidt „lokal“ information på folderen, kan I sende en mail til partu@mail.dk, og I vil modtage en fil, hvor teksten kan ændres efter ønske.Teksten skal efterfølgende godkendes af forretningsudvalget.
Mon ikke vi alle var ved at få aftenkaffen i den gale hals, da de økonomiske vismænd tonede frem på skærmen med deres mening omkring danske søfolk og skat. De ville vist komme på overarbejde for at skaffe milliarder til den danske stat, hvis den danske handelsflåde flagede ud. Det er jo helt uforståligt, hvordan man for åben skærm kan sige, at det er lige gyldigt om de danske sømænd findes eller ej da de ikke bidrager med skat til Danmark. Mig bekendt er den danske handelsflåde den største indtægtskilde for Danmark. I indslaget fremgår det ikke klart, hvordan hele DIS systemet er skruet sammen - altså endnu engang skal folk tro de danske sømænd ikke betaler skat Måske er dette emne i „den grå zone“ for Sømandskoneforeningen, men jeg kunne se på min mail, at dette kunne bringe et par stykker op af stolene !
I juni måned er der Årsmøde i Dansk Sømands- og Udlandskirke samt i Velfærdsrådet. Jeg deltager i begge møder.
Husk repræsentskabsmøde den 19. august 2006
Med ønsket om masser af sol og sommer, ønskes I alle god ferie
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 10/7-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indstilling til Årets "Søhest"


Kandidater til årets “Søhest” skal være forretningsudvalget i hænde senest den 1. September 2006.
“Søhesten” gives til en person, der har ydet et stor indsats i en lokal afdeling eller i landsforeningen.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 10/7-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Landsgeneralforsamling 2006


Lørdag den 7. oktober 2006, på Svendborg Vandrerhjem
Dagsorden

Valg af dirigent
Formandens beretning
Foreningens fremtid
Redaktørens beretning


Enkekontoens beretning og aflæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af udbetalingsbeløb efter indstilling fra enkekontobestyrelsen
Aflæggelse af regnskab for landsforeningen og medlemsbladet “Søhesten”
Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra repræsentantskabet

Indkommende forslag


9. Valg til forretningsudvalget Formand: Charlotte Munk, modtager genvalg Redaktør: Ilse Schmidt, modtager genvalg Suppl. til redaktør: Kirsten Nybroe, modtager genvalg
Ekstraordinært på valg grundet udmeldelse af Landsforeningen
Suppl. til landskasserer: Bettina Jensen

Valg af revisor samt suppleant til landsforeningen Lis Larsen, modtager genvalg Lise Hedin, modtager genvalg
Valg af revisorer til enkekontoen Jonna Sørensen, modtager genvalg Suppl. til revisor Ulla Jürgens, modtager genvalg

Evt.


Forslag der ønskes behandlet på landsgeneralforsamlingen, må være forretningsudvalgets
formand i hænde senest den 1. September 2006.

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning
med eneste punkt på dagsordenen: valg af repræsentanter til forretningsudvalget.
Der ydes ingen kørselsgodtgørelse til dette møde.

På forretningsudvalgets vegne

Charlotte Munk

---

Landsgeneralforsamling
2006

Svendborg
den 7. og 8. oktober 2006

På Svendborg Vandrerhjem,
Vestergade 45, 5700 Svendborg

Program

Lørdag, den 7. oktober:


Kl. 11.30 Modtagelse og fordeling af værelser
Kl. 12.00 Frokost incl. 1 øl/vand
Kl. 13.00 Generalforsamling
Mændene tages med på en lille tur i byen
Kl. 15.00 Kaffe/te med kage
Foredrag: Henrik Rasmussen – ”Styr lige dit kropssprog”
Kl. 18.00 Festmiddag + kaffe/te med småkager
Kl. ca. 23.00 Natmad


Søndag, den 8. oktober:


Kl. 07.15-09.30 Morgenbuffet Kl. 12.00 Frokostbuffet incl. 1 øl/vand

Tilmelding
Navne:
Adresse:

Afdeling: E-mail/tlf. nr.
Vil gerne dele værelse med:
Priser:
Forplejning (excl. Frokost den 8. oktober) kr. 394,00
Overnatning pr. person i dobbeltværelse kr. 210,00
Overnatning pr. person i 3-sengsværelse kr. 155,00
Overnatning pr. person i 4-sengsværelse kr. 125,00
Frokost den 8. oktober kr. 125,00
Linned/håndklæde sæt kan lejes for kr. 55,00 pr. sæt

Tilmelding og betaling senest den 4. september 2006
Betaling:
BG Bank 1551 2792524 Check Kontant
Kasserer Lis Larsen tlf. 62 20 59 16 Formand Anne Margrethe Retvig Jensen tlf. 62 80 09 20

Svendborg Vandrerhjem,
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 10/7-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Det smager af sommer


Gule marker, en mild brise - dansk sommer.
Det er nu, vi ved, de lyse aft´ner kommer.
Tid til at invitere venner til festligt lag
og bringe en hyldest til den gode danske smag.
En krog i haven - ideel til en sommerbuffet.
Byd velkommen med et glas kølig rosé.
Friske, nykogte, dybhavsrejer.
God tid - pil dem selv, mens børnene leger.
Nyd dem på friskbagt brød og pynt med dild.
Det er nok nu, du skal tænde din grill.
Skænk endnu et glas, nyd kullene gløde
i den dejlige danske sommeraftenrøde.
Kartofler fra Samsø´s frodige muld
tættere kommer du ikke smagen af guld.
Tomater, blomkål, jordbær og radiser
- danske lækkerier som vi alle priser.
Den danske sommer er en gave.
Nyd den ved strand, i skov og have.
De bedste sommerønsker
Charlotte
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 6/7-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Fra en glad og stolt webmaster


Det er mig en meget stor glæde at sende dette indlæg ind, for i skal alle
have ros.
Den 11.6.05 kl. 21.00 blev foreningens hjemmeside fornyet, tælleren stod på
2710, d. 3.6.06 står tælleren på 16.516, det er 13.806 knap et år efter,
det er over 1000 om måneden, så det var/er ikke bare nyheden interesse, det
er bare så godt.
Lige nu er der 149 medlemmer på landsplan registeret hjemmesiden under "hvor
er vi". Så hvis der er flere medlemmer så kom enlig frem.
Der er også de afdelinger der er lidt mere aktive med hjemmesiden, og på den
måde får lidt mere glæde af den, det ser ud til at Frederikshavn, Fanø,
Ålborg, Århus og her til sidst kan jeg se at også Storstrøms (er lige kommet
med) i er kommet i gang, og nogle køre det rigtig godt for, og det er da
bare dejligt, så er det lidt mere spændende at se løbende på hjemmesiden. Nu
håber vi bare de andre afdelinger også kommer lidt med, så de også oplever
denne glæde.
Men det er jo os alle der har lavet det fine tal på tælleren, bare forsæt,
det er virker.
Hvis der var nogle afdelinger der en gang imellem havde et kamera med til
et møde/udflugt ell. kunne i måske tage nogle billeder og ligge ind på
hjemmesiden, eller sende dem til mig, så vil jeg gøre det. Det vil give lidt
mere liv på hjemmesiden, det kunne måske "sælge" foreningen til evt. nye
medlemmer, PR. Vi andre kunne måske lige se, om der var nogle vi kendte, men
det er der jo nok.
Jeg står selvføling stadig til rådighed, hvis der er nogle der har evt.
spørgsmål, bare spørg, så finder vi ud af det sammen.
Mange tak til jer der er aktive på hjemmesiden, om det er er at skrive der
eller om det er ved at gå ind og se/læse på den. Det er dejligt at være
webmaster på en aktiv hjemmeside.
Fra en glad og stolt webmaster
Tina Rosenborg
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 3/6-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

