Vores starts side

Landsforeningen klubben


Sømandskoneforeningen af 1976

Forum for debat og indlæg

Onsdag den 29/6-2022
> >|

Landsgeneralforsamling referat


Sømandskoneforening
Generalforsamling 2/10-2021

Fælles sang. Vi har en forening
Mia er sekretær og noterer.
1: Valg af dirigent:
Cecilie

2: formandens beretninger:
Formanden glæder sig over at vi alle nu endelig må mødes igen.
Mia får ros for aktiviteten på de sociale medier, hun har haft fart i gruppen ”sømandskoner og
græsenker med børn” i håb om at de ville deltage i dag. Desværre har der ikke været nogen
tilslutningen derfra trods vi har sørget for ekstra underholdning fra komiker Thomas Warberg.
Bestyrelsen har mødtes virtuelt i stedet for ansigt til ansigt. Der er derfor ikke brugt de store midler
på transport og fortæring. Virtuelt møde er gået godt så det er muligvis vejen frem.
Hanne fra Storstrømsgruppen har været til møde med velfærdsråde. Hanne er her desværre ikke i
dag så vi kan ikke fortælle så meget om hvordan mødet er gået.
Formanden håber at foreningen stadig vil stå trods Corona og svære tider.

3: Enkekontoens beretninger og aflæggelse af regnskab:
Cita har sendt regnskabet til Kirsten. Citha kunne desværre ikke selv deltage i dag.
Der er ikke været nogen indtægter men 1375 kr. i gebyr fra rise sparekasse som tager et
engangsgebyr. Der bliver udbetalt 7000kr ved dødsfald som tidligere.

4: Aflæggelse af regnskab:
Vi er 80 betalende medlemmer.
Der er to regnskaber.
Kontingent indbetaling for 1/7-20 til 30/6-21
Hanne har fået kørselspenge for turen til velfærdsrådet.
Gebyr på 1377kr til rise sparekasse
Overskud på 7932kr
223.800kr i alt i risesparekasse
Budget sat til:
Ingen kontingent
35000kr til generalforsamling (B.la Thomas Warberg)
Bestyrelsesmøde 2000kr
Hjemmesiden ingen
Gave 400kr
Gebyrer 1300kr
Underskud på ca. 40.000kr

Anne-Margrethe synes bestyrelsen skal mødes ansigt til ansigt og ikke spare på budgettet. Sød
tanke.

5: Fastansættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen:
Ingen ændringer. Vi forsætter som tidligere. kontingent 150kr for aktiv og 75kr for pensionister

6: Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen indkommende forslag.
Tina læser webmasterens beretninger op.
Hjemmesiden er delt op i 9 klubber. Her kan man uploade aktiviteter osv. Den har kørt uændret de
sidste 8 år. Den har ikke kørt optimalt siden 2018 grundet spam. Der er derfor ikke nogen
opkrævninger for hjemmesiden.
490 personer er inde og besøge vores hjemmeside hverdag.
Der er registreret 83 medlemmer på hjemmesiden.
Holstebro får stor ros. De kører med klatten på den hjemmeside og de lægger indlæg op.
Facebook trækker nye og tidligere medlemmer til kan det ses.
Vi er alle ansvarlige for at der er aktivitet på hjemmesiden.


7: Valg af bestyrelse:
Formand og webmaster er på valg denne gang.
Webmaster: Tina er på valg og ønsker ikke at stille op som webmaster.
Tina vil gerne være webmaster suppleant
Formand: Der er ingen som ønsker at stille op som formand. Anne-Mette tager derfor gerne to år
mere.

8: Valg af suppleant til bestyrelsen:
Tina er suppleant for alle

9: Valg af webmaster og dennes suppleant:
Jeanette Nielsen fra Storstrøm tager posten og Tina bliver suppleant.