April 2006


Så blev det april - forår med vekslende vejr, vi går vel alle og venter på den dejlige forårs sol skal dukke frem.
Repræsentanterne har været samlet til møde. Jeg syntes, vi havde et godt og positivt møde, hvor stort og små blev vendt. Et af vore tilbagevendende punkter er jo økonomi og ikke mindst økonomien i „Søhesten“. Kirsten Nybroe gør et meget stort arbejde med at søge diverse fonde - i år har Kirsten søgt ikke mindre en 32 fonde men har ikke modtaget et positivt svar. Foreningen har heldigvis en trofast skare af annoncører, uden jer kunne vi ikke udsende vores blad.
Et andet efterhånden tilbagevendende punkt er tidspunktet for afholdelse af Landsgeneralforsamlingen. Forretningsudvalget og repræsentantskabet henstiller nu til, at vi fastlægger Landsgeneralfor-samlingen til afholdelse den første hele weekend i oktober. Nu har vi i 2 år forsøgt at flytte lidt rundt på datoen, og der var bred enighed om, at det ikke har været en succes.
Landsgeneralforsamlingen 2007 afholdes den 6. og 7. oktober i Esbjerg.
Flere afdelinger kunne berette om tilgang af nye medlemmer og god aktivitet. En afdeling var kørt lidt fast m.h.t. aktiviteter og havde umiddelbart heller ikke medlemmer, der ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Det var den pågældende afdeling ikke den første, der havde oplevet, så der blev givet mange gode og velmente råd. Det var dejligt at mærke sammenholdet og viljen til at løse „problemerne“.
Jeg har med interesse læst Fabienne Knudsens indlæg i „Søhesten“ nr. 2 - Hvor er „hjemme“ når man er til søs ? I min naivitet tror jeg ikke, de danske sømænd er spor i tvivl om, hvor „hjemme“ er. I mit tidligere job, rejste jeg en del - når jeg var ude, ringede jeg også „hjem“ til firmaet og har aldrig tænkt på det som et problem ? Jeg kom også til at tænke på, at når produktionsarbejderne holdt deres pauser, var der en klokke, der ringede, det var der ikke, når vi fra kontoret skulle holde pause
-hierarki, ansvar ? En anden ting, der dukkede op, mens jeg læste indlægget var fra sidste års temadag i Handelsfådens Velfærdsråd, hvor en hyggelig lidt ældre kaptajn fortalte om hans liv og karriere til søs. Han var glad for jobbet og havde haft et godt liv til søs, var tilfreds. I den efterfølgende pause, hørte jeg denne kommentarer forherligede han det ikke lidt ? Jeg tror på det bedste, indtil det modsatte er bevist – jeg tror derfor på, at den ældre kaptajns historie var oprigtig.

„En ven er en, som ved alt om dig og alligevel holder af dig“
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 18/4-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Marts 2006


Så blev det atter deadline for stof til „Søhesten“. Det er ikke de helt store ting vi i landsforeningen har igang, men heldigvis kan jeg mærke, der er stor aktivitet i de enkelte afdelinger! Hjemmesiden har stadig stor søgning. Vi var lidt spændte på om det var nyhedens interesse der talte - men det ser det ikke ud til og det er jo dejligt.
Jeg har deltaget i møde hos Handelsflådens Velfærdsråd. Her blev „Sømandskoneforeningen af 1976“ tildelt en plads som permanent observatør i Handelsflådens Velfærdsråds forretningsudvalg. Jeg ser frem til et godt samarbejde med Rådet.

Formand
Ole Phillipsen, Dansk Sø-og Retaurations Forening

Næstformand
Carl-Henning Petersen, Danmarks Rederiforening
Morten Bach, Sømændenes Forbund i Danmark Søren Sørensen, Maskinmestrenes Forening Michael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen for Mindre Skibe
Som omtalt i „Søhesten“ nr. 1 undersøger vi p.t. mulighederne for at besøge den Filippinske Sømandsforening. Vi har søgt A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål samt ITF Trust Fund, men har endnu ikke modtaget svar. Som Sømandskoneforeningen lever vi vel ofte efter: intet nyt er godt nyt - så vi håber også det gælder i denne sammenhæng.
I „Søhesten“ nr. 1 var der også indlægget: Måske en dag ...? Jeg har andet sted i bladet forsøgt, at beskrive hvordan jeg husker, vi besvarede denne henvendelse. Jeg beklager, at vi ikke har levet op til forventningerne. Skulle der sidde andre der modtager „Søhesten“ men ikke har følt sig velkommen i foreningen, håber jeg meget at høre fra dig/jer, således vi kan få rettet vores „fejl“.
Håber ikke det varer længe inden dette lille digt bliver til „virkelighed“

Det er forår - solen skinner vi får røde æble-kinder. Solen skinner på violen blomsten smiler op i solen. Hør engang hvor fuglen synger se hvor børnene de gynger. fuglen bygger sig en rede. I de mange dybe søer er der massevis af frøer.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 30/3-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Januar 2006


Hermed de bedste ønsker om et godt og lykkebringende nytår til jer alle. Jeg håber, I alle er kommet godt i gang med 2006. Personligt syntes jeg altid, det er lidt vemodigt, at tage afsked med et gammelt år – men min nysgerrighed omkring, hvad et nyt år bringer, tager hurtigt over.
I efteråret 2005 har Birgit Larsen Jensen og jeg modtaget to invitationer fra den Filippinske Sømandskoneforening. Desværre har vi modtaget dem med så kort varsel, at vi ikke har haft mulighed for at planlægge en tur . Vi arbejder pt. på, om vi i løbet af 2006 kan rejse til Filippinerne. Det er en dyr tur – og da ”Sømandskoneforeningen af 1976” p.t. ikke har midler til at støtte turen, modtages idéer til hvilke fonde, vi kunne søge, med tak. Vi håber meget på, at det må lykkes for os, at skaffe midler til dette besøg. Birgit har gennem længere tid haft god kontakt til foreningen på Filippinerne via mail – men, at kunne deltage i et af deres arrangementer og ansigt til ansigt kunne diskutere, hvordan vore forskellige kulturer ”tackler” en side af samme sag, ville være givende for begge foreninger.
Jeg læste med interesse indlægget i november udgaven af ”Søhesten” omkring kommunikation mellem sømand og os herhjemme. Jeg tror, det har givet mange af os stof til eftertanke. Hvorfor har mange sømænd så svært ved at komme hjem, hvorfor skal de bruge så lang tid på at finde tilbage i familien - er det den manglende kommunikation ? jeg tror det. Personligt ”holder” jeg ikke noget tilbage, jeg skriver og fortæller om stort og småt, godt og mindre godt. Ofte tænker jeg på, hvordan det ville være at sidder derude, langt fra familie og venner, hvad ville jeg selv gerne vide – og mit svar er ALT ! måske kræver det lidt øvelse at skrive tanker og følelser, men det skrevne ord vægter meget mere – man tænker ofte lidt mere over, hvordan man formulerer det budskab, man gerne vil overbringe – og jeg syntes, det giver mange gode ”snakke” via mail. Jeg blev nok lidt chokeret, da jeg hørte om sømænd, der har modtaget mails med besked om, at deres kone vil skilles, det er helt uanstændigt at behandle mennesker på denne måde – der findes dog stadig enkelte ting, som ikke kan formidles via mail (eller telefon) ! Jeg er ret sikker på, at dette emne vil blive diskuteret på mange af vore kommende møder.
Søfart nr. 01/06 var der i Logbogen et ”skriv” fra et seminar og indvielsen af Institut for Maritim Forskning og Innovation. Overskriften var ”Søfart er for usexet”. Indrømmet har jeg læst dette et par gange eller tre ! Jeg blev rigtig, rigtig vred
– hvad bilder de sig ind at kalde vores mænd, en samling ældre prøvede herrer med et par pund for meget på buen for derefter at stille dem spørgsmålet, om de ikke kan blive lidt mere sexet, således at det kan blive mere attraktivt at søge ind på uddannelserne for søfart – hvorfor er IT-erhvervet så sexet i forhold til søfart ? Jeg tror såmænd ikke IT-erhvervet er mere ”sexet” end søfart. Det er bare meget ”in” og moderne at arbejde inden for IT-erhvervet. En karriere der er langt hurtigere at nå, end inden for søfart. For år tilbage kunne man jo altid komme ud og sejle, hvis ikke man kunne andet, i dag skal man have ret gode karakterer for at søge ind på skolerne – det er derfor en helt anden gruppe af unge mennesker, de har langt flere muligheder for at vælge en uddannelse, med gode muligheder for hurtigt at gøre karriere og tjene mange penge, samtidig med de kan være sammen med familie og venner. Jeg har ikke løsningen på, hvordan man gør søfart mere attraktivt som arbejdsplads for unge mennesker, men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre ved, at gøre vores ”gamle -lidt for tykke mænd” mere sexede !!
Endnu engang rigtig godt nytår. Husk repræsentantskabsmøde, den 11. marts 2006
Hvis vejret ikke skiftede, var der mange, der aldrig fik startet en samtale .
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk , Dato: 18/1-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

En lille opsang


Til landsgeneralforsamlingen og flere repræsentantskabs møder talte jeg / vi om hjemmesiden, jeg tilbød min hjælp til de foreninger der endnu ikke havde fået lavet deres adresselister færdig på siden, og jeg har igen været ved at se på det. Skulle vi ikke til at få gjort den op til dato?

For kan det da virkelig være rigtigt at der kun er følgende medlemmer:
Bornholm: 2
Esbjerg: 3
Fanø: 5
Frcia/ Strib/ Kolding: 21
Frederikshavn: 4
Holstebro: 14
Storstrømmen: 3
Odense: 8
Svendborg: 9
Vestsjælland: 5
Ærø: 7
Aalborg: 10
Århus: 8

Passer det mon med landkassererens liste?

Man bestemmer jo selv hvor meget man vil oplyse, man kan nøjes med navn, men der er også mulighed for registrering af telefonnummer, adresser, mobil, mail og fødselsdage, det er op til hver enkelt.

Det er kun jeres egen afdelings medlemmer, der kan læse jeres oplysninger.

Det var da en skam for Odense afdelingen, at deres foto maraton gik i vasken, på grund af forkerte eller for gamle mobilnummer, hjemmesiden havde ellers glædet sig til at kunne vise vinder billederne.

Hjemmesiden har nu allerede rundet 10.000 besøgende, det er bare godt. Men for at en hjemmeside skal ved med være spændende at se på, skal der også løbende være nyt på siden.

Det er jo meningen at jeres web ansvarlige løbende selv skal ind og skrive siden sidst og kommende aktiviteter, på den måde er det jo også nemmere at huske hvad I har lavet... Hjemmesiden bliver på denne måde fornyet, indsættelse af billeder kan også friske hjemmesiden op.

Min mand eller jeg bruger efter hver udgivelse af Søhesten godt 3 timer på at følge op på hjemmesiden, mens vi kunne nøjes med 1/2 time, hvis Aktivitets kalender blev opdateret af lokal afdelingerne som aftalt. For på denne måde som hjemmesiden køre på nu, kunne vi lide så godt nøjes med Søhesten! Nej, der er da nogle enkle, der lægger lidt ind, og det ved I jo godt selv hvem det er, dette er jeg da også meget glad for.

Er der nogle der ikke synes at kunne finde ud af det, så giv lyd fra jer og så hjælper vi gerne. I værste fald kan I bare sende en email til mig med det indhold I ønsker på hjemmesiden.

Til disse afdelinger der endnu ikke har fået valgt en web ansvarlig, så husk det til jeres næste møde evt. til jeres generalforsamling. Det kunne jo også være at I bare var kommet til at glemme, at give beskeden til mig om dette, så send mig en mail.

Jeg håber ikke der er nogle der vil blive stødt over dette indlæg, det er ment som en påmindelse, med en lille løftet finger.

Glæder mig til at høre fra jer, og evt. hjælpe jer i gang.
Kilde/ forfatter: Tina Rosenborg, Dato: 9/1-2006
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Landsgeneralforsamlingen i Svendborg 2006


Svendborg afdelingen har anmodet forretningsudvalget om at flytte Landsgeneralforsamlingen 2006 fra den 30.september - 1. Oktober til 7. - 8. Oktober 2006

Svendborg afdelingen har ikke kunnet finde et passende (pris/kapacitet) sted til afholdelse af arrangementet.
Forretningsudvalget håber på forståelse for, at vi enstemmigt har besluttet at flytte Landsgeneralforsamlingen til den 7. - 8. Oktober 2006

Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 13/12-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

November


Jeg syntes næsten ikke jeg kan forholde mig til at dette nr. af ”Søhesten” er det sidst i 2005. Tiden haster af sted . Når jeg tænker tilbage, er det jo ikke længe siden vi skålede for et godt 2005 !
Når jeg lige hurtigt skal tænke tilbage på 2005 - så er det første, der kommer til mig, naturkatastrofe efter naturkatastrofe. Hvor er det deprimerende at åbne for Tv-avisen og kun se død og ødelæggelse. Desværre tror jeg disse voldsomme katastrofer er kommet for at blive, hvad der så end er årsag til at naturen tager sådan på vej. I Danmark er vi jo heldigvis forskånet for så voldsomme oplevelser, men mange af os har jo en kær sømand, der færdes under disse himmelstrøg.
I Sømandskoneforeningen føler jeg 2005 har været et godt år. Vi har fået en del nye yngre medlemmer. Når vi mødes er det hyggeligt og vi får vendt en masse ting som fylder og optager os, i vores hverdag som sømandskone/kæreste.
2005 blev også året hvor Danmark fik en lille ny tronarving - en rigtig prins.
Som omtalt i sidste nr. af ”Søhesten” har Birgit og jeg deltaget i det årlige møde med Forskningsenheden for Maritim Medicin (se Birgits ”referat” andet sted i bladet). Jeg vil også her gerne slå et slag for en debat omkring kommunikation med sømanden når han er ude. Hvad er det vi fortæller og hvad er det, vi syntes han skal skånes for - hvis han skal skånes ? Set i bagklogskabens klar lys skulle vi vist aldrig være begyndt, at flytte rundt på datoen for afholdelse af Landsgeneralforsamlingen ! På Landsgeneralforsamlingen i Odense blev der som bekendt givet dispensation til at afholde Landsgeneralforsamlingen i Svendborg den 30. September/1. Oktober 2006. Efterfølgende har Svendborg afdeling rettet henvendelse til forretningsudvalget med henblik på at få datoen ændret til den 7./8. Oktober 2006. Det har ikke været muligt for Svendborg afdeling, at finde et passende sted til afholdelse af arrangementet. Med fare for stor kritik, har et enstemmigt forretningsudvalg besluttet, at Landsgeneralforsamlingen afholdes den 7./8. Oktober 2006.
Jeg glæder mig i denne Tid; nu falder Julesneen hvid, og så må Julen komme! Min Far hver dag i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store Lommer.
Og på hans bord forleden dag, jeg så et yndigt, lille flag, og det jeg ikke glemmer. Papir han klipper med en saks; men når jeg kommer ind, han straks sin stads i skuffen gemmer.
Og Mor har Peberkager bagt; jeg ved det, jeg har selv dem smagt, da de var ganske varme. Sit sølv skab mor nu åbnet har, og stadsestagen frem hun ta’r, den med de mange arme.
Og Mor hun har så mange bud, hvert Øjeblik skal Anders ud, og Mor og Anders hvisker. Men jeg kan dog høre, – tys! i Morges var det Julelys og røde bånd og svesker.
Og søster Hanne syr og syr. Hun siger, Julen er så dyr, hver gang hun grisen ryster. Til Far hun har en pibesnor af perler, og til Bedstemor hun hækler på en Trøster.
Jeg vil nok også noget få; jeg må jo ind i salen gå, når hun skal til at strikke. Der inde er der rigt’ nok koldt; men når jeg spiller med min Bold, så mærker jeg det ikke.
Da før jeg ud med Karen gik, vi var i Bagerens Butik; dér stod den tykke Bager, og han skrev op, hvad Karen sa’e: Til Juleaften skal vi ha’ to store Julekager.
Gid det var Jul! Hvor det var rart. Men nu må den da komme snart, det varer ikke længe; thi fra min Stol ved vinduet her på køkken muren jeg jo ser alt Julegåsen hænge.
De allerbedste ønsker om en glædelig jul til jer alle.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 30/11-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tak for sidst


Tak for sidst, det var dejligt at se jer alle nye som gamle medlemmer. I år var yngste deltager Emil på 4 måneder, der havde taget turen fra Esbjerg sammen med sin mor og far. Det varmer formandens hjerte, at “familier med barnevogn” også begynder at finde deres plads i foreningen.
Generalforsamlingen forløb godt, der var i år flere punkter, der blev diskuteret højlydt - men det gør vel heller ikke noget, at vi kommer lidt op af stolen engang imellem - hvis bare debatten er saglig ! Referat kan læses andet sted i bladet. Jeg kan dog lige fremhæve, at dispensation til afholdelse af næste års Landsgeneralforsamling er givet og afholdes i Svendborg den 30. September og 1. Oktober 2006.
Tillykke til Anna Madsen, Fanø afdelingen, der i år blev tildelt “Årets Søhest”.Anna har været kasserer i Fanø afdelingen i 27 år. Det må siges at være lang og tro tjeneste over for Fanø afdelingen og Sømandskoneforeningen.
Tak til Odense afdelingen for en hyggelig weekend.
Den 10. Oktober deltager Birgit og jeg i foreningens årlige møde med Forsknings-enheden for Maritim Medicin. På mødet vil der i år deltage en psykolog fra Forskningsenheden. Det bliver da lidt spændende at høre om, hvordan vi bliver set på fra denne side. Jeg er sikker på, at Birgit vil skrive et fyldigt referat til næste nr. af “Søhesten”. Birgit vil gerne, om vi vil sende et par ord til hende, hvis vi hjemme i sømandsfamilierne kommer til at tale om problemstillinger vedr. sundhed og sygdom, da Forskningsenheden er interesseret i at høre om dette. Birgit vil så videregive oplysningerne - spørgsmålene.
Det er lidt vemodigt at læse, at Danske Sømands-og Udlandskirker lukker kirken i Antwerpen efter 65 års virke. Lukningen begrundes med presserende opgaver andre steder i verden. Blandt andet Algeciras i Spanien og Pelpas i Malaysia.
Nu har efteråret endelig fundet sit tag i bladene, det varer ikke længe inden træer og buske igen står tomme, kun med den snart modne frugt tilbage, vi har i år haft en meget lun september, hvilket bevirkede at bladenes farver kun lige har skiftet til rød/gult, og snart falder de af træerne... Aftenskolerne er gået i gang, og mange mennesker finder vej til bibliotekerne for at låne gode bøger til de snart mørke aftener ved lampens skær. Efterårsferien står for døren, mange tager i sommerhuse rundt om i landet og går lange ture, frisk energi og røde kinder. Her bliver nye mål sat, nogle lægger planer for næste års aktiviteter, andre ser i kataloger for hvor vinterferien skal holdes. Det er på mange måder en dejlig tid vi går imøde, stearin lysene kommer på bordet, og roen indfinder sig.
Næste gang jeg skal skrive i bladet, vil det være julen, der står for døren, og mørkets tid er en realitet.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 15/10-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Referat for Landsgeneralforsamlingen i Odense d. 24.-25. sept. 2005


Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Foreningens fremtid
Redaktørens beretning
Enkekontoens beretning og aflæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af udbetalings beløb efter indstilling fra enkekonto bestyrelsen
Aflæggelse af regnskab for landsfore-ningen og medlemsbladet Søhesten
Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra repræsentantskabet
Indkomne forslag
Valg til forretningsudvalget:

Næstformand:
Hanne Grau, modtager genvalg
Suppl. til næstformand:
Anne Margrethe Jensen, modtager genvalg
Landskasserer:
Kirsten Carlsen, modtager genvalg
Suppl. til Landskasserer:
Bettina Jensen, modtager genvalg
Sekretær:
Aase Dyrehauge, modtager genvalg
Suppl. til sekretær:
Annie Brodersen, modtager ikke genvalg
Valg af revisor samt suppleant til lands-foreningen Lis Larsen, modtager genvalg Lise Hedin, modtager genvalg
Valg af revisorer til enkekontoen Jonna Sørensen, modtager genvalg Suppl. til revisor: Ulla Jürgens, mod-tager genvalg

11. Evt.
Inden Generalforsamlingen går i gang søger formanden om dispensation til at afholde forsamlingen, både for i år og næste år, da datoen falder udenfor den i vedtægterne bestemte.

Dette bevilges for begge år.

Ad 1: Lis Larsen vælges. Vi holder 1 minuts stilhed for at mindes en afdød sømand, kendt af nogle i foreningen.
Vi synger vores sang, og der findes to stemmetællere, Hanne og Gitte.

Ad 2: Formandens beretning vedlægges.

Ad 3: Hvordan får vi nye medlemmer? Hvordan går vi foreningen mere synlig? Hvordan fastholder vi eksisterende medlem-mer? Forskellige forslag kommer frem. Lægge Søhesten på biblioteker og andreoffentlige steder. Plakat der fortæller om foreningen. Lade manden formidle kontakten på skibene. Åbent hus. Kontaktpersoner der kan kontaktes via nettet. Uddele ekstra blade, som kan rekvireres hos Ilse. Måske er det nemmere at mødes på ”neutral” grund end ude i de private hjem. Er folk ”bange for” bestyrelser mm? Skal man kontakte ikke så aktive medlemmer. Der kom mange forslag på bordet, og det lod til, de lokale afd. fik noget at arbejde videre med.

Ad 4: Beretning vedlægges. Web-redaktør fortæller om interessen for foreningens hjemmeside, og lidt om opbygningen af siden- og om mulighederne.

Ad 5: Igen beretning, regnskab oplæses af Kirsten Carlsen – og vedlægges.

Ad 6: For første gang i mange år er der overskud på ”Søhesten”. Regnskab vedlægges.

Ad 7: Kontingentet fortsætter uændret.

Ad 8: Forslag vedlægges. Der stemmes ved de enkelte forslag.
Digitalkamera: For 500 kr til hver enkelt afd.: Imod
Foredragsholder: For Sangbøger: Imod
Rentegning af logoer klarer repræsentant-skabet
Uddeling af ”Søhesten”: Hvert år

Ad 9: Alle, der modtog genvalgt, bliver valgt.Lisbeth Emming vælges som suppl. tilsekretær.

Ad 10:Begge genvælges.

Ad 11:Begge genvælges.

Ad 12:Hanne Vestrup anker over, der søges dispensation for flere år. Generalforsamlingen indstiller til repræsentantskabet at vedtægterne ændres til afholdelse af generalforsamling i sidste halvår.
Web-redaktør anmoder om adresser og tlf. nr. fra de enkelte afd. så de kan komme på nettet.
Her slutter generalforsamlingen og bagefter samles repræsentantskabet for at vælge en repræsentant til forretningsudvalget. Anne-Marie Petersen fra Storstrømmen træder ind i stedet for Margrethe Rasmussen.
Kilde/ forfatter: Aase Dyrehauge, Dato: 26/9-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Tanker efter landsgeneralforsamlingen i Odense 2005


Så blev landsgeneralforsamlingen for 2005 vel overstået. Mange hænder og hoveder har været beskæftiget de sidste par måneder med at få alt klappet og klart. Jeg ved fra min tid i forretningsudvalget, hvor mange ting, der skal hænge sammen før generalforsamlingen kan løbe af stablen. Også for den arrangerende lokalafdeling er det et stykke arbejde, der kræver mange timers planlægning og funderinger. Gæsterne skal først og fremmest have en god oplevelse, syntes vi her i Odense, og ikke mindst skal økonomien hænge sammen. Det var en opgave, vi så frem til med stor glæde.Vi havde jo prøvet det et par gange før, og vidste, at den indsats vi gjorde, ville komme tifoldigt igen, i form af det hyggelige og sjove samvær med alle I andre fra lokalafdelingerne rundt omkring i landet. Og da vi fik alle de mange tilmeldinger glædede vi os endnu mere. Denne forventning fik vi i høj grad også opfyldt.Tak til jer alle for jeres gode humør og for utallige gode ”snakke”.
Når sådan et arrangement er overstået, kunne det være godt at sætte sig med benene oppe og sige: ”Hold kæft, hvor er vi trætte, men hvor gik det bare godt!” Den fornemmelse havde vi desværre ikke her i Odense! Jo – vi var trætte, men også meget frustrerede!
Det gik godt! – Ikke mindst på grund af alles gode humør og evne til at få noget godt ud af samværet. Men vi som arrangører følte os på flere områder svigtet af den virksomhed, vi havde allieret os med.
Der var flere punkter, som ikke levede op, til det vi var sat i forventning.
Først værelserne som kunne reserveres som enten enkelt eller dobbeltværelser! Prisen taget i betragtning var det slet ikke rimeligt, at et dobbeltværelse rent faktisk var et enkeltværelse med en opredning, hvor den ene af gæsterne skulle sove med benene under et bord. Rimeligt var det heller ikke, at flere af jer selv måtte lave opredningen!
Dernæst blev vores frokost, uden at vi i øvrigt var blevet orienteret om det, flyttet til et langt mindre charmerende lokale. At festmenuen blev serveret i salen, havde vi selv bedt om. Dette for at vi kunne være i et lokale for os selv, men vi var sat i udsigt, at vi efter middagen kunne benytte stedets cafe, som alt andet ville være hyggeligere. Men cafeen var lukket, borde og stole stablet af vejen – og det personale, som var til stede, kunne ikke hjælpe os.
Som arrangør var dette stærkt frustre-rende, når man stod i det her og nu, og så ikke havde mulighed for at gøre noget som helst ved det.
Vi har selvfølgelig foreholdt dette til stedets forstander, som er ked af, at vi ikke var helt tilfredse, men tilbageviser vore punkter med en sludder for en sladder.
Når disse hjertesuk så er skrevet, vil jeg dog endnu engang pointere:

Det gik jo godt, trods alt, rigtig godt!
Kilde/ forfatter: Hanne Vestrup, Dato: 26/9-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Efterår 2005


1. september, så skulle vi efter kalenderen have efterår - men det virker som om et eller andet er gået galt. Vejrguderne har vist for en stund mistet overblikket.
I august afholdt vi repræsentantskabsmøde i Fredericia. Flot fremmøde hvor kun 2 afdelinger ikke var repræsenteret. Jeg fornemmer en positiv stemning i alle afdelinger, hvilket smitter af på Landsforeningen. Odense afdelingen informerede omkring det praktiske vedr. landsgeneralforsamlingen. Den officielle del skulle også være på plads. Alle, der er på valg indvilliget i at stille op til genvalg.
Som det kan læses andet sted i bladet, er der mange indkommende forslag, det er vist flere år siden vi har haft noget at behandle under dette punkt. Af andre positive ting kan fremhæves at både landsforeningen og “Søhesten” er kommet ud med overskud. Vi har de seneste år talt meget om hvordan “Søhesten” med sin skrantende økonomi skulle overleve, men det ser takke være fonde, annoncører og sponsor ud til at bladet overlever. Heldigvis, det er jo vores “liv-line”.
Jeg syntes, jeg vil fremhæve Storstrøms afd. De har i indeværende år fået 10 nye medlemmer, således de nu er 15 - flot !
Når man læster de sidste nye tal vedr. arbejdspladser for dansk søfart, må vi også have et store antal potentielle medlemmer! Dansk Søfart har iflg. Danmarks Statistik overhalet landbruget på antallet af arbejdspladser. Det totale antal job i den maritime sektor er siden 1999 vokset fra 80.000 til i dag 95.000 Antallet af arbejdspladser til søs er steget fra omkring 10.000 i 1990 til 15.000 i dag.
Der var en rigtig flot artikel i “Hendes Verden” nr.33 (15. August). Det er Randi Schmidt, fra Fredericia/Strib/Kolding afd., der fortæller om livet som sømandsfamilie på godt og ondt. “Hendes Verden” har været så venlige, at skrive en fin information om Sømandskoneforeningen af 1976. Jeg har kontaktet redaktionen og forespurgt om vi på et tidspunkt må lægge artiklen ind på vores hjemmeside. Svar afventes.