10: Valg af revisor samt revisorsuppleant til foreningen:
Lis er revisor og hun ønsker at blive. Lis siger ja.
Revisor suppleant er afskaffet

11: Valg af revisor samt revisorsuppleant til enkekontoen:
Chita, Birgitte og Kirstine er genvalgt.

12: evt.:
Kirsten har et brev med fra Hanne fra storstrømsafdelingen.
Hanne har deltaget i tre bestyrelsesmøder i velfærdsrådet
Hanne har taget mødet for Formanden Annemette da Hanne bor tættere på, det er rigtig sødt af Hanne. Hanne havde regnet med at der skulle være et indslag efter generalforsamlingen med Irene fra velfærdsrådet, men der er desværre sket en misforståelse så Annemette troede at Irene ville lave indlæg under selve generalforsamling men Hanne troede at et skulle være efter generalforsamlingen. Her var der planlagt anden underholdning (Thomas Warberg) så tiden var desværre knap.
Hanne har skrevet flyvefisken to gange og fået Tina til at lægge den på hjemmesiden. Den er
uddelt flere steder og to afdelinger er blevet spurgt om de vil lave et indlæg. Desværre har der
ikke været tilslutning til dette så Hanne spørger om vi skal fortsætte på flyvefisken?
Hanne har desværre valg ikke at deltage i landsgeneralforsamlingen da hun føler at bestyrelsen hr valgt ikke har taget hendes oplæg med Irene fra velfærdsrådet med på generalforsamlingen.
Jeannette ønsker navneskilte med navn og afdeling på fremover. Dette har bestyrelsen ikke lavet i
år. Desværre.
Vi tog en hurtig navne runde.
Inger, ønsker at hører om de forskellige arrangementer i afdelingerne. Hvad laver I andre?
I deres lokalforening holder de jul- og sommerhygge og de har altid mændene med.
Mia forklarer at der ikke sker noget i skruerne desværre. Men at hun ønsker at der skal ske noget. Vivian har meldt sig helt ud og Mia overtager derfor teten i Skruernes lokalforening.
Jeanette fra Storstrøm fortæller at de har været på Holmegaard og at de vil lave en biograftur. Næste
gang de ses, er den førstkommende lørdag og der skal de mødes hos Hanne. Storstrømsgruppen og
Skruerne har snakket om evt. at slå deres to grupper sammen til én.
Cecilie fortæller om Ærø. Det har ligget lidt stille, men de holder julefrokost og sommerhygge. Dog
har det seneste år været inaktivt. De mødtes i sommer til pizza og øl. De var 12-13 stykker som
deltog. De lavede et uformelt møde som gav god pote.
Cecilie er nyt medlem på Ærø og føler sig taget godt imod.
Annette fra Esbjerg meddeler at hun tror at medlemmerne fra Esbjerg er døde.
Der er ingen der skriver, der er ingen der svare. Hun er ked af at der ikke sker mere og ønsker at
der kommer lidt gang i gruppen igen. Anne-Margrethe foreslår at man laver en Messenger grupper
og skriver der i. Det har de god tilslutning på i Svendborg.
Lis fortæller at de har mødtes til minigolf, mad og hygge inden Corona og ønsker at genoptag dette
igen.
Tina fortæller at Mias opslag på Facebook har bragt to nye medlemmer til lokalforeningen samt en
som har været her før, og nu er tilbage. De har mødtes én gang og skal mødes igen i uge 42. Der er
gang i Århus igen. Det er dejligt.
Benny fortæller at en sømandskone og hendes mand har sendt en sms at de gerne vi med til
næste års generalforsamling.
Stor tak til Cecilie for at være en god ordstyrer.
Kilde/ forfatter: Jeanette Nielsen, Dato: 9/1-2022
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Hilsen fra bestyrelsen