Når forandringens vinde blæser, findes der to typer mennesker: Dem der bygger læhegn, og dem der bygger vindmøller.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 2/9-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Kandidat til årets "Søhest"


Fanø afdelingen vil gerne indstille vores kasserer gennem 27 år - Anna Madsen, Kløverengen 6, Fanø - til årets “Søhest”.
Vi har skiftet formænd mange gange her på Fanø, men Anna har været den stabile, der igennem alle årene har siddet i bestyrelsen og været vores dygtige kasserer. Hun fortjener virkelig at få årets “Søhest“.
Anna deltager gerne i alle arrangementer og afdelingens årlige cykeltur udgår altid fra hendes have, hvor vi begynder turen med en lille én til halsen. Anna er dejlig at være sammen med, altid i godt humør og parat til at give en hjælpende hånd, når det kniber.
Og selvfølgelig er Anna med, når der er Landsgeneralforsamling.
Kilde/ forfatter: Lena Hestbek Jensen, Dato: 1/9-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Kandidat til årets "Søhest"


Århus afdelingen indstiller hermed vores formand Tina Rosenborg til modtagelse af årets søhest, da hun yder en indsats ud over det sædvanlige.
Tina var en af de bærende kræfter i opstarten af Århus-afdelingen. Og siden har hun været forbilledlig i sin entusiasme med at skabe gode og alsidige rammer om vores møder.
Tina er i besiddelse af et altid smittende godt humør, som har været til gavn for såvel afdelingens medlemmer som vores familier.
Tina har ALTID en bred skulder til andre medlemmers frustrationer eller tårer. Ikke nok med at hun er klar til at snakke, når man ringer til hende, men hun er også personen, der selv på de rigtige (skidte) tidspunkter ringer til os, for at høre om alt er vel.
Vi i Århus-afdelingen er uhyre glad for at have Tina i blandt os, og vi håber at kunne give hende lidt igen - ligesom hun har givet os utroligt meget - ved at indstille hende til denne hædersbevisning.
Med ønsket om Tinas længe virke i Århus-afdelingen.
Kilde/ forfatter: De menige medlemmer, Dato: 1/9-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indkommende forslag til general forsamlingen


Svendborg lokal afd. rejste dette spørgsmål på lokal foreningens generalforsamling.
Der kom to forslag, som Svendborg lokalforening hermed gerne vil fremsende til Landsgeneralforsamlingen i Odense 24/9-2005
- Digital kamera til landsforeningen. Dette kamera kunne evt. opbevares af landsformanden. Billeder fra generalforsamling og andre møde aktiviteter kunne evt. lægges ud på hjemmesiden, eller på anden måde gøres tilgængelig for foreningens medlemmer.
- Der kunne gives 500,- kr. til lokal afdelingernes årlige generalforsamling -i en på Landsgeneralforsamling bestemt årrække.

Svendborg afd. Anne Margrethe Retvig Jensen
Repræsentantskabet har på møde den

13. August 2004 stillet følgende forslag:

- På Landsgeneralforsamlingen 2006 udskiftes ”temaet” fra ”Det blå Danmark” med en kendt foredragsholder. Foredraget skulle være åbent for alle og vil på den måde kunne trække nye medlemmer til foreningen.
Repræsentantskabet Charlotte Munk

- Ilse vil gerne foreslå, at vi køber et antal af DGI´s sangbøger. Bøgerne kunne så fordeles rundt i lokalafdelingerne.
Ilse Schmidt Fredericia/Strib/Kolding afd.

- Odense afdelingen foreslår, rentegning af afdelingernes logo´er på hjemmesiden.
Ulla Andersen Odense afd.

- Århus´ forslag går ud på, at årets ”Søhest” kun kåres hver 2. år, til den store Landsgeneral-forsamling, taget i betragtning af dens prisen, og foreningens ”måske” lave medlemstal. Sådan at ”Søhesten” vil blive ved, at holde dens statusværdi. Således vil det også være noget særligt, at det er til den store Landsgeneralforsamling, at årets Søhest kåres.
Tina Rosenborg Århus afd.
Kilde/ forfatter: Repræsentantskabet , Dato: 1/9-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Sommeren 2005


Jeg sidder her og prøver at gøre status over sommeren 2005, og min første tanke er: det blev en sommer, hvor den ene dag med regn afløste den anden ! Næste tanke er, hvorfor er vi så gode til at tænke på alt det negative ? Jeg tror de fleste af os, har glemt de dage, hvor sommeren 2005 gav os dage med sol fra morgen til dejlige sommeraftner og badevands temperaturen sneg sig over 20o. Tænk på Sankt Hans, rigtig midsommer, Roskilde Festivalen druknede heller ikke i vand - jo, det har været en dejlig sommer ! Desværre måtte jeg i sidste øjeblik melde
afbud til repræsentantskabsmøde i Danske Sømands- og Udlandskirker. Jeg har læst den mundtlige beretning af bestyrelsesformand Arne O. Andersen og faldt over denne passus:
Noget er - sådan som det virkelige liv nu en gang er - gået bedre end andet. Noget lykkedes, noget er lykkedes knap så godt. Heldigvis er der ikke meget der er mislykkedes.
De første 1½ år efter sammenlægning til DSUK syntes at være gået godt.
Vi har modtaget referat fra Handelsflådens Velfærdsråd vedr. TV-ordningen, dette er imidlertid ikke særlig opløftende læsning ! Repræsentanten fra Danmarks Radio har
følgende oplysninger:
�� At man pt. har aftale om levering af TVprogrammer til søfarende
�� At samme aftale er opsagt til udløb pr. 31. december 2005
�� At aftalen uændret kan forlænges ud over 2005
�� At ophavsretsafgift til DR er 25% af afgift til COPY-DAN
�� At fravige denne vil virke som en boomerang på Danmarks Radio
�� At et ønske fra brugerne (de søfarende) om en bredere dækning af radioprogrammerne vil medføre afgifter fra ophavsretshaver.
�� At det er problematisk med afgiftsfri TVordning med henvisning til ditto radio, da der er mere fokus på TV i forhold til radio.
Til arbejdsgruppens anke over de alt for høje afgifter til COPY-DAN kunne repræsentanten fra Danmarks Radio henvise til Ophavsretslicensnævnet - som mulighed for at
reducerer eller fjerne afgiften. Vi må altså vente lidt endnu, inden endelig afgørelse.

Som det fremgår andet sted i bladet, er vores nye hjemmeside nu taget i brug og bruges flittigt.
Tak til Bo Rosenborg for det store arbejde, han har gjort i forbindelse med den ny hjemmeside. Som en lille kompensation til vore annoncører, for at vi måtte nedsætte antallet af udgivelser af “Søhesten” er der nu link til alle annoncørernes hjemmesider.

Husk adressen er: www.soemandskoner.dk

Vi ses til Landsgeneralforsamlingen i Odense den 24. Og 25. September.

Gode venner kan lave alting sammen -
men kun de bedste venner er i stand til
at lave ingenting sammen.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 20/8-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indkommende forslag til Generalforsamlingen


Svendborg lokal afd. rejste dette spørgsmål på lokal foreningens generalforsamling.
Der kom to forslag, som Svendborg lokalforening hermed gerne vil fremsende til Landsgeneralforsamlingen i Odense 24/9-2005.

1. Digital kamera til landsforeningen. Dette kamera kunne evt. opbevares af landsformanden. Billeder fra generalforsamling og andre møde aktiviteter kunne
evt. lægges ud på hjemmesiden, eller på anden måde gøres tilgængelig for foreningens medlemmer.

2. Der kunne gives 500kr til lokal afdelingernes årlige generalforsamling - i en på Landsgeneralforsamling bestemt årrække.
Kilde/ forfatter: Anne Margrethe Retvig Jensen, Dato: 18/8-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen


Husk !

Ønsker din lokal afdeling, at indstille et medlem til årets "Søhest", skal navn og begrundelse herfor, være repræsentantskabet i hænde senest den 1. september 2005.

Forslag, der ønskes behandlet på Landsgeneralforsamlingen i Odense den 24. september skal være repræsentantskabet i hænde senest den 1. september 2005.

Husk, hver afdeling medbringer en gave til lotteriet der sælges på Landsgeneralforsamlingen i Odense den 24. Og 25. September.
Charlotte Munk
Landsformand
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 16/8-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Indkommende forslag til Generalforsamlingen


Repræsentantskabet har på møde den 13. August 2004 stillet følgende forslag På Landsgeneralforsamlingen 2006 udskiftes ”temaet” fra ”Det blå Danmark” med en kendt foredragsholder. Foredraget skulle være åbent for alle og vil på den måde kunne trække nye medlemmer til foreningen.
Med venlig hilsen
Repræsentantskabet
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 13/8-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Landsgeneralforsamling 2005


Lørdag den 25. September 2005
På Dalum Landbrugsskole, Odense Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Foreningens fremtid
4. Redaktørens beretning
5. Enkekontoens beretning og aflæggelse af regnskab herunder fastsættelse af udbetalingsbeløb efter indstilling fra enkekontobestyrelsen
6. Aflæggelse af regnskab for landsforeningen og medlemsbladet "Søhesten"
7. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra repræsentantskabet
8. Indkomne forslag
9. Valg til forretningsudvalget
• Næstformand: Hanne Grau, modtager genvalg
• Suppl. til næstformand Anne Margrethe Jensen, modtager genvalg
• Landskasserer: Kirsten Carlsen, modtager genvalg
• Suppl. til landskasserer: Bettina Jensen, modtager genvalg
• Sekretær: Aase Dyrehauge, modtager genvalg
• Suppl. til sekretær: Annie Brodersen, modtager genvalg 10. Valg af revisor samt suppleant til landsforeningen
• Lis Larsen, modtager genvalg • Lise Hedin, modtager genvalg 11. Valg af revisorer til enkekontoen
• Jonna Sørensen, modtager genvalg
• Suppl. til revisor Ulla Jürgens, modtager genvalg 12. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på landsgeneralforsamlingen, må være forretningsudvalgets formand i hænde senest den 1. september 2005.
Der indkaldes til repræsentantskabsmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning med eneste punkt på dagsordenen: valg af repræsentanter til forretningsudvalget.
Det ydes ingen kørselsgodtgørelse til dette møde.
På forretningsudvalgets vegne
Landsformanden
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 25/6-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Juni 2005


Søkonemandeforeningen af 200X, jo jeg smagte da lidt på ordet - måtte finde Sømandskoneforeningens vedtægter frem og kan deraf læse, at verden så lidt anderledes ud i 1976 Foreningens formand:
Foreningens formand er at samle ølle sømandskoner i Danmark i en forening, støtte hinanden loyalt samt varetage sømandsfamiliens almene interesse på tværs af faggrænser.
Foreningens medlemmer.
Som aktive medlemmer kan optages sømandskoner, hvis ægtefæller/ samlevere har eller har haft deres daglige arbejde indenfor søfart
Som passive medlemmer kan optages enhver, som seriøst ønsker at fremme foreningens interesser. Sikkert er det, for 29 år siden var det utænkeligt, at kvinder skulle ud på de 7 verdenshave for at finde deres (ønske) job.
Jeg er sikker på at vi i foreningen vil tage godt imod de forældre, der nu sender deres børn (for det forbliver vi, uanset alder) ud i det ukendte, som sømand. Ingen tanker eller spørgsmål er for små!
Sikker er jeg også på, at de mænd som er gift/ samboende med en kvindelig sømand og ikke selv er til søs, har de samme spørgsmål, tanker og til tider frustrationer som os. Kom frit frem, s$ vi kan få gang i en Søkonemandeforening.
Bo Rosenborg arbejder på vores nye hjemmeside. Jeg har set en test på den og det ser rigtig godt ud. Jeg håber vi kan præsentere den på næste repræsentantskabsmøde, den 13. aug.
Den 15. juni deltager jeg i Danske Sømandsog Udlandskirkers årsmøde i Nyborg.
Husk at Landsgeneralforsamlingen er rykket frem til 24. - 25. september, se tilmelding og dagsorden andet sted i bladet.
Sankt Hans aften.
Måske går vi ikke så meget op i varme hveder, og måske tager vi bare pinsen som en lille ekstra ferie. Men sankthansaften skal vi da til. Findes der noget mere sommerligt? Stå ved et flammende bål og synge med på midsommervisen: Vi elsker vort land, men ved midsommer mest når hver sky over marken velsignelse bringer Holger Drachmann. 1885.
Varme hænderne om kaffekopperne og spise let svedne æbleskiver fra spejdernes bod. Så vidt muligt over høre den kedelige båltale. og så senere gå hjemad i den lyse sommernat og se på alle bålene rundt omkring, især langs vandet. Bedre kan det ikke blive, det er selve drømmen om den danske sommer. Ikke engang regnvejr kan ødelægge det. For som det står i sangen Danmark nu blunder den lyse nat: Byger, der går og kommer, det er den danske sommer. Thøger Larsen 1914.
Vi ved jo også, at byger ved sankthans regner guld ned i bøndernes lommer.
Med ovennævnte ønskes alle en rigtigt god sommer.
---
Foreningens formål:
er at samle sømandskoner i Danmark i en forening, støtte hinanden loyalt, samt i øvrigt varetage sømands-familiens almene interesser på tværs af faggrænser. Foreningen er politisk uafhængig.
Medlemskab:
Som aktive medlemmer kan optages sømandskoner, hvis ægtefæller/ samlevere har eller har haft deres daglige arbejde inden for søfart. Som passive medlemmer kan optages enhver, som seriøst ønsker at fremme foreningens interesser. Som støtte medlemmer til medlemsbladet kan optages enhver.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 23/6-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

April 2005


Er det ikke dejligt - foråret ? En forårs morgen med sol og blå himmel. Humøret skyder i vejret som alle de dejlige farver, der pibler op af jorden

Som formand for Sømandskoneforeningen bliver mit humør også lidt bedre, når jeg i sidste nr. af “Søhesten” læser hvordan I hygger jer rundt om i lokal foreningerne. Dejligt at læse, der kommer nye medlemmer i næsten alle afd. Og hvordan de i Århus har så stor fornøjelse af hinanden, både børn, “koner” og mænd.

Vi har afholdt repræsentantskabsmøde, med deltagelse af de fleste lokal afdelinger. Vi byder velkommen til de nye repræsentanter, fra Odense og Næstved.

Et andet emne er landsgeneralforsamlingen. På Landsgeneralforsamlingen i 2004 var vi lidt for hurtige til at flytte generalforsamlingen i 2005 frem til september måned uden at tage højde for vedtægterne. Af den grund indstiller repræsentantskabet til en dispensation ved generalforsamlingens begyndelse. Hvis vi havde lagt årsmødet den 1. lørdag i oktober, havde alt været i orden, da vedtægterne siger, at mødet skal afholdes i årets sidste kvartal, men vi fik det lagt den sidste lørdag (24. september) i september, og derfor må vi bede om dispensation til afholdelse af årsmødet. (Odense har allerede arrangeret sig med stedet for generalforsamlingen).

Vi besluttede på mødet, at vores hjemmeside skal have en “renovering” og gøres mere “up to date”. Inger Bøttger, vores wep-redaktør, har grundet tidsmangel, meldt pas på denne opgave. Tina Rosenborg, Århus afd. har påtaget sig opgaven.

De mange udsagn og statistiker fra tema dagen “Det sejlende menneske” blev vendt og diskuteret.

Kirsten Nybroe har været til forretningsudvalgsmøde i Handelsflådens Velfærdsråd, hvor der bl.a. er behandlet emnet vedr. TV-ordningen, der stopper ultimo 2005. Der er afholdt møde mellem Danmarks Radios ledelse og Rådets nedsatte arbejdsgruppe. Det er desværre i skrivende stund ikke lykkedes at få referat af dette møde. Kirsten skal igen i uge 17 til møde og vi håber, at vi i næste nr. af “Søhesten” har nærmere (positiv) information om TV-ordningen.

Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 13. August 2005.

En sand ven kommer ind,
når andre går ud.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/4-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Marts 2005


I skrivende stund har kalenderen passeret 1. marts, altså så er det forår - men kigger vi ud af vinduet, ligger driver af sne og istapper hænger langt ned af vinduet. Sneen kan dog ikke tage glæde af, at dagen er tiltaget med 3 timer 43 min.

Jeg vil gerne ønske Fredericia Maskinmesterskole tillykke med “Frederprisen 2004” en pris, der er stiftet
af Fredericia Kommune og gives til en arbejdsplads for dens rumlighed. Fredericia Maskinmesterskole har fundet plads til 5 medarbejdere, der har brug for lidt mere “støtte” end der normalt gives på en arbejdsplads.

Birgit Larsen Jensen og jeg har deltaget i Søfartens Arbejdsmiljøråd´s tema dag. Temaet i år var “Det sejlende menneske”. Tak til Søfartens Arbejdsmiljåråd fordi de altid påtænker Sømandskoneforeningen af 1976 med invitation til disse tema dage.

“Det sejlende menneske” er et stort og spændende emne. Dagen igennem var der mange tal på og udsagn om hvordan “det sejlende menneske” “ser ud” !