Kære Sømandskoner
Dette år 2020 har i mange henseender været et forunderligt år. Vi har ikke kunnet mødes på kryds og tværs som vi plejer og vi har ikke kunnet samles til hygge og nærvær som vi gerne vil og nyder. Denne pandemi har gjort noget særligt ved mange af os. Ikke mindst mig. Men når dette så er sagt, vil jeg gerne udtrykke, hvor meget jeg har savnet, og savner, at være sammen med jer.
Bestyrelsen for vores forening, har heller ikke været samlet. På det sidste bestyrelsesmøde – inden Danmark blev lukket ned – havde vi hele vores kommende Landsgeneralforsamling så meget på plads, at vi kun manglede at reservere stedet hvor vi skulle være. Men på grund af corona var der rigtig mange ting som blev sat på stand by.
Der har dog i den periode, været meget aktivitet på face book, hvor mange medlemmer og ikke medlemmer, har skrevet sammen og udtrykt deres bekymringer for hinanden. Og deriblandt specielt for de familier der har været hårdt ramt af, at manden har været længere ude og ikke haft mulighed for at komme hjem.
Jeg tænker også at mange af jer medlemmer har – lige som mig – haft rigeligt at se til, med hjemmearbejdsplads og få tingene til at fungere derhjemme, i denne coronaperiode.
I øjeblikket er der en stigning mange steder, med smittetilfælder af corona og nogen steder er skolerne igen blevet lukket ned og forældre skal arbejde hjemmefra. Og nu nærmer vi os efteråret, hvor der vanligvis er mange der bliver forkølet, får influenza og i det hele taget et tidspunkt med mange sygdomstilfælde.
Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte Landsgeneralforsamlingen til Den 13. marts 2021. Stedet til afholdelse af Landsgeneralforsamlingen er på plads, men med forbehold for at vi igen må være samlet uden at skulle være bange for smitte.
Ved at rykke datoen, er vi forhåbentlig også ovre den værste vintersnue og den coronabølge som sundhedsmyndighederne har snakket om, kunne forekomme.
Bestyrelsen håber på jeres forståelse og at I vil reservere den nye dato til hyggeligt samvær med ligesindede.
På vegne af bestyrelsen
Annemette.
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 3/9-2020
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen


Kære Sømandsfamilie

Når jeg har siddet og lavet forberedelse til fjernundervisning til mine elever, har jeg tænkt en hel del på jer sømandskoner, hvor manden ikke er hjemme.
Jeg er af den årgang der ikke har hjemmeboende børn mere, men jeg er også af den årgang, hvor manden var ude 5-7 mdr. af gangen og hjemme 2 mdr. Så jeg kan godt forstå det tager på kræfterne, når I skal undervise skolebørnene, arbejde hjemmefra, underholde de mindre børn og holde hus. Men jeg ved I kan klare det og sømanden kommer hjem igen.
Der går også sømænd hjemme som venter på at komme ud. Han bruger måske af sin optjente ferie og den næste hjemmeperiode bliver forskubbet for at kunne kompensere for afløserens forlænget udeperiode. Samtidig bliver sommerferien heller ikke på det tidspunkt som måske var tilrettelagt.
Der er rigtig mange ting der ændrer sig i denne tid, såvel for befolkningen generelt som for sømandsfamilierne.

Hold modet oppe og lad skidtet ligge, der er ingen der kommer og ser det. Hyg jer med jeres børn og måske lav alternativ undervisning ude i det fri. Der kan laves rigtig meget.

Hyg jer med hinanden og rigtig god påske.
Annemette
Kilde/ forfatter: Annemette Bjørndal Pedersen, Dato: 10/4-2020
Kategori (i): Meddelelser fra bestyrelsen

Almindelig/ simpel søgning
Udvidet søgning

Kategorier i forummet


Sidste nyt


Landsgeneralforsamling referat

Søndag den 9/1-2022

2021 - hvilket år.....

Fredag den 31/12-2021

Sidste skriv fra Holstebro afd.

Søndag den 14/11-2021

Lige midt i Lemvig

Lørdag den 16/10-2021

© Sømandskoneforeningen af 1976