Søfartens Arbejdsmiljøråd har lavet en undersøgelse på hvad jobbet som sømand har af goder

High score er

 Den gode ferie, sammenhængende fri
 God løn
 Det frie liv, når man er ude
 Kammeratskab
 Det store ansvar
 Selvstændighed
 Fleksibilitet i arbejdet

Tankevækkende, er det dog at 80% af de adspurgte, på spørgsmålet om, de vil anbefale deres børn, at gå ind i sømandslivet, svarede nej - men stillede man landmanden, det samme spørgsmål, ville sikkert mange flere end 80 % svare nej !

Birgit har andet sted i bladet belyst flere af de emner, der blev berørt.

Vordingborg og Næstved har holdt “åbent hus”. Desværre, har der ikke været den helt store søgning.
Jeg kan ofte spørge mig selv, hvad der skal til for, at flere får øjnene op for vores forening !
Jeg kunne tænke mig, at komme med en opfordring til jer ude i den store verden, om at skrive indlæg til “Søhesten” om hvordan jeres opfattelse er af Sømandskoneforeningen af 1976- hvad skal der til for du vil anbefale din kone/kæreste/samlever at tage kontakt til foreningen.

Mine tanker går til den kroatiske familie, der har mistet deres sømand, i forbindelse med ulykken ved Storebæltsbroen. Tankerne går også til alle de, der nu hænges ud for ikke, at have passet deres arbejde korrekt.

Smilet er den bedste
trådløse forbindelse imellem
to mennesker.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/3-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Januar 2005


Ups, der strøg 2004 lige forbi ! Godt nytår til jer alle.

Så blev det 2005 og mange af os sidder sikkert, med et eller flere nytårsfortsætter. Et af mine er, at redaktøren af “Søhesten” ikke skal rykke mig for indlægget til Formandens side. Bare jeg nu kan overholde det !

Hvad blev 2004 for Sømandskoneforeningen af 1976 ?

Det blev året hvor foreningen fik “opdateret” sit logo (ses for første gang på dette blad)
Det blev året hvor vi talte “på knapper” - hvordan skal vi klare os uden portostøtten
Det blev året hvor vi fik en ny afdeling i Århus
Det blev året hvor vi fik ny næstformand og formand
Det blev året hvor vores Landsgeneralforsamling blev holdt i Skagen
Det blev året hvor vi modtog kr. 10.000 fra Vitt fonden
Det blev året hvor Ulla Andersen, Odense modtog “Søhesten”
Det blev året hvor “Søhesten” modtog kr. 10.000 fra Norden
Det blev året hvor vi slog et slag for vores mænd kan se båndet TV når de ude i den store verden
Det blev året hvor Landsgeneralforsamlingen flyttes fra sidste weekend i oktober til sidste weekend september.

Jeg håber , vi har et par punkter mere, at kunne se tilbage på når, vi skriver 2006.

Det, der kom til at fylde alles sind og tanker de sidste dage i 2004 overskygger jo næsten alt hvad, der ellers sket i 2004 - måske lige med undtagelsen af Kronprinsebrylluppet.

Personlig kan jeg næsten ikke blive ved, at tage alt den død og ødelæggelse, der vises time efter time, dag efter dag. Mine tanker går til de familier hvor ikke alle kom med hjem, til alle de ferieglade mennesker, der den 26. december fik et ar på sjælen, mange sikkert for resten af livet.
Det har været dejligt, at se “vores” præst i Singapore, Hans Vestergaard Jensen har været der, for at lytte til og tale med dem, der havde brug for det.

Kirsten Nybroe har været til møde i Velfærdsrådet. Her har man nedsat et udvalg, der skal arbejde med TV-ordningen. Udvalget skal mødes i uge 2, vi vil herefter blive informeret om hvilke tiltag Velfærdsrådet vil gøre for, at bibeholde TV-ordningen.

Redaktøren arbejder med fornyelse af annoncer til “Søhesten”. Det går rigtig godt. Det er meget stabile annoncører vi arbejder med - tak, for jeres positive respons når vi henvender os til jer.

Mit nytårs ønske for “Sømandskoneforeningen af 1976” skal være, at vi bliver lidt (læse mange) flere medlemmer.

Husk i går
Glæd dig til i morgen
men husk at leve i dag
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/1-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

TAK


Sømandskoneforening af 1976 vil gerne takke With Fonden for de

Kr. 10.000,00

som vi har modtaget lige før jul. En rigtig dejlig julegave.

Med venlig hilsen
Sømandskoneforening af 1976
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/1-2005
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Ny formand 2004


Jeg vil gerne bruge min første “Formandens side” til at takke jer alle for den tillid I har vist, ved at stemme på mig til formandsposten i Sømandskoneforeningen af 1976. Jeg skal gøre mit bedste til, at leve op til tilliden.
Til jer, der ikke kender mig, kan jeg fortælle om mig selv, at jeg er 41 år. Bor i Andkær v/Vejle. Jeg startede for 4 år siden et serigrafisk trykkeri. Jeg har været med i Sømandskoneforeningen i 4 år og har fra mit første møde med Fredericia/Kolding/Strib afd. følt, det var det helt rigtige for mig. Jeg har hele mit liv haft et tæt forhold til søen, kommer fra en fiske familie i Hou i Nordjylland - så jeg har som alle andre piger fra familier med folk på søen sagt, jeg skal ikke giftes med en sømand - MEN nu sidder jeg altså her midt i det, og vil ikke bytte men noget. Jeg elsker livet som sømandskone !!

Jeg vil også gerne takke Frederikshavn´s afd. for et godt og veltilrettelagt arrangement i forbindelse med Landsgeneralforsamlingen. Tak til repræsentanter fra DANA og Dansk Rederiforening, der havde afsat en weekend til Sømandskoneforeningen. Tak til Fabien Knudsen for indlægget vedr. forskning af livet til søs.

Referat fra Landsgeneralforsamlingen vil bliver bragt i “Søhesten” i januar 2005.

P.t er jeg selvfølgelig lidt spændt på hvad posten, som formand for Sømandskoneforeningen indebærer, heldigvis er mange i forretningsudvalget og repræsentantskabet garvede piger og vores tidligere formand Kirsten, bliver jo heldigvis hos os. En sætning fra Landsgeneralforsamlingen, der igen og igen popper op er, at vi i Sømandskoneforeningen betegnes som en “meningsløs” forening - altså en flok, der ikke har en mening om noget som helst. Den sætning, syntes jeg vi skal arbejde med, at få gjort til skamme !!

Andet sted i bladet kan du læse svar på vores brev til Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen - et svar som, jeg personligt syntes er lidt tamt. Vi må nok prøve med en henvendelse til Brian Mikkelsen.

Sluttelig vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Volder verden dig fortræd
Gækker livets spil dig
Trøst dig du har mangt et sted
Venner du kan regne med
Piet Hein
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 1/12-2004
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

TAK


Frederikshavn kredsen i Sømandskoneforeningen vil gerne på dette sted takke rederiet A.P.Møller samt A/S Dampskibsselskabet TORM for deres flotte tilskud til den nys overståede Landsgeneralforsamling i Skagen.

Med venlig hilsen
Frederikshavn kredsen
Kilde/ forfatter: Hanne Grau, Dato: 1/11-2004
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

September 2004


Sidste udkald til Landsgeneralforsamlingen, jeg håber rigtig mange vil finde vej til Skagen. Jeg glæder mig som altid til at møde jer alle sammen.

Vi har netop haft repræsentantskabsmøde hos Ilse i Fredericia, her gennemgik vi valg til forretningsudvalget, jeg har med glæde erfaret, at næsten alle poster er blevet besat, og jeg er sikker på, at alle brikker er faldet på plads til landsmødet. (så det er ikke spor farligt at deltage), men der er stadig mulighed for at stille op, da intet er sikkert før efter mødet.

Vi fik også valgt en ny forside og et nyt layout til bladet. Satsen har lovet at lave nogle eksemplarer til årsmødet, således at vi kan se, hvordan bladet kommer til at se ud i det nye år.

Odense har tilbudt at tage landsstævnet til næste år, 2005, måske det var en god ide at tænke over at tage mødet i 2006. Det er rart at vide det i rigtig god tid for begge parter.

Lotte, Birgit og jeg har været til møde hos Forskningsenheden for Maritim Medicin, som altid gik snakken vældigt om vore mænd og deres arbejde, og vi fik alle nogle ”eftertænksomheder” med hjem. Jeg kan i øvrigt hilse fra den anden forening. Ulla Pedersen er altid med til møderne , og vi fik som altid en lille snak om vore to foreninger.

Til næste år bliver det den 10.10 kl. 10 i Fredericia, så der er god tid til at tænke over, om I har noget på hjertet, vi kan tage med. Det bliver Fabienne, der kommer til årsmøde i Skagen og fortæller om sit arbejde, og vi håber bagefter på en god debat, inden vi går videre til aftenfesten.

Da det formentlig er sidste gang, jeg skriver formandens side, vil jeg benytte denne lejlighed til at sige tak for tiden, der er gået. Jeg kom lidt hovedkulds ind i det, men må sige, at jeg har haft mange gode oplevelser i den forbindelse. Jeg vil også gerne sige tak for god opbakning og håber, den følger med til den kommende formand.

Tak for denne gang
Kilde/ forfatter: Kirsten Nybroe, Dato: 1/9-2004
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

April 2004


Jeg håber, at alle har haft en god påske med eller uden sømand.

Siden sidste blad har jeg haft fødselsdag. Tusinde tak for de dejlige hilsner fra jer, det være sig i bladet, på e-mail og post hilsner. Jeg havde en rigtig rar dag med besøg af børn, børnebørn, naboer og venner. Men jeg holder først fest i slutningen af maj, hvor vi holder åben have/grill fest i håbet om lidt varmere vejr.

Der er kommet brev fra bibliotekstjenesten (som bestyrer den fond, der står for distributionstilskuddet til vort blad). Ansøgningerne er blevet behandlet administrativt, men da der er tale om en national støtteordning, skal den først behandles af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber med henblik på en af klaring af forholdet til EF-traktaten.

Loven kan ikke træde i kraft før Kommissionens afgørelse foreligger, og de nærmere regler for støtteordningens administration kan ikke fastlægges i en bekendtgørelse, før loven er trådt i kraft.

Hvornår dette sker ville være godt at vide. Men ved en opringning til Biblioteksstyrelsen fik jeg at vide, at det kunne trække ud til et sted mellem 2-6 måneder.

Når bladet udkommer er vi meget tæt på den ekstra ordinære generalforsamling, som jeg håber, I alle vil støtte op om, enten ved at brevstemme til repræsentanten eller ved at komme selv. Husk at tilmelde jeg til Ilse senest en uge før).

Århus afd. har haft en artikel i ”Ude og Hjemme” (nr. 13). Det er flot som de arbejder med at gøre foreningen mere synlig ikke kun i Århus , men også på landsplan, det være sig både for unge og også de mere modne sømandskoner.
Kilde/ forfatter: Kirsten Nybroe, Dato: 1/4-2004
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Nytår 2004


Så er vi på vore pladser igen, hverdagen er atter tilbage. Jeg håber, at alle har haft en rigtig god jul- og nytårsferie.

Der har været møde i Handelsflådens Velfærdsråd med efterfølgende gløgg reception, da 2 medlemmer af rådet gik af. Bl.a. Ronald Petersen fra Dansk Sømandskirke.

Den 9. december var der generalforsamling på Nyborg Strand inklusive sammenlægning af de to kirker, Dansk Sømandskirke i fremmede Havne og Dansk Kirke i udlandet. Desværre blev jeg syg og kunne ikke deltage, men heldigvis var Lotte der stadigvæk og måtte deltage alene i hele arrangementet.

Den 18. december var jeg i København til Ronald Petersens afskeds-reception. Det er altid lidt trist at sige farvel til en god samarbejdspartner. Vi ønsker al held og lykke på din færd videre frem.

Vi har netop modtaget besked fra postvæsenet angående forsendelse af bladet. Portostøtten er blevet opsagt pr. 1. marts. En ny ”lille” opgave med at finde ud at få distribueret bladet med de færreste udgifter. Til repræsentantskabsmødet i marts håber vi på, at kunne orientere mere om dette. Men en ting ved vi på forhånd, at dyrere bliver et.

Angående repræsentantskabsmødet her i foråret er det blevet flyttet til den 13. marts i Fredericia stadig hos Ilse i stedet for den 28. marts. Husk alle er som sædvanlig velkommen.

Mange hilsner

Kirsten
Kilde/ forfatter: Kirsten Nybroe, Dato: 1/1-2004
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Den dejligste forening


Jeg har netop siddet og læst ”Søhesten” og vil gerne fra Kolding/Fredericia/Strib afd. byde Kirsten Nybroe velkommen som konstitueret formand. Det er vel altid en næstformands mareridt, det der nu er sket for Kirsten, men vi er helt overbevist om, at du, Kirsten kan klare opgaven, som landsformand for ”SØMANDSKONEFORENINGEN af 1976”.

Det er netop da jeg læser formandens side, jeg kommer til at tænke på vores diskussion på landsgeneralforsamlingen i Rebild 2001, om hvor vidt foreningen skulle have nyt navn. Jeg husker også tydeligt, at jeg lod mig rive med på ideen om, at vi skulle ændre navn – MEN ved nærmere eftertanke, hvorfor skulle vi det – er vi ikke SØMANDSKONER og er vi ikke en FORENING, der skal stå sammen om last og brast. Jeg tvivler meget på, at et navneskift vil få flere unge eller yngre SØMANDSKONER til at melde sig i foreningen. Jeg tror, at de fleste af os har et ”kælenavn” som vi bruger i daglig tale – i vores omgangskreds, blandt ”landkrabber” hedder foreningen aldrig andet en ”ENKERNE” – og det er da helt fint for mig – og hvis man har lyst til at være medlem, ja så er det da uden betydning hvad foreningen hedder !!!.

Selvfølgelig skal vi have nye medlemmer for, at foreningen kan overleve – og jeg tror på, at vi skal bruge de kræfter vi har, på at finde de ”nye” SØMANDSKONER med andre budskaber end en nyt navn.

Jeg har desværre kun været medlem af ”SØMANDSKONFORENINGEN af 1976” i et år – men jeg havde jo alle mine veninder, hele vores familie og havde jo knap tid til at ”passe” dem. Men at komme ind i en forening med så mange søde og selvstændige ”piger” har været så dejligt. Jeg har fundet ud af det at være SØMANDSKONE jo slet ikke er så galt endda. Vi ved jo alle hvad vi taler om, om at savne, om højtider, fødselsdag o.l. uden far og mand, om forventningerne til hjemkomsten o.s.v.

Jeg har så også været så heldig, at der er flere af vore medlemmer, der er et par generationer ældre og det er rigtigt hyggeligt - når vi yngre SØMNDSKONER har det så hårdt, ja så er det godt, at få lidt fortalt om dengang det var hårdt, at være SØMANDSKONE, hvor udmønstringer på 2 år uden nogen form for kommunikation, var deres liv – men vi høre dem aldrig beklage sig over hvordan tiderne var, men har så stor forståelse hvorfor det er så svært i dag !!!

Jeg har den fornøjelse at hente og bringe ”mosteren” fra Strib og når Anna på 89 år på vej til summemøde sidder og synger ”Vi går aldrig hjem …” ja så syntes jeg bare det er synd for dem, der ikke er medlem af ”SØMANDSKONEFORENINGEN AF 1976”.
Kilde/ forfatter: Charlotte Munk, Dato: 31/12-1979
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

En lille opfordring.


"Ilse har ringet til mig med et ""lille hjertesuk"". Der mangler stof til bladet.
 
Derfor har jeg prøvet at lave lidt ""brainstorming"", som man lærer i skolen, når man skal skrive en stil eller ""sådan noget"".
 
Det var måske en ide, at kontakte dansk sømandskirkes udstationerede præster og høre om de evt. kunne skrive lidt om deres oplevelser ombord på de danske skibe rundt omkring i verden. Måske kender du/I en person i omegnen, som kunne skrive lidt til bladet, der er ingen, der siger, det absolut skal handle om søfart, alt har vel interesse. Hvad med en boganmeldelse, eller en film/video, som I har haft glæde af?
 
Hvad med rejseoplevelser, ikke kun til søs, men måske et rejsemål, der har været dejligt med eller uden børn, noget I evt. kunne anbefale.
 
Har I været til foredrag i en anden forening, måske den person kunne tænke sig at skrive lidt i vort blad?
 
eller hvad med at finde en ældre person i foreningen, som har sejlet i gamle dage, og lade vedkommende fortælle, eller selv skrive. Hvis I ikke synes det er så let at formulere sig skriftlig, så vil vi da hjertens gerne stå til rådighed med hjælp.
 
Har I voksne børn, måske de kunne tænke sig at skrive lidt om, hvordan det har været at være barn af en sømandsfamilie.
 
det var lidt løst og fast som lige faldt mig ind, efter Ilse havde ringet.
 
Men noget helt andet...kære sømænd.
 
Hvad med jer? Hvis I ikke var der, var der ingen sømandskoner og ingen forening og derfor heller ikke noget blad. Kunne I ikke tænke jer at fortælle lidt om jeres oplevelser der ude på de vilde vover?? Det ville være dejligt, at høre fra jer. Tænk om vi kunne høre om både gamle og nye tider.
 
Det var et lille suk fra Ilse og mig"
Kilde/ forfatter: Kirsten Nybroe, Dato: 31/12-1979
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Almindelig/ simpel søgning
Udvidet søgning

Kategorier i forummet


Sidste nyt


Glædelig jul

Lørdag den 23/12-2023

Forslag til vedtægtsændring §4 og 5

Torsdag den 31/8-2023

Forslag til vedtægtsændring §10

Torsdag den 31/8-2023

På tur til Koldinghus

Mandag den 19/6-2023

© Sømandskoneforeningen af 1